Parliamentary activity
2000-2004 (sen.)
legislative initiatives
mediation committees
motions
speaches
1990-1992 (sen.)
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Senate > Ionel Alexandru > mediation committees Versiunea pentru printare

Ionel ALEXANDRU
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. L9/08-01-2003  Propunere legislativa privind masuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localitati Lege 554/2003
2. L19/21-01-2003  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Vacareni, judetul Tulcea Lege 471/2003
3. L20/21-01-2003  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Bestepe, judetul Tulcea Lege 37/2004
4. L44/31-01-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public Lege 475/2003
5. L47/05-02-2003  Propunere legislativa pentru infiintarea comunei Hantesti, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Adincata Lege 473/2003
6. L48/05-02-2003  Propunere legislativa pentru infiintarea comunei Capu-Cimpului, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei Lege 472/2003
7. L56/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava. Lege 209/2003
8. L57/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea Lege 206/2003
9. L58/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea Lege 207/2003
10. L59/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Paulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea. Lege 208/2003
11. L82/03-03-2003  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Negrilesti, prin reorganizarea comunei Barsesti, judetul Vrancea. Lege 205/2003
12. L121/27-03-2001  Proiect de Lege privind Statutul alesilor locali Lege 393/2004
13. L134/09-04-2003  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Lege 43/2004
14. L157/09-05-2001  Propunere legislativa privind stabilirea dreptului de proprietate privata a terenurilor din intravilanul localitatilor din Delta Dunarii Lege 679/2002
15. L165/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate. Lege 285/2003
16. L188/13-05-2003  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 401/2003
17. L212/23-04-2002  Proiectul Legii sindicatelor Lege 54/2003
18. L233/01-07-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998 Lege 158/2003
19. L278/28-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor Lege 604/2003
20. L320/21-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale Lege 643/2002
21. L339/30-08-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale Lege 534/2003
22. L372/29-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unitatii administrativ-teritoriale Lege 96/2003
23. L380/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 48/2003
24. L382/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local Lege 3/2003
25. L385/04-09-2002  Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Lege 678/2002
26. L386/28-06-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Paleu, judetul Bihor Lege 28/2003
27. L387/28-06-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Tamaseu, judetul Bihor Lege 27/2003
28. L388/13-08-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Traian, judetul Ialomita Lege 144/2003
29. L408/17-09-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale Lege 673/2002
30. L441/24-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale Lege 108/2004
31. L444/24-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie Lege 575/2003
32. L447/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Rica, judetul Arges Lege 185/2003
33. L475/16-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Rosiori, judetul Bihor Lege 140/2003
34. L481/10-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si a art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 39/2004
35. L492/21-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Cosna, judetul Suceava Lege 378/2003
36. L507/08-11-2002  Proiect de Lege privind transparenta decizionala in administratia publica Lege 52/2003
37. L513/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2002 privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii Lege 31/2003
38. L524/12-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.149/2002 privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie 2002 Lege 254/2003
39. L530/01-01-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Cazasu, judetul Braila, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu Lege 376/2003
40. L533/20-11-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Malu, judetul Giurgiu Lege 377/2003
41. L564/05-12-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Sambata de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila Lege 103/2003
42. L590/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodarire comunala Lege 255/2003
43. L594/23-12-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Sannicolau Roman, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa Lege 102/2003

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 21 april 2024, 8:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro