Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2016-2020 (dep.)
Legături:
cristina.burciu@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Cristina Burciu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Cristina BURCIU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri)

cburciu@hotmail.com

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

21.12.2016 - prezent

Parlamentul Romaniei - Camera deputatilor

Deputat

06.2016 - 12.2016

Director general interimar

S.C. Compania de Apa Aries S.A., Turda (România)

 • asigurarea managementului companiei
 • stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale acesteia, in concordanta cu strategia elaborate de
 • aprobarea bugetului, identificarea de noi directii de dezvoltare si oportunitati de afaceri
 • stabilirea cailor de colaborare si luarea deciziilor asupra parteneriatelor strategice

2013 - 06.2016

Director economic

S.C. Compania de Apa Aries S.A., Turda (România)

 • elaborează bugetul de venituri și cheltuieli pe baza prognozei veniturilor și a cheltuielilor operaționale și de investiții
 • organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
 • organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control
 • efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliu de administratie respectiv adunarea generala a actionarilor
 • raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila

2008-2013

Sef Agentie

 • Intesa Sanpaolo Bank, Turda (România)
 • raspunde de administrarea si functionarea zilnica, eficienta, a agentiei, incluzand operatiuni creditare, vanzare produse, servicii clientela, siguranta si securitate, in conformitate cu obiectivele Bancii
 • raspunde de atingerea obiectivelor bancii prin intermediul participarii active la gestionarea vanzarilor
 • se ingrijeste de cunoasterea normelor de lucru si a reglementarilor legale in vederea respectarii legislatiei si a normelor legale in vigoare
 • asigura reprezentarea legala a agentiei in limita mandatului acordat de conducerea Bancii, conform reglementarilor si deciziilor interne

2007-2008

Deputy Branch Manager

Piraeus Bank, Turda (România)

 • conduce activitatea operationala a sucursalei pe baza legislatiei si a normelor de lucru
 • in lipsa directorului de sucursala reprezinta banca in fata organelor autoritatii si administratiei statului, in limita mandatului primit in conformitate cu normele interne de lucru ale bancii
 • reprezinta si angajeaza patrimonial banca, putand incheia si semna contractele de deschidere de cont, contractele cu furnizorii de utilitati, contractele de credite, scrisorile de garantie, precum si orice alte documente asupra carora ii revin sarcini si are competente stabilite prin normele interne de lucru ale bancii

2006-2006

Ofiter Tranzactii

Raiffeisen Bank, Turda (România)

 • asigura suport in definirea si identificarea segmentului de clientela vizat, precum si implementar stategiei de abordare a acestuia
 • administrarea bazei de clienti, actualizarea informatiilor despre acestia, precum si asigurarea vanzarii intregului portofoliu de produse
 • verificarea si procesarea operatiunilor non-cash pentru PF, IMM, PFA
 • raspunde de realizarea tintelor si indicelui de profitabilitate pe segmentul de persoane fizice la nivelul grupului de retail

2003-2004

Finance Officer - Financial Department

Kraft Foods Australia; Origin Healthcare, Melbourne (Australia)

 • procesarea facturilor, contarea si inregistrarea acestora in sistemul informatic al firmei, precum si transmiterea acestora catre persoanele imputernicite pentru autorizarea platii
 • urmarirea scadentelor si pregatirea mapei de plati
 • procesarea cecurilor sau dupa caz a platilor EF
 • asigurarea interfetei cu furnizorii si celelate departamente din cadrul firmei

1997-2001

Sef Serviciu Contabilitate

Banca Agricola, Turda (România)

 • verificarea si urmarirea bunei organizari a activitatii operative de evidenta contabila si financiara din cadrul serviciului contabilitate
 • efectueaza indrumarea operativa a salariatilor din cadrul serviciului contabilitate, in scopul de a asigura aplicarea corecta a dispozitiilor legale si a normelor de lucru ale bancii
 • verificarea documentelor de decontare - ia masuri pentru efectuarea in conditii cat mai bune a operatiunilor si asigurarea unui circuit corespunzator al documentelor, remediind imediat deficientele constatate
 • organizeaza, controleaza si asigura efectuarea decontarilor cu celelalte unitati bancare si decontarilor reciproce intre sedii
 • exercita cu regularitate si exigenta controlul ierarhic operativ curent si ulterior

1993-1997

Sef Birou Personal, Secretariat, Administrativ

Banca Agricola, Turda (România)

 • corecta intocmire, inregistrare si gestionare a dosarelor de personal
 • calculul si inregistrarea salariilor
 • calculul si inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe
 • organizarea inventarierii mijloacelor fixe si inregistrarea rezultatului acesteia
 • gestionare buget necesitati logistice

1992-1993

Economist - Birou Contabilitate

Banca Agricola, Turda (România)

 • corecta intocmire, circulatie si pastrarea documentelor care stau la baza inregistrarilor contabile in valuta
 • virarea la termenele stabilite a soldurilor conturilor si subconturilor, precum si efectuarea decontarilor si eliberarea extraselor de cont
 • intocmirea situatiilor contabile si statistice solicitate, asigurand transmiterea lor corecta si la timp

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2007-2008

Master - Management in Administratie, Institutii de Credit si Societati Comerciale

Universitatea Bogdan Voda - Facultatea de Stiinte Economice, Cluj Napoca (România)

2003-2004

Corporate Accounting, Taxation Issues&Planing, Company Law

Swinburne University of Technology, Melbourne (Australia)

2001-2001

Certificate III in ESL (Academic Purposes)

Box-Hill Institute, Melbourne (Australia)

1987-1992

Licenta - Finante Contabilitate

Universitatea Babes Bolyai -Facultatea de Stiinte Economice, Cluj Napoca (România)

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

C1

C1

C1

C1

B2

Limba italiană

 

C1

C1

C1

C1

B2

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

bune abilitati de comunicare dobandite prin experienta proprie de manager si vanzari

Competențe organizaționale/manageriale

bune abilități de conducere a unei echipe - fiind in prezent responsabilul unor departamente si birouri in care lucreaza peste 20 persoane

bune competențe organizaționale dobândite ca manager al mai multor sucursale bancare

Competențe dobândite la locul de muncă

o buna cunoastere a proceselor de control al operatiunilor contabile

10.04.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 18:03