Daniel Marius BOGDAN
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 419/25-06-2003  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 472/2004