Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
Liens:
www.igas.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Traian Constantin Igas > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Traian Constantin IGAS
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 69/15.02.2006 L406/2006 Propunere legislativa privind zonele metropolitane respinsa
definitiv
2. 85/03.03.2008 L729/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata respins
definitiv
3. 97/03.03.2008 L882/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
4. 139/08.03.2006 L714/2005 Propunere legislativa pentru completarea art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar respinsa
definitiv
5. 191/22.03.2006 L635/2005 Proiect de Lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, in localitatile din mediul rural Lege 129/2006
6. 224/03.04.2006 L470/2006 Propunere legislativa privind asigurarea stagiului de practica universitara respinsa
definitiv
7. 237/15.06.2005 L520/2005 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Tescani, judetul Bacau respinsa
definitiv
8. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativa pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua Romaniei Europene" respinsa
definitiv
9. 243/05.04.2006 L712/2005 Propunere legislativa pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 respinsa
definitiv
10. 249/20.06.2005 L497/2005 Propunere legislativa pentru completarea art.40 din Legea nr.41/1994, republicata, privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
11. 265/27.06.2005 L563/2005 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Monitorizarea Achizitiilor Publice respinsa
definitiv
12. 279/10.04.2006 L91/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
13. 281/05.05.2008 L148/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Lege 175/2009
14. 284/12.04.2006 L111/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
15. 301/25.04.2007 L462/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune nr. 41/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
16. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
17. 341/02.05.2007 L111/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
18. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
19. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, functionarea si finantarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu-Sisesti" respins
definitiv
20. 392/26.09.2005 L625/2005 Propunere legislativa privind modificarea art.10, alin.(1) literele a) si b) din Legea nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
21. 414/02.05.2006 L199/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
22. 461/11.06.2007 L406/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 281/2007
23. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
24. 513/27.06.2007 L390/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Lege 89/2008
25. 523/03.09.2008 L287/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte si/sau publicatii culturale respinsa
definitiv
26. 543/23.11.2005 L413/2005 Propunere legislativa pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsa
definitiv
27. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29. 575/28.11.2005 L441/2005 Propunere legislativa pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 privind institutia prefectului respinsa
definitiv
30. 619/08.10.2008 L390/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
31. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
32. 650/11.09.2006 L435/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii respinsa
definitiv
33. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 2/2008
34. 706/03.10.2006 L881/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
35. 717/03.10.2006 L492/2006 Propunere legislativa privind autorizarea si efectuarea transportului in regim de taxi respinsa
definitiv
36. 813/06.11.2006 L170/2007 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii orasului Otelu Rosu in Ohaba-Ferdinand, judetul Caras-Severin respinsa
definitiv
37. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
38. 950/11.12.2006 L746/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respinsa
definitiv
39. BP211/15.03.2006 L564/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004 cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
40. BP202/12.03.2008 L362/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.4/2007 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica retrasa
de catre initiator
41. BP613/25.06.2008 B421/09.09.2008 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de studiu lunare studentilor romani ERASMUS la Senat
42. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 19 juin 2024, 13:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro