Vasile Emilian CUTEAN
Questions & interpellations in legislature 2004-2008

 1. Interpellation no.2PM/19-10-2005
  Nerespectarea dispozițiilor Legii 341/2004 a recunoștinței fașă de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989.

 2. Interpellation no.1274B/13-03-2006
  Referitor la HG 2451/2004.

 3. Interpellation no.2207B/01-11-2006
  Nerespectarea prevederilor legale de către autoritățile locale privind acordarea drepturilor revoluționarilor în jud.Alba.

 4. Interpellation no.2222B/12-02-2007
  Nerespectarea prevederilor art.72 din Legea administrației publice locale nr.215/2001.

 5. Interpellation no.3212B/01-11-2007
  Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.

 6. Question no.3760A/01-11-2007
  Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.

 7. Interpellation no.3592B/19-02-2008
  Motivarea adoptării OUG privind prorogarea termenelor de preschimbare a certificatelor doveditoare a calității de revoluționar, prevăzutr de Legea 341/2004.

 8. Interpellation no.3753B/06-03-2008
  Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.

 9. Question no.4458A/06-03-2008
  Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.

 10. Interpellation no.3996B/19-06-2008
  Măsurile luate de Guvernul României în cazul agresării unui Secretar de Stat.