Constantin BÎRCĂ
Curriculum Vitae

 

 • Naționalitate: Română
 • Data nașterii: 16 decembrie 1975

 

Experiența profesională

 • 2020 - prezent - Deputat, Camera Deputaților
 • 2013 - 2020 - Director general adjunct, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
 • 2011 - 2013 - Director general adjunct, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • 2010 - 2011 - Director, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
 • 2009 - 2010 - Șef Serviciu, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
 • 2006 - 2009 - Consilier, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
 • 2005 - 2006 - Consilier, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • 2002 - 2003 - Inspector sanitar veterinar de stat, Direcția Sanitară Veterinară Ilfov

 

Educație și formare

 • 2014 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Program de formare profesională „Implementarea și aplicarea viitoarei Politici Agricole Comune”
 • 2012 - 2013 - Institutul Diplomatic Român, Curs de perfecționare „Politică externă și diplomație”
 • 2011 - Asociația Auditorilor Interni din România (AAIR), Curs „Auditul Intern Bazat pe Cadrul Coso Autoevaluarea Controlului”
 • 2011 - Societatea pentru Excelență în Administrația Publică (S.E.A.P.), Corpul Funcționarilor Publici din România (C.F.P.R.), Program de perfecționare „Management organizațional”
 • 2011 - Asociația Auditorilor Interni din România (AAIR), Curs „Cadrul Internațional de Practici profesionale”
 • 2010 - 2011 - Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională a Funcționarilor
 • Publici, Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici
 • 2010 - ANCOM BRIGHT CONSULTING Ltd., Seminar cu tema „Politici comerciale internaționale”
 • 2010 - Institutul de Bioresurse Alimentare, Curs de instruire profesională „Eșantionare (prelevare) probe și analize de laborator la cereale și produse derivate din cereale”
 • 2009 - ANCOM BRIGHT CONSULTING Ltd., Seminar cu tema „Inițierea în prelevarea de probe la cereale pentru analize de laborator și metode de analiză organoleptică pentru efectuarea inspecțiilor la diferite măsuri de piață”
 • 2008 - ECDL, Curs de formare profesională „Permisul european de conducere a computerului Start”
 • 2006 - Parma-Italia, EFSA, Proiect PHARE, ”Zoonoses Training”
 • 2006 - Office National Interprofessionnel des Cereales (ONIC); Curs de formare profesională „Controlul Operațiilor de Intervenție și Stocare a Cerealelor”
 • 2003 - 2007 - Studii de doctorat, Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
 • 2001 - 2003 - Studii de Masterat, Școala de Studii Postuniversitare din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București
 • 1994 - 2001 - Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
 • 1990 - 1994 - Liceul Agroindustrial, Călărași

 

 

 • Limbi străine Limba engleză
   
 • Utilizare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer
   
 • Permis conducere: B

 
28.12.2021