Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
Links:
www.facebook.com/remus.cernea
www.remuscernea.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Remus-Florinel Cernea > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Remus-Florinel CERNEA
Legislative proposals initiated in legislature 2012-2016

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 2/01.02.2016 L170/2016 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educatiei nationale nr.1/2011(actualizata) respinsa
definitiv
2. 37/17.02.2014 L244/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.96 alin.(2) si (3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
3. 40/01.02.2017 L476/2016 Proiect de Lege pentru stabilirea de masuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate respins
definitiv
4. 42/29.02.2016 L268/2016 Propunere legislativa pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u si art.32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii respinsa
definitiv
5. 43/29.02.2016 L222/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
6. 44/29.02.2016 L267/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
7. 48/29.02.2016 L269/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
8. 52/02.03.2016 L637/2015 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respinsa
definitiv
9.   L52/09.02.2015 Propunere legislativa privind reglementarea parteneriatului civil respinsa
10. 65/23.02.2015 L142/2015 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
11. 72/24.02.2014 L643/2013 Propunere legislativa privind gestionarea cainilor fara detinator, identificarea si controlul reproducerii cainilor respinsa
definitiv
12. 75/24.02.2014 L581/2013 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bona Lege 167/2014
13. 79/24.02.2014 L647/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
14. 98/22.03.2016 L98/2016 Propunere legislativa pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
15. 114/29.03.2016 L675/2015 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Functionarului Public respinsa
definitiv
16. 117/29.03.2016 L97/2016 Propunere legislativa privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste in imobilul "Casa radio " situat in Bucuresti, str.Stirbei Voda nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
17. 124/04.04.2016 L72/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
18. 136/06.04.2016 L100/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedura penala pe ordinea de zi
19. 139/11.04.2016 L465/2016 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei Avocatul Copilului respinsa
definitiv
20. 147/11.04.2016 L674/2015 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Registrului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice pe ordinea de zi
21. 163/13.04.2016 L47/2016 Propunere legislativa pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 respinsa
definitiv
22. 170/04.03.2015 L409/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si al protectiei sociale respins
definitiv
23. 180/14.04.2014 L379/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 6/2016
24. 191/20.04.2016 L65/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului respinsa
definitiv
25. 194/20.04.2016 L96/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei respins
definitiv
26. 199/10.06.2013 L511/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
27. 212/26.04.2016 L120/2016 Propunere legislativa pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor si abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult respinsa
definitiv
28. 220/09.03.2015 L658/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.17 si 25 din Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor (republicata in 30 aprilie 2014), in sensul de a interzice folosirea animalelor salbatice in circuri Lege 171/2017
29.   L221/18.04.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara respinsa
de Senat
30. 242/16.03.2015 L623/2014 Propunere legislativa privind metodele de extractie a hidrocarburilor neconventionale pe teritoriul Romaniei retrimis
la comisii
31. 264/13.06.2016 L140/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respins
definitiv
32. 265/13.06.2016 L141/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
33. 275/15.06.2016 L193/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respins
definitiv
34. 276/15.06.2016 L108/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
35. 297/27.06.2016 L612/2015 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor aministratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
36. 306/10.06.2014 L77/2014 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, inchiriate asociatiilor sau fundatiilor respinsa
definitiv
37. 318/01.09.2016 L213/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor pe ordinea de zi
38. 324/16.06.2014 L212/2014 Propunere legislativa privind localitatea Pungesti respinsa
definitiv
39. 327/13.09.2016 L198/2016 Proiect de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie Lege 35/2017
40. 328/13.09.2016 L197/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) si b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respinsa
definitiv
41. 329/13.09.2016 L192/2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
42. 331/30.09.2013 L234/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsa
definitiv
43. 333/23.06.2014 L239/2014 Propunere legislativa pentru recunoasterea delfinilor drept persoane non-umane pe ordinea de zi
44. 339/07.04.2015 L49/2015 Propunere legislativa pentru completarea Art.39, Art.293 si Art.294 din OUG 34/2006, actualizata in 2014, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
45. 340/07.04.2015 L340/2015 Propunere legislativa privind reglementarea parteneriatului civil respinsa
definitiv
46. 345/07.04.2015 L105/2015 Propunere legislativa pentru completarea Art.7 din Legea nr.60 din 1991(republicata) respinsa
definitiv
47. 353/02.09.2014 L692/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.18 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
48. 372/29.04.2015 L554/2014 Proiect de Lege privind juramantul de credinta fata de tara si popor al Presedintelui Romaniei, al Primului-ministru, al ministrilor si al celorlalti membri ai Guvernului respins
definitiv
49. 375/29.04.2015 L725/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei pubice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
50. 376/29.04.2015 L733/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe ordinea de zi
51. 385/26.09.2016 L339/2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal respinsa
definitiv
52. 387/04.05.2015 L61/2015 Propunere legislativa privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 respinsa
definitiv
53. 403/08.09.2014 L201/2014 Lege cadru privind statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei retrimis
la comisii
54. 405/28.10.2013 L197/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Lege 229/2015
55. 413/03.10.2016 L487/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile Lege 235/2017
56. 422/16.09.2014 L237/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
57. 435/04.11.2013 L235/2013 Propunere legislativa privind imbunatatirea mediului prin dezvoltarea mai multor spatii verzi, "Un copac pentru fiecare copil" respinsa
definitiv
58. 443/08.06.2015 L540/2015 Propunere legislativa pentru crearea si desfasurarea unui mecanism de donatii benevole private, care sa colecteze fonduri utilizabile exclusiv in dotarea logistica a MApN respinsa
definitiv
59. 446/22.09.2014 L248/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Art.19, alin.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 respinsa
definitiv
60. 446/10.10.2016 L412/2016 Propunere legislativa privind accesul liber la conexiuni publice de internet respinsa
definitiv
61. 458/15.06.2015 L147/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta respins
definitiv
62. 470/17.10.2016 L342/2016 Propunere legislativa privind masurile de prevenire si control a tuberculozei Lege 302/2018
63. 481/17.06.2015 L162/2015 Propunere legislativa pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsa
definitiv
64. 482/17.06.2015 L180/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Art.48, alin.(1) si (2) din Legea nr.67/2004 din 25 martie 2004 (Republicata) pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respinsa
definitiv
65. 486/17.06.2015 L156/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
66. 498/31.10.2016 L295/2016 Propunere legislativa privind parteneriatul civil la comisii
67. 503/22.06.2015 L231/2015 Propunere legislativa privind asociatiile de elevi respinsa
definitiv
68. 517/27.11.2013 L201/2014 Lege cadru privind statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei procedura legislativa īncetata
69. 574/15.12.2014 L110/2015 Propunere legislativa privind modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 Lege 95/2015
70. 594/16.12.2013 L562/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe baza de cianuri la comisii
71.   L606/07.11.2016 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice retrasa
de catre Senat
72.   L607/07.11.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, republicata retrasa
de catre Senat
73. 645/16.12.2013 L448/2013 Propunere legislativa privind programul "Masa la Scoala" pentru elevii din invatamintul obligatoriu de stat si privat, primar si gimnazial retrimis
la comisii
74. 650/12.10.2015 L239/2015 Propunere legislativa privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov,in domeniul public al judetului Brasov si in administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport International Brasov-Ghimbav" Lege 228/2016
75. 670/23.12.2013 L597/2013 Propunere legislativa privind parteneriatul civil respinsa
definitiv
76. 702/19.10.2015 L319/2015 Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment retrimis
la comisii
77. 722/26.10.2015 L287/2015 Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar respinsa
definitiv
78. 732/26.10.2015 L323/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi pe ordinea de zi
79. 734/26.10.2015 L413/2015 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicata respinsa
definitiv
80. 759/28.10.2015 L493/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
81. 769/02.11.2015 L434/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului pe ordinea de zi
82. 801/09.11.2015 L433/2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finantarilor participative (crowdfunding) respins
definitiv
83. 804/09.11.2015 L461/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.266/2008 privind modul in care functioneaza farmaciile si cum se vand medicamentele Lege 160/2018
84. 806/11.11.2015 L164/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicata in 11 iulie 2014) in sensul de a asigura informarea si educarea publicului inclusiv sub aspect stiintific si tehnologic Lege 187/2016
85. 818/16.11.2015 L494/2015 Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator respinsa
definitiv
86. 854/25.11.2015 L600/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsa
definitiv
87. BP437/22.06.2016 L597/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania la Senat
88. BP811/19.12.2016   Propunere legislativa privind finantarea cultelor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
89.   BP398/17.08.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata retrasa
de catre Senat
90.   BP553/13.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Art.199 din Codul Penal retrasa
de catre Senat
91.   BP561/19.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Art.1 lit. (q) si Art.3 din Legea vanatorii si a fondului cinegetic nr. 407/2006 in sensul de a nu mai permite vanatoarea ca activitate recreativ-sportiva retrasa
de catre Senat
92.   BP565/19.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Art. 54, alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, actualizata retrasa
de catre Senat
93.   BP566/19.10.2016 Propunere legislativa pentru completarea Art. 54, alin. (7) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, actualizata retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 30 january 2023, 14:37
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro