Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Ion Călin > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la vicepreședintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Ion Călin (Grup PSD)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 27 și 29 martie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 27 martie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 29 martie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 27 martie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 94/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor /acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
2. PL.x 100/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
3. PL.x 102/2018 - Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
4. PL.x 104/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
5. Pl.x 111/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
6. PL.x 112/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
7. PL.x 113/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
8. Pl-x 114/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
9. PL.x 115/2018 - Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
10. PL.x 117/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
11. PL.x 118/2018 - Proiect de Lege privind precursorii de droguri
12. PL.x 119/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
13. PL.x 124/2018 - Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă SESIZĂRI ÎN FOND
14. PL.x 472/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
15. PL.x 13/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
16. PL.x 90/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
17. Pl.x 11/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
18. Pl.x 64/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale cetățenilor români
19. PL.x 110/2018 - Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctele 4, 5, 9, 14, 17 și 19 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
În ziua de 29 martie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 decembrie 2023, 15:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro