Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Lia Ardelean > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Lia ARDELEAN
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 25/11.02.2008 L248/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 144/2008
2. 29/11.02.2008 L773/2007 Propunere legislativa pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale respinsa
definitiv
3. 39/13.02.2008 L778/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
4. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
5. 86/03.03.2008 L829/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala Lege 236/2008
6. 87/03.03.2008 L798/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007 respinsa
definitiv
7. 88/03.03.2008 L799/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata respinsa
definitiv
8. 94/03.03.2008 L857/2007 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
9. 121/12.03.2008 L855/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
10. 156/08.03.2006 L644/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune si a Hotararii Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de Televiziune respinsa
definitiv
11. 159/19.03.2007 L907/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice respinsa
definitiv
12. 161/08.04.2008 L835/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
13. 181/22.03.2006 L408/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii 215/2001 a Administratiei Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
14. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedura legislativa încetata
15. 198/02.04.2007 L951/2006 Proiect de Lege pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole detinute in baza titlurilor de proprietate sau a oricaror alte titluri valabile incheiate in forma autentica si pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol Lege 217/2007
16. 202/25.05.2005 L136/2005 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Lege 221/2005
17. 202/02.04.2007 L977/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
18. 214/27.03.2006 L711/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.84/2004 aprobata cu modificari prin Legea nr.501/2004 Lege 340/2006
19. 226/08.06.2005 L150/2005 Propunere legislativa privind protectia sociala a femeilor casnice respinsa
definitiv
20. 254/05.05.2008 L956/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Lege 257/2008
21. 255/05.05.2008 L70/2008 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
22. 256/05.05.2008 L53/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
23. 264/23.04.2007 L452/2007 Propunere legislativa privind personalul Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
24. 291/12.05.2008 L950/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.50 din 09/06/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
25. 292/12.05.2008 L949/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata respinsa
definitiv
26. 293/12.05.2008 L114/2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 8 din Legea nr.54/2003 sindicatelor respinsa
definitiv
27. 294/12.05.2008 L54/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 respinsa
definitiv
28. 304/25.04.2007 L91/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
29. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
30. 314/02.05.2007 L109/2007 Propunere legislativa privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
31. 339/25.04.2006 L671/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
32. 358/05.09.2005 L121/2005 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 358/2005
33. 372/07.05.2007 L112/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respinsa
definitiv
34. 387/17.06.2008 L261/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 180/2008
35. 388/17.06.2008 L210/2008 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respins
definitiv
36. 440/23.06.2008 L259/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata Lege 270/2008
37. 443/23.06.2008 L232/2008 Propunere legislativa pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
38. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor respinsa
definitiv
39. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
40. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
41. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativa pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocatia de stat pentru copii si elevilor care au implinit varsta de 18 ani respinsa
definitiv
42. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
43. 479/17.05.2006 L320/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
44. 481/17.05.2006 L358/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public respinsa
definitiv
45. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
46. 506/27.06.2007 L460/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 264/2007
47. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
48. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
49. 525/07.06.2006 L283/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.31 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice Lege 360/2006
50. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
51. 562/24.09.2008 L291/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
52. 563/24.09.2008 L309/2008 Propunere legislativa privind infiintarea Companiei Nationale "Herghelii de Stat" respinsa
definitiv
53. 589/12.09.2007 L363/2007 Propunere legislativa privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
54. 597/18.09.2007 L493/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
55. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
56. 609/03.07.2006 L424/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
57. 610/08.10.2008 L306/2008 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte respinsa
definitiv
58.   L650/04.11.2008 Propunere legislativa pentru infiintarea Companiei Nationale Complexul Hipic National "Felix Topescu" S.A. retrasa
de catre Senat
59. 673/13.09.2006 L463/2006 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
60. 674/04.11.2008 L363/2008 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul proprietatii respinsa
definitiv
61. 824/03.12.2007 L579/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
62. 829/06.11.2006 L539/2006 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni CEC - SA in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia Lege 146/2007
63. 830/06.11.2006 L581/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
64. 837/03.12.2007 L607/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata respinsa
definitiv
65. 860/13.11.2006 L751/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
66. 877/10.12.2007 L733/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
67. BP54/09.03.2005 B83/15.03.2005 Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune si a Hotararii Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de Televiziune retrasa
de catre initiator
68. BP71/15.03.2005 B93/17.03.2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.340 din 12 iulie 2004 privind institutia prefectului retrasa
de catre initiator
69. BP363/12.04.2006 B234/19.04.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent retrasa
de catre initiator
70. BP543/09.05.2006 L592/2006 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania retrasa
de catre initiator
71. BP593/23.06.2008 B415/09.09.2008 Propunere legislativa privind credibilizarea sondajelor de opinie realizate de institute, centre, societati si alte categorii de institutii de drept public si privat la Senat
72. BP686/08.09.2008 B428/11.09.2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale la Senat
73.   BP375/10.07.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 14 juin 2024, 14:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro