Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Dan Brudașcu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Dan BRUDAȘCU
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 10/22.01.2002   Propunere legislativa privind infiintarea comunei Negreni, judetul Cluj. clasata cu prevederi
preluate de
Pl nr.53/2002
2. 63/12.02.2002 L334/2002 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1, lit "c" din Legea nr.189/2000. Lege 586/2002
3. 72/19.02.2002   Propunere legislativa pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. respinsa
definitiv
4. 78/15.02.2001   Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au subscris unitati de fond la Fondul National de Investitii. respinsa
definitiv
5. 82/19.02.2001   Propunere legislativa privind activitatile religioase desfasurate in cadrul misiunilor diplomatice. respinsa
definitiv
6. 83/19.02.2001   Propunere legislativa privind acordarea de facilitati cetatenilor romani rezidenti in strainatate, precum si persoanelor de origine romana cu cetatenie romana, cu doua sau mai multe cetatenii. respinsa
definitiv
7. 84/19.02.2001   Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Dezvoltare Economico-Sociala si de Reconversie Profesionala a zonelor din Muntii Apuseni. respinsa
definitiv
8. 111/18.02.2003   Propunere legislativa "LEGE A CARTII" retrasa
de catre initiator
9. 119/22.02.2001   Propunere legislativa pentru declararea complexului muzeal Casa memoriala Octavian Goga de la Ciucea, jud. Cluj drept obiectiv de patrimoniu de importanta nationala. respinsa
definitiv
10. 121/11.03.2002   Propunere legislativa privind incheierea de contracte individuale pentru consumurile de apa rece, apa calda menajera, caldura, si gaz metan din cladirile colective. respinsa
definitiv
11. 147/25.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
12. 148/25.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
13. 149/25.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
14. 150/25.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
15. 151/25.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
16. 152/07.03.2001   Propunere legislativa privind instituirea premiilor nationale, anuale, pentru literatura, arte si stiinta. respinsa
definitiv
17. 152/25.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
18. 153/25.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
19. 154/25.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
20. 174/26.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea prevederilor art.4, alin.1, al Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 sept.1940 respinsa
definitiv
21. 188/11.04.2002   Propunere legislativa privind ortografierea numelor si prenumelor persoanelor ale caror acte de stare civila au fost traduse in alta limba decat cea materna respinsa
definitiv
22. 198/21.03.2001   Propunere legislativa privind infiintarea comunei Negreni, judetul Cluj. respinsa
definitiv
23. 199/21.03.2001   Propunere legislativa privind infiintarea comunei Valea Draganului, judetul Cluj. respinsa
definitiv
24. 224/02.04.2001   Propunere legislativa privind aplicarea proiectului UE "In oras, fara masina" pe raza municipiilor si oraselor din Romania. respinsa
definitiv
25. 229/04.04.2001   Propunere legislativa privind achizitiile de bunuri sau angajarea de lucrari si servicii din banii publici. respinsa
definitiv
26. 233/11.04.2001   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.8 si 12 ale Legii nr.33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni. respinsa
definitiv
27. 234/11.04.2001   Propunere legislativa privind protectia sociala a persoanelor cu venituri mici prin impozitarea diferentiata a bunurilor de baza. respinsa
definitiv
28. 238/19.03.2003   Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr.150/31.10.2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29. 253/23.04.2001   Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Rachitele, judetul Cluj. respinsa
definitiv
30. 266/02.05.2001   Propunere legislativa privind instituirea stagiului de practica pentru studenti. respinsa
definitiv
31. 269/08.04.2003   Propunere legislativa privind completarea art.135 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
32. 272/28.04.2004 L269/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale nr.347/2002 respinsa
definitiv
33. 280/09.05.2001   Propunere legislativa privind emanciparea si integrarea romilor. retrasa
de catre initiator
34. 281/10.05.2001   Propunere legislativa privind instituirea taxei de cult. respinsa
definitiv
35. 282/10.05.2001   Propunere legislativa privind amanarea aplicarii prevederilor art.17, 40 al.7, 43 si 90 al.2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale. respinsa
definitiv
36. 283/03.05.2004 L270/2004 Propunere legislativa pentru modificarea art.47 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
37. 285/04.06.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare. respinsa
definitiv
38.   L285/05.06.2002 Propunere legislativa - Legea cartii retrasa
de catre Senat
39. 286/04.06.2002   Propunere legislativa privind compensatiile acordate cetatenilor romani persecutati din motive politice de regimurile de dictatura din perioada 6 septembrie 1940-22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau nationalizate. respinsa
definitiv
40. 289/15.04.2003   Propunere legislativa privind declararea Complexului muzeal "Casa memoriala Octavian Goga" de la Ciucea, jud. Cluj drept obiectiv de patrimoniu de importanta nationala respinsa
definitiv
41. 310/13.05.2004 L257/2004 Propunere legislativa de completare a art.22 al Legii nr.195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar respinsa
definitiv
42. 312/13.05.2004 L156/2004 Propunere legislativa privind cercetarea sociologica, demo-economica si politica a opiniei publice respinsa
definitiv
43. 321/14.05.2003   Propunere legislativa privind atribuirea, pe toata durata vietii, a unui apartament de 2 (doua) camere scriitorului Ion Milos, Cetatean de onoare al Romaniei respinsa
definitiv
44. 327/25.05.2004 L321/2004 Propunere legislativa privind acordarea de compensatii cetatenilor romani, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998, pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat, la Craiova, la 7 septembrie 1940 Lege 97/2005
45. 329/20.05.2003   Propunere legislativa privind clasificarea societatilor nationale si a regiilor si pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducatorilor acestora respinsa
definitiv
46. 335/26.05.2004 L320/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.326/22.07.2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti respinsa
definitiv
47. 350/27.06.2002   Propunere legislativa privind infiintarea comunei Valea Draganului, judetul Cluj. respinsa
definitiv
48. 351/27.06.2002   Propunere legislativa privind declararea ca oras a comunei Gilau, judetul Cluj. respinsa
definitiv
49. 352/28.05.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoare adaugata respinsa
definitiv
50. 425/26.06.2003   Propunere legislativa pentru reorganizarea administrativ-teritoriala a unor judete din centrul Romaniei respinsa
definitiv
51. 500/07.10.2002   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. respinsa
definitiv
52. 501/07.10.2002   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.523/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.158/2001 privind regimul accizelor. respinsa
definitiv
53. 502/07.10.2002   Propunere legislativa privind completarea Legii nr.555/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap. respinsa
definitiv
54. 506/18.09.2001   Propunere legislativa privind schimbarea denumirii comunei Gilau, judetul Cluj. respinsa
definitiv
55. 510/02.09.2003   Propunere legislativa pentru scutirea de taxe notariale si de intabulare a persoanelor care redobandesc proprietati mobiliare si imobiliare de la Statul Roman respinsa
definitiv
56. 550/27.09.2001   Propunere legislativa privind dreptul localitatilor din Romania de a avea steag si stema proprii. respinsa
definitiv
57. 564/21.09.2004 L507/2004 Propunere legislativa pentru completarea articolului 67 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale respinsa
definitiv
58. 592/01.10.2004 L492/2004 Propunere legislativa pentru restituirea sumei depuse prin unitatile CEC pentru achizitionarea de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
59. 619/07.10.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.362/2003 privind regimul metalelor pretioase in Romania respinsa
definitiv
60. 626/06.11.2001   Propunere legislativa pentru sustinerea editarii, comercializarii, difuzarii si promovarii cartii romanesti. respinsa
definitiv
61. 686/11.12.2001 L137/2002 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.33/1996, privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni. Lege 229/2002
62. 696/10.11.2004 L685/2004 Propunere legislativa privind preluarea de catre stat a blocurilor de locuinte aflate in proprietatea agentilor economici cu datorii la bugetul consolidat respinsa
definitiv
63. 700/19.12.2001   Propunere legislativa privind anularea restantelor la plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate. respinsa
definitiv
64. 701/19.12.2001   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 145/1997 a asigurarilor sociale de sanatate. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
65.   L725/26.10.2004 Propunere legislativa pentru completarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale retrasa
de catre Senat
66.   BP511/21.10.2004 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 16 june 2024, 9:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro