Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
motions
speaches
2004-2008 (sen.)
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Puiu Hașotti > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Puiu HAȘOTTI
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 32/15.02.2011 L695/2010 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din perioada 1944-1989" Lege 247/2011
2. 76/02.03.2011 L737/2010 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localitati necooperativizate in perioada comunista, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractari si achizitii, produse animaliere si agroalimentare respins
definitiv
3. 102/04.05.2012 L758/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala Lege 112/2012
4. 109/04.05.2012 L759/2011 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respins
definitiv
5. 117/04.05.2012 L774/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 176/2013
6. 127/21.03.2011 L789/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 131/07.04.2010 L651/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti respins
definitiv
8. 138/07.04.2010 L671/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
9. 144/07.04.2010 L649/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
10. 173/13.04.2010 L698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata respins
definitiv
11. 176/13.04.2010 L700/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.42/2008 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti respinsa
definitiv
12. 187/29.05.2012 L57/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.8 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizarea si a tarifului de trecere pe reteaua drumuri nationale din Romania respins
definitiv
13. 211/29.05.2012 L89/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
14. 212/29.05.2012 L105/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
15. 222/29.05.2012 L99/2012 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului respinsa
definitiv
16. 223/29.05.2012 L100/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului respinsa
definitiv
17.   L260/21.05.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali retrasa
de catre initiator
18. 276/25.05.2009 L306/2009 Propunere legislativa privind invatamantul superior respinsa
definitiv
19. 277/25.05.2009 L305/2009 Propunere legislativa privind invatamantul preuniversitar respinsa
definitiv
20. 278/25.05.2009 L304/2009 Propunere legislativa privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
21. 310/10.05.2010 L117/2010 Proiect de Lege privind siguranta digurilor Lege 259/2010
22. 314/17.06.2009 L156/2009 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respins
definitiv
23. 315/17.06.2009 L140/2009 Propunere legislativa privind stimularea elevilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare nationale respinsa
definitiv
24. 315/10.05.2010 L108/2010 Proiect de Lege pentru asigurarea bugetului minim necesar realizarii politicii externe a statului roman respins
definitiv
25. 320/17.06.2009 L141/2009 Propunere legislativa privind retrocedarea patrimoniului sindical respinsa
definitiv
26. 337/19.05.2010 L145/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative, in vederea suplimentarii surselor pentru finantarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate respins
definitiv
27. 338/19.05.2010 L131/2010 Proiect de Lege privind modificarea unor acte normative respins
definitiv
28. 344/19.05.2010 L133/2010 Propunere legislativa privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, a articolului 4 din Ordonanta Guvernului nr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., precum si modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
29. 345/19.05.2010 L132/2010 Propunere legislativa privind completarea si modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, precum si modificarea si completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Lege 254/2011
30. 348/19.05.2010 L144/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.329/2003, republicata, privind exercitarea profesiei de detectiv particular respinsa
definitiv
31. 349/19.05.2010 L130/2010 Propunere legislativa privind completarea articolului 8 al Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
32. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
33. 365/31.05.2010 L221/2010 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr.226/2009 Lege 211/2010
34. 390/07.09.2009 L181/2009 Propunere legislativa privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din invatamant respinsa
definitiv
35. 398/01.10.2012 L196/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte respinsa
definitiv
36. 458/28.09.2009 L168/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
37. 459/28.09.2009 L164/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
38. 480/14.09.2010 L266/2010 Propunere legislativa privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din Codul Fiscal respinsa
definitiv
39. 500/21.09.2010 L443/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre respins
definitiv
40. 501/21.09.2010 L442/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului respins
definitiv
41. 573/18.10.2010 L394/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
42. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
43. 584/09.11.2009 L623/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.26 din Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Lege 376/2009
44. 684/16.12.2009 L462/2009 Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei respins
definitiv
45. 685/22.11.2010 L460/2010 Propunere legislativa privind liberul acces al cetatenilor in spatiile detinute de autoritati si institutii publice respinsa
definitiv
46. 697/16.12.2009 L429/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici respins
definitiv
47. 702/16.12.2009 L410/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respins
definitiv
48. 771/29.11.2010 L541/2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale respins
definitiv
49. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
50. 776/29.11.2010 L533/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
51. 791/29.11.2010 L523/2010 Propunere legislativa privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Miscarii de Rezistenta Armata Anticomunista din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunisti) respinsa
definitiv
52. 854/13.12.2010 L462/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare Lege 61/2013
53. BP552/10.10.2012 B356/15.10.2012 Propunere legislativa privind activitatea de preventie in sanatate la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 june 2024, 0:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro