Vasile LUPU
Propuneri legislative initiate în legislatura 1996-2000

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 55/05.03.1997 L414/1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18/1991. Lege 169/1997
2. 60/11.02.2000 L582/1997 Proiect de Lege privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Lege 24/2000
3. 81/23.02.2000   Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
4. 91/24.03.1999 L492/1999 Propunere legislativă privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României S.A. Eximbank. Lege 96/2000
5. 161/18.06.1997   Propunere legislativă pentru combaterea crimei organizate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
6. 162/18.06.1997   Propunere legislativă pentru completarea Codului de procedură penală. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
7. 303/07.10.1998 L333/1998 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3), teza I din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului. respinsa
definitiv
8. 341/22.10.1998 L242/1999 Propunere legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată. Lege 1/2000
9. 347/04.11.1997   Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Răducăneni, județul Iași. respinsa
definitiv