Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
inițiative legislative
comisii de mediere
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Camera Deputaților > Anca-Daniela Boagiu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Anca-Daniela BOAGIU
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data nașterii: 30 noiembrie 1968
 • Cetățenie: Română
 • Stare civilă: Necăsătorită, un copil

Studii

 • Universitatea "OVIDIUS" - Facultatea de Construcții - Secția Hidrotehnică, anul de absolvire - 1995

Limbi straine

 • Engleză, Franceză, Italiană.

Cunoștințe de operare pe calculator:

 • WordPerfect; Microsoft Office: Word, Access, Project Manager, Excel, PowerPoint; AutoCAD

Experiență și pregătire profesională:

 • Șapte ani experiență în colaborarea cu Instituțiile Financiare Internaționale: Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare; PHARE și Fondul Monetar Internațional. Cca. 1 miliard de dolari atrași pentru Romania și cheltuiți în cadrul diverselor proiecte sociale și de infrastructură.

Cursuri și specializări:

 • Curs european privind participarea la activitatea institutiilor europene, sustinerea negocierilor pentru integrare, integrarea in Uniunea Europeana;
 • Curs internațional privind "Pregătirea, evaluarea, monitorizarea și auditarea proiectelor cu finanțare internațională" - Cairo, noiembrie 1997;
 • Curs privind Sistemul de Implementare Descentralizată PHARE - Metode de achiziție FIDIC a proiectelor de lucrări publice - București, iunie 1998;
 • Curs regional intensiv privind "Evaluarea economică a proiectelor din domeniul transporturilor" - Bulgaria-Sofia, martie 1999;
 • Curs de specializare în management pentru liderii din executivul României - Statele Unite ale Americii - Crotonville, martie - aprilie 2000;
 • Curs de instruire a tinerilor politicieni in structurile Parlamentului European - Belgia-Bruxelles, noiembrie 2002.

Activitate politică

Decembrie 2004-prezent - DEPUTAT, Circumscriptia București

 • Vicepresedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului României
 • Membru al Comisiei de Industrii si Servicii
 • Membru al Grupului de Prietenie Romania - Tunisia
 • Membru al Grupului de Prietenie Romania - Germania
 • Membru al Grupului de Prietenie Romania - Italia
 • Reprezentant al Partidului Democrat in Grupul de Lucru al Parlamentarilor Europeni pe probleme privind Pactul de Stabilitate
 • Membru al Comitetului Parlamentar Mixt Romania - Uniunea Europeana
 • Membru al retelei parlamentare Europene

August 2005 - Aprilie 2007 - MINISTRUL INTREGRĂRII EUROPENE

Decembrie 2000-Noiembrie 2004 - DEPUTAT, Circumscriptia București

 • Vicepresedinte al Comisiei pentru Integrare Europeana (feb-iul 2003)
 • Secretar al Comisiei pentru Integrare Europeană (sept-dec 2001)
 • Coordonator Subcomisia de Sanse Egale (sept-feb. 2002)
 • Membru în Comisia pentru Industrii și Servicii
 • Membru al Grupului de Prietenie Romania - Tunisia
 • Reprezentant al Partidului Democrat in Grupul de Lucru al Parlamentarilor Europeni pe probleme de Pact de Stabilitate
 • Membru al Comitetului Parlamentar Mixt Romania - Uniunea Europeana
 • Membru al retelei parlamentare Europene

Iunie-Decembrie 2000 - Ministerul Transporturilor - MINISTRUL TRANSPORTURILOR

Activitate profesională

aug.2005 -
apr.2007
Ministru - Ministerul Integrarii Europene
mai 1999 -
iun.2000

Director - administrator proiecte cu finanțare externă, în cadrul Unității de Management al Proiectelor de Reforma Economica si de acoperire a costurilor sociale ale reformei, avand ca atributii în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Privat (PSALI), in valoare de 400 mil. dolari - finantat de catre Banca Mondiala - pentru:

 • restructurarea sistemului bancar: Banca Comercială Română, Banca Agricolă, CEC si lichidarea BANCOREX;
 • întărirea cadrului structural și de reglementări pentru sectoarele energie electrică, telecomunicații, căi ferate, petrol și gaze;
 • îmbunătățirea mediului de afaceri;
 • atenuarea costurilor sociale ale restructurării;

Director al Programului de Restructurare a Întreprinderilor și Conversie Profesională (RICOP) - (Programul de Restructurare Industriala si reconversie profesionala), in valoare de 100 mil. EURO - finanțat de Comisia Europeană, avand ca obiectiv acoperirea costurilor sociale ale procesului de restructurare si privatizare a societatilor comerciale producatoare de pierderi precum si crearea a 60.000 de locuri de munca.

Ministerul Transporturilor - Unitatea de Management a Proiectului, administrator proiecte cu finantare externă în cadrul Programului pentru Ajustarea Structurală a Sectorului Privat (PSAL) și a Programului pentru Dezvoltarea Instituțională a Sectorului Privat (PIBL) finanțate de Banca Mondială, in valoare de 300 mil de dolari.
Responsabilitatile în cadrul Programului PSAL pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Acordul de Împrumut au vizat restructurarea sistemului bancar, întărirea cadrului structural și de reglementări pentru sectoarele energie electrică, telecomunicații, căi ferate, petrol și gaze; îmbunătățirea mediului de afaceri; atenuarea costurilor sociale ale restructurării;

Principalele activități desfășurate:
Participarea la negocierea și încheierea celor două acorduri de împrumut, PSAL și PIBL; realizarea programului pentru implementarea Legii auditului financiar și a Ordinului pentru introducerea cadrului de dezvoltare a sistemului contabil și a cadrului conceptual pentru standardele internaționale; implementarea unui program de reglementări pentru aplicarea Legii cu privire la înregistrarea garanțiilor reale mobiliare; elaborarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, Titlul I - Modificarea și completarea OuG 88/97 privind privatizarea societăților comerciale; asigurarea în condiții de calitate prin respectarea termenelor prevăzute în HG 374/ 1999 privind asigurarea condițiilor de implementare a prevederilor PSAL și PIBL; pregătirea și lansarea licitațiilor și contractarea proiectelor conform procedurilor Băncii Mondiale (pregătirea documentelor standard, evaluare, negociere, contractare); monitorizarea derulării contractelor în conformitate cu Planul de implementare a programului precum și cu termenele stabilite de Guvernul României pentru îndeplinirea obiectivelor PSAL; întocmirea și transmiterea către Banca Mondială a rapoartelor periodice privind implementarea programelor; evidențierea variațiilor în derularea proiectelor, stabilirea cauzelor și identificarea acțiunilor de remediere; raportarea, prin intermediul coordonatorului programului PSAL, către Guvern a stadiului îndeplinirii condiționalităților impuse.

mai 1997 -
mai 1999
Ministerul Transporturilor - Direcția Generală de Relații Financiare Externe - Unitatea de Management a Programelor PHARE, expert achiziții în cadrul Programelor PHARE Multi - țări de facilitare a tranzitului și modernizare a punctelor de trecere a frontierei.
Principalele activități desfășurate au vizat identificarea proiectelor eligibile a fi finanțate prin programele PHARE; pregătirea acordurilor de finantare, a licitatiilor, realizarea lucrarilor si monitorizarea acestora. Valoarea totala a lucrarilor realizate este de cca 300 mil EURO.

feb.1996 -
mar.1997
Administrația Națională a Drumurilor - Direcția "Programe cu finanțare externă", expert în cadrul Serviciului de contractare.
Principalele activități desfășurate au vizat atragerea finantarilor si realizarea lucrarilor de reabilitarea a drumurilor pentru programele II, III, si IV precum si de autostrazi, cu o valoare totala de peste 500 mil. EURO.

iul.1995 -
ian.1996
Compania S.E.Co.L. S.p.A. - Diriginte de șantier.
Principalele activități desfășurate:

Principalele activități desfășurate au vizat supervizarea executiei lucrarilor, conform normelor internationale, ca reprezentant al contractorului international in cadrul lucrarilor de constructie si reabilitare a drumurilor nationale DN38 și DN39 din cadrul primului "Program de Reabilitare a drumurilor naționale" finanțat de Banca Mondială.

dec.1994 -
iun.1995
Compania S.E.Co.L. Sp.A (Italia) - Asistent Director general în cadrul contractelor de "Reabilitare a DN 38 și 39" finanțate de Banca Mondială.
Principalele activități desfășurate au vizat memegementul lucrarilor in conformitate cu normele internationale, colaborarea cu autoritățile locale romane; incheierea și implementarea contractelor cu diverși furnizori locali; corelarea permanentă a activității cu modificările legislative.

Experiență politică:

 • presedinte Organizatia Partidului Democrat Liberal Sector 2 Bucuresti
 • presedinte Organizatia Partidului Democrat Sector 2 Bucuresti
 • deputat circumscriptia Bucuresti
 • Ministru - Ministerul Integrarii Europene
 • Ministru - Ministerul Transporturilor
 • Vicepresedinte al Biroului Permanent National al Partidului Democrat Liberal
 • Vicepresedinte al Biroului Permanent National al Partidului Democrat
 • secretar executiv al departamentului Economic al Biroului Permanent National al Partidului Democrat
 • vice-presedinte relatii internationale al Organizatiei Femeilor Democrate
 • coordonator al strategiei de gen pentru Municipiul Bucuresti
 • Reprezentantul PD in cadrul retelei parlamentare a Pactului de Stabilitate
 • coordonatorul Grupului de lucru pentru elaborarea politicilor in transporturi, turism si servicii al Partidului Democrat
 • vicepresedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului Romaniei
 • vicepresedinte al Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeana
 • secretar al Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeana
 • secretar al Comisiei parlamentare pentru Industrii si Servicii
 • coordonator al Subcomisiei parlamentare pentru egalitatea de sanse
 • membru al grupului de prietenie Romania -Tunisia
 • membru al grupului de prietenie Romania - Germania
 • membru al grupului de prietenie Romania - Italia
 • membru al biroului retelei europene parlamentare de gen

Obiective politice:

 1. Eradicarea coruptiei;
 2. Sprijinirea procesului de integrare a Romaniei in UE;
 3. Promovarea transparentei la nivelul administratiei publica locale si centrale;
 4. Intarirea rolului alesului local si cresterea importantei guvernarii locale;
 5. Promovarea politicilor de protectie si asistenta a pensionarilor
 6. Promovarea politicilor pentru tineret;
 7. Promovarea politicilor pentru IMM;
 8. Promovarea imaginii femeii in politica romaneasca, a formarii si promovarii pe listele electorale a femeilor prin: construirea si implementarea programului in domeniul politicii de gen, cresterea notorietatii femeilor dublata de identificarea, de catre electoratul specific, a acestora drept lideri de imagine si opine, promovarea imaginii femeii romance pe plan international ;
 9. Cresterea gradului de implicare a cetatenilor la activitatea civica ;
 10. Intarirea parteneriatului cu mass media;
 11. Intarirea parteneriatului cu societatea civila;
 12. POLITICA CU OAMENII SI PENTRU OAMENI

Activitate parlamentară și politică:

 1. Vicepresedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului Romaniei
 2. Membră a Comisiei de Industrii și Servicii;
 3. Membră a Comisiei de Integrare Europeană (secretar si ulterior vicepresedinte);
 4. Coordonator al Subcomisiei pentru Oportunități Egale începând cu luna septembrie 2002;
 5. Inițiatoarea proiectului de creare a Clubului Parlamentarelor ca platformă informală de dezbatere a problemelor femeilor în România, de dialog cu societatea civilă instituționalizată, de creare a unui pol de susținere și promovare a egalității de șanse în societatea românească;
 6. In calitate de coordonatoare a subcomisiei promotoare a dialogului si a propunerilor pentru includerea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în Constituția României;
 7. Organizatoare/Coordonatoare al intalnirii internationale pe tema: “Egalitatea de șanse între femei și bărbați - obiectiv al Uniunii Europene și al României” la care au participat parlamentare europene, membre ale Comisiei pentru Drepturile Femeilor si Șanse Egale, raportoarea Parlamentului European pentru România, Baroana Emma Nicholson, seful delegației Comisiei Europene în România, Excelența Sa Dl. Jonathan Sheele, reprezentanți ai societății civile instituționalizate, parlamentari și reprezentanți ai autorităților publice;
 8. Organizatoarea întâlnirii cu reprezentanții societății civile instituționalizate pentru identificarea căilor de colaborare în direcția implementarii Legii egalității de șanse și a imbunătățirii condiției femeilor din România;
 9. Organizatoarea întâlnirii cu reprezentanții administrației centrale pentru analiza stadiului implementării Legii Egalității de șanse și tratament între femei și bărbați si Raportorul pe aceasta tema;
 10. Organizatoarea intalnirii cu societatea civila pentru elaborarea Legii privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru implementarea si monitorizarea egalitatii de sanse si de tratament;
 11. Elaboratoarea Legii privind Infiintarea Autoritatii Nationale privind implementarea Legii egalitatii de sanse intre femei si barbati;
 12. Promovarea si implementarea programului de lansare a mestesugurilor traditionale romanesti prin sustinerea integrarii femeilor si a dezvoltarii pietelor de desfacere a produselor traditionale pe piete interne si internationale;
 13. Sustinerea femeilor primar, indiferent de coloratura politica, in solutionarea problemelor cetatenilor comunitatilor pe care le reprezinta;
 14. Initiatoarea (ca urmare a participarii la constituirea Aliantei Femeilor Primar) colaborarii dintre femeile parlamentar, femeile alese la nivelul administratiior publice locale si reprezentantele societatii civile
 15. Membră a Comisiei de lucru constituită în vederea elaborării programelor sectoriale pentru politici internaționale;
 16. Inițiatoarea, împreună cu un grup de femei din Partidul Democrat, a reformei Organizației Femeilor Democrate având drept rezultat promovarea a peste 2460 de femei în funcții de conducere în cadrul Partidului Democrat și implementarea Programului "Promovarea femeii în politică";
 17. Inițierea, susținerea și implementarea Programului de sprijinire a primarilor Partidului Democrat pentru îndeplinirea programelor propuse cetățenilor in cadrul caruia am atras pentru primarii partidului Democrat, in anul 2002, 20% din totalul fondurilor internationale alocate Romaniei;
 18. Inițierea programului de sprijinire a femeilor, membre și simpatizante ale Partidului Democrat, pentru implicarea lor în politică;
 19. Inițierea programului de educație și timp liber pentru copiii femeilor, membre și simpatizante ale Partidului Democrat din București;
 20. Susținerea candidatelor femei pentru funcția de primar in cadrul alegerilor partiale;
 21. Implementarea de programe pentru copiii institutionalizati sub egida: "SI EI SUNT COPIII NOSTRI"
 22. Realizarea de programe pentru copii cu merite artistice deosebite

Activitate internațională:

 • Participare la seminarul cu tema "Cancerul la sân", organizat la Bruxelles de către Parlamentul European;
 • Participarea la Bruxelles, la întrunirea Comisiei pentru Drepturile femeii și șanse egale din Parlamentul European având ca temă "Building a democratic Europe"
 • Reprezentarea Partidului Democrat la Summit-ul Pământului care a avut loc la Johannessburg;
25.03.2008

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 martie 2023, 23:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro