Activitate parlamentară
2004-2008 (sen.)
2000-2004 (sen.)
inițiative legislative
comisii de mediere
luări de cuvânt în plen
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Senatul > Ștefan Pete > comisii de mediere Versiunea pentru printare

PETE Ștefan
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. L61/24-02-2003  Proiect de Lege privind aprobarea necesităților de infrastructură de transport de interes național și european Lege 203/2003
2. L90/07-03-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului Lege 331/2003
3. L93/19-02-2004  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru Mediu Lege 333/2004
4. L102/11-03-2003  Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor de câmp. Lege 312/2003
5. L120/28-03-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor. Lege 238/2003
6. L135/12-03-2002  Proiectul Legii creditului agricol pentru producție Lege 150/2003
7. L148/01-01-2002  Propunere legislativă privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură Lege 454/2003
8. L158/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994 Lege 350/2003
9. L161/21-04-2003  Proiectul Legii pomiculturii Lege 348/2003
10. L197/22-05-2003  Proiect de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare Lege 387/2003
11. L213/27-05-2003  Proiectul Legii Corpului Agronomic din România Lege 459/2003
12. L234/10-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi Lege 60/2003
13. L257/24-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă Lege 639/2002
14. L264/23-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale Lege 466/2003
15. L269/23-06-2003  Proiect de Lege privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Lege 449/2003
16. L272/31-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 la Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice - "Gheorghe Ionescu - Șișești" Lege 633/2002
17. L277/31-08-1998  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional Lege 231/2004
18. L297/17-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice Lege 50/2003
19. L299/31-08-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 527/2003
20. L305/31-08-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 178/2003
21. L308/19-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă Lege 654/2002
22. L327/03-05-2004  Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației. Lege 1/2005
23. L366/21-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate Lege 636/2002
24. L373/29-08-2002  Proiect de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 200 și pentru modificarea legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A.741(18) din 4 noiembrie 1993 Lege 681/2002
25. L397/09-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 78/2003
26. L403/16-09-2002  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare Lege 193/2003
27. L407/24-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele de fond forestier național afectat de incendii Lege 38/2004
28. L428/30-09-2002  Proiectul Legii minelor Lege 85/2003
29. L428/24-10-2003  Proiectul Legii -Codul fiscal Lege 571/2003
30. L433/30-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere Lege 671/2002
31. L448/02-10-2002  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 75/2002 Lege 120/2004
32. L459/09-10-2002  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 249/2003
33. L467/10-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv. Lege 596/2003
34. L472/14-10-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere si măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri Lege 47/2003
35. L472/28-06-2004  Proiectul Legii - Legea Cooperației agricole Lege 566/2004
36. L477/18-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor Lege 37/2003
37. L489/18-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 156/2003
38. L490/21-10-2002  Proiect de Lege privind energia electrică și termică Lege 318/2003
39. L497/21-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 33/2004
40. L514/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România Lege 25/2003
41. L523/10-12-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Știinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Lege 147/2004
42. L527/14-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - SA și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 137/2003
43. L546/02-12-2002  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal Lege 65/2003
44. L571/07-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate. Lege 211/2003
45. L575/12-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socio-economică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului Lege 278/2003
46. L598/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
47. L602/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare Lege 143/2003

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 17 iunie 2024, 22:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro