Activité parlementaire
2004-2008 (sen.)
2000-2004 (sen.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Senat > Stefan Pete > commissions de médiation Versiunea pentru printare

PETE Stefan
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. L61/24-02-2003  Proiect de Lege privind aprobarea necesitatilor de infrastructura de transport de interes national si european Lege 203/2003
2. L90/07-03-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului Lege 331/2003
3. L93/19-02-2004  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru Mediu Lege 333/2004
4. L102/11-03-2003  Proiect de Lege privind producerea si valorificarea legumelor de camp. Lege 312/2003
5. L120/28-03-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor. Lege 238/2003
6. L135/12-03-2002  Proiectul Legii creditului agricol pentru productie Lege 150/2003
7. L148/01-01-2002  Propunere legislativa privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar in agricultura si silvicultura Lege 454/2003
8. L158/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendarii nr.16/1994 Lege 350/2003
9. L161/21-04-2003  Proiectul Legii pomiculturii Lege 348/2003
10. L197/22-05-2003  Proiect de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare Lege 387/2003
11. L213/27-05-2003  Proiectul Legii Corpului Agronomic din Romania Lege 459/2003
12. L234/10-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi Lege 60/2003
13. L257/24-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa Lege 639/2002
14. L264/23-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale Lege 466/2003
15. L269/23-06-2003  Proiect de Lege privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Lege 449/2003
16. L272/31-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 la Legea nr.290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice - "Gheorghe Ionescu - Sisesti" Lege 633/2002
17. L277/31-08-1998  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international Lege 231/2004
18. L297/17-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice Lege 50/2003
19. L299/31-08-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din imprumutul acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, catre societatile comerciale infiintate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" Lege 527/2003
20. L305/31-08-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 178/2003
21. L308/19-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2002 privind incheierea de catre Regia Nationala a Padurilor a contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung, privind masa lemnoasa Lege 654/2002
22. L327/03-05-2004  Proiect de Lege privind organizarea si functionarea cooperatiei. Lege 1/2005
23. L366/21-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de catre transportatorii aerieni pentru pasagerii carora li s-a refuzat imbarcarea pe curse aeriene regulate Lege 636/2002
24. L373/29-08-2002  Proiect de Lege privind acceptarea de catre Romania a amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptate de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 200 si pentru modificarea legii nr.85/1997 privind acceptarea de catre Romania a Codului international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia A.741(18) din 4 noiembrie 1993 Lege 681/2002
25. L397/09-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2002 privind unele masuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor in imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate Lege 78/2003
26. L403/16-09-2002  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare Lege 193/2003
27. L407/24-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizarii de cladiri pe suprafetele de fond forestier national afectat de incendii Lege 38/2004
28. L428/30-09-2002  Proiectul Legii minelor Lege 85/2003
29. L428/24-10-2003  Proiectul Legii -Codul fiscal Lege 571/2003
30. L433/30-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere Lege 671/2002
31. L448/02-10-2002  Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002 Lege 120/2004
32. L459/09-10-2002  Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 249/2003
33. L467/10-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea in anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 hectare, inclusiv. Lege 596/2003
34. L472/14-10-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pietei transporturilor rutiere si masurile ce trebuie luate in situatii de criza in domeniul transportului rutier de marfuri Lege 47/2003
35. L472/28-06-2004  Proiectul Legii - Legea Cooperatiei agricole Lege 566/2004
36. L477/18-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor Lege 37/2003
37. L489/18-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 156/2003
38. L490/21-10-2002  Proiect de Lege privind energia electrica si termica Lege 318/2003
39. L497/21-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2003 privind unele masuri de intarire a pazei padurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national Lege 33/2004
40. L514/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania Lege 25/2003
41. L523/10-12-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" Lege 147/2004
42. L527/14-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comerciala "Electrocentrale" Deva - SA si centralele termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale Lege 137/2003
43. L546/02-12-2002  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal Lege 65/2003
44. L571/07-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate. Lege 211/2003
45. L575/12-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor masuri privind Strategia de dezvoltare socio-economica a Bazinului carbonifer al Vaii Jiului Lege 278/2003
46. L598/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
47. L602/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism balnear si de recuperare Lege 143/2003

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 22 mai 2024, 11:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro