Parliamentary activity
2004-2008 (sen.)
legislative initiatives
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Senate > Marius Marinescu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Marius MARINESCU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 14/04.02.2008 L746/2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice Lege 37/2008
2. 25/11.02.2008 L248/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 144/2008
3. 61/25.02.2008 L745/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
4. 62/19.02.2007 L211/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului respinsa
definitiv
5. 63/19.02.2007 L374/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
6. 63/25.02.2008 L743/2007 Propunere legislativa privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer conditionat, in vederea cresterii sigurantei si calitatii vietii respinsa
definitiv
7. 79/19.02.2007 L920/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public respinsa
definitiv
8. 109/01.03.2006 L372/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 250/2006
9. 110/01.03.2006 L336/2006 Propunere legislativa pentru infiintarea , organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Integritate respinsa
definitiv
10.   L141/06.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 555/2004 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti retrasa
de catre initiator
11. 156/19.03.2007 L919/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism respinsa
definitiv
12. 160/08.04.2008 L827/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata Lege 234/2008
13. 160/09.05.2005   Propunere legislativa pentru infiintarea Oficiului Roman pentru Supravegherea Achizitiilor Publice retrasa
de catre initiator
14. 163/08.04.2008 L71/2008 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala Lege 214/2008
15.   L198/08.02.2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
16. 208/16.04.2008 L787/2007 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Bordei" Lege 170/2008
17. 209/16.04.2008 L878/2007 Proiect de Lege privind declararea terenurilor si cladirilor dezafectate, apartinand Ministerului Apararii, ca fiind de utilitate publica, precum si amenajarea acestora ca cladiri de utilitate publica si spatii verzi respins
definitiv
18. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativa pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua Romaniei Europene" respinsa
definitiv
19. 265/27.06.2005 L563/2005 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Monitorizarea Achizitiilor Publice respinsa
definitiv
20. 279/23.04.2007 L73/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Lege 188/2007
21. 291/12.05.2008 L950/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.50 din 09/06/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
22. 292/12.05.2008 L949/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata respinsa
definitiv
23.   L308/28.03.2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
24. 309/02.05.2007 L153/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003 respinsa
definitiv
25. 320/18.04.2006 L113/2006 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Romane pentru Mediul de Afaceri respinsa
definitiv
26.   L322/04.04.2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale retrasa
de catre initiator
27.   L323/04.04.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
28.   L325/04.04.2006 Propunere legislativa pentru completarea Codului Vamal al Romaniei retrasa
de catre initiator
29. 345/25.04.2006 L156/2006 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Lege 380/2006
30. 347/25.04.2006 L200/2006 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.( 2) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respins
definitiv
31.   L353/11.04.2006 Propunere legislativa pentru completarea Codului de Procedura Fiscala al Romaniei retrasa
de catre initiator
32.   L354/11.04.2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.132/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare retrasa
de catre initiator
33. 360/07.05.2007 L127/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
34. 367/07.05.2007 L72/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice respinsa
definitiv
35. 379/09.05.2007 L67/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
36. 381/17.06.2008 L91/2008 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuinte doamnei Valeria Oancea respins
definitiv
37. 381/21.09.2005   Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Romane pentru Mediul de Afaceri procedura legislativa īncetata
38. 391/17.06.2008 L862/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 71 al Ordonantei de urgenta nr.195 din 22/12/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, Legea protectiei mediului cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
39.   L393/25.04.2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
40.   L395/25.04.2006 Propunere legislativa pentru completarea alineatului (3) al articolului 8 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice retrasa
de catre initiator
41. 405/17.06.2008 L111/2008 Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetatorii stiintifici din sistemul Academiei Romane respins
definitiv
42. 413/02.05.2006 L211/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
43. 424/17.06.2008 L196/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice respinsa
definitiv
44.   L426/02.05.2006 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 8 Ordonanta Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal retrasa
de catre initiator
45. 439/08.05.2006 L255/2006 Propunere legislativa privind infiintarea Universitatii de Medicina si Farmacie Constanta respinsa
definitiv
46. 443/23.06.2008 L232/2008 Propunere legislativa pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
47. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor respinsa
definitiv
48.   L446/09.05.2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
49. 472/15.05.2006 L286/2006 Proiect de Lege pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Lege 394/2006
50.   L474/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.33 din 27/05/1994, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre Senat
51. 496/20.06.2007 L232/2007 Propunere legislativa pentru modificarea O.G. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome - "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" respinsa
definitiv
52.   L500/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.21/2006, republicata in Monitorul Oficial nr.742 din 16 August 2005 Partea I, nr.798 din 2 sptembrie 2005 cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre Senat
53. 505/29.05.2006 L326/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului respinsa
definitiv
54. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
55. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
56. 561/24.09.2008 L303/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free respins
definitiv
57.   L586/04.09.2007 Propunere legislativa pentru completarea art.10 si art.36 din Legea nr.21 din 01/03/1991, a cetateniei romane, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.44 din 06/03/1991 retrasa
de catre initiator
58. 588/29.06.2006 L324/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free Lege 330/2006
59. 592/29.06.2006 L364/2006 Propunere legislativa pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
60.   L596/04.09.2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism retrasa
de catre initiator
61. 599/18.09.2007 L448/2007 Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata respins
definitiv
62. 620/26.09.2007 L752/2007 Legea nr.84 din 24/07/1995, legea invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 respinsa
definitiv
63.   L637/04.09.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 265/2006, Legea protectiei mediului, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
64.   L643/04.11.2008 Propunere legislativa privind declararea de utilitate publica a plajelor de pe litoralul Marii Negre retrasa
de catre Senat
65.   L650/04.11.2008 Propunere legislativa pentru infiintarea Companiei Nationale Complexul Hipic National "Felix Topescu" S.A. retrasa
de catre Senat
66.   L656/05.09.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2001 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
67. 671/04.11.2008 L302/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respins
definitiv
68. 676/10.10.2007 L638/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane respins
definitiv
69. 676/04.11.2008 L476/2008 Propunere legislativa privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publica, precum si transformarea acestuia in piata, numita "Piata Pensionarilor", piata agroalimentara sociala si in parc numit "Parcul Pensionarilor" respinsa
definitiv
70. 677/04.11.2008 L477/2008 Propunere legislativa privind declararea de utilitate publica a Pietei Obor si a Parcului PASARARI situate in Bucuresti sectorul 2 (conform anexei) respinsa
definitiv
71. 678/04.11.2008 L467/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.373 din 10.07.2001, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
72. 681/10.10.2007 L402/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice respinsa
definitiv
73. 682/04.11.2008 L380/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
74. 685/04.11.2008 L432/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005 respinsa
definitiv
75. 694/04.11.2008 L509/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale respins
definitiv
76.   L735/16.10.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 213 din 17/11/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
77. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
78. 776/14.11.2007 L595/2007 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit Lege 239/2008
79.   L788/06.11.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195 din 22/12/2005 privind protectia mediului retrasa
de catre initiator
80. 791/01.11.2006 L1024/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi respinsa
definitiv
81.   L791/06.11.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.426 din 18/07/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor retrasa
de catre initiator
82.   L792/06.11.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.24 din 15/01/2007, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
83. 826/03.12.2007 L610/2007 Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
84. 872/10.12.2007 L742/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor Lege 9/2008
85. 889/17.12.2007 L641/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respins
definitiv
86. 890/17.12.2007 L603/2007 Proiect de Lege privind declararea lui Ilie Ilascu, a lui Andrei Ivantoc si a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri respins
definitiv
87. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
88. 912/19.12.2007 L771/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de ugenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan Lege 258/2013
89.   L921/14.11.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei retrasa
de catre initiator
90. 941/11.12.2006 L658/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
91.   BP209/28.04.2005 Propunere legislativa pentru infiintarea Oficiului Roman pentru Supravegherea Achizitiilor Publice
92.   BP64/07.02.2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 115/2003 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
93.   BP68/09.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii locuintei nr.114/1996 retrasa
de catre initiator
94.   BP375/10.07.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 retrasa
de catre Senat
95.   BP457/23.09.2008 Propunere legislativa privind declararea de utilitate publica a PADURII BANEASA situata in Bucuresti, in zona administrativa a sectorului 1si judetului Ilfov retrasa
de catre Senat
96.   BP537/15.10.2008 Propunere legislativa privind declararea de utilitate publica a terenului si constructiilor proprietate privata, situate in Bucuresti, zona sectorului 1 - strada General Berthelot nr.11-15 retrasa
de catre Senat
97.   BP548/21.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 50 (r2) din 29/07/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.933 din 13.10.2004, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre Senat
98.   BP554/28.10.2008 Propunere legislativa privind modificarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. retrasa
de catre Senat
99.   BP555/28.10.2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 9:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro