Activitate parlamentară
2000-2004 (sen.)
inițiative legislative
comisii de mediere
luări de cuvânt în plen
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Senatul > Viorel Matei > comisii de mediere Versiunea pentru printare

Viorel MATEI
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. L90/07-03-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului Lege 331/2003
2. L102/11-03-2003  Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor de câmp. Lege 312/2003
3. L135/12-03-2002  Proiectul Legii creditului agricol pentru producție Lege 150/2003
4. L148/01-01-2002  Propunere legislativă privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură Lege 454/2003
5. L158/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994 Lege 350/2003
6. L161/21-04-2003  Proiectul Legii pomiculturii Lege 348/2003
7. L213/27-05-2003  Proiectul Legii Corpului Agronomic din România Lege 459/2003
8. L224/24-04-2002  Propunere legislativă privind organizarea pieței tutunului brut în România Lege 236/2003
9. L234/10-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi Lege 60/2003
10. L270/23-06-2003  Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră Lege 469/2003
11. L272/31-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 la Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice - "Gheorghe Ionescu - Șișești" Lege 633/2002
12. L293/14-06-2002  Proiect de Lege privind producerea și comercializarea hameiului Lege 627/2002
13. L308/19-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă Lege 654/2002
14. L395/06-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 32/2003
15. L397/09-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 78/2003
16. L407/24-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele de fond forestier național afectat de incendii Lege 38/2004
17. L446/30-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate Lege 77/2003
18. L448/02-10-2002  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 75/2002 Lege 120/2004
19. L459/09-10-2002  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 249/2003
20. L467/10-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv. Lege 596/2003
21. L472/28-06-2004  Proiectul Legii - Legea Cooperației agricole Lege 566/2004
22. L489/18-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 156/2003
23. L497/21-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 33/2004
24. L514/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România Lege 25/2003
25. L523/10-12-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Știinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Lege 147/2004
26. L598/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
27. L603/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha. Lege 133/2003

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 mai 2024, 12:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro