Melania VALVA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2000-2004

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1.   L809/29.11.2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.98 alin.(4) din OUG nr.9/2003, pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale retrasa
de catre Senat