Filip GEORGESCU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 60/15.02.2006 L657/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
2. 85/22.02.2006 L683/2005 Propunere legislativă "Legea pâinii" respinsa
definitiv
3.   L160/02.02.2006 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea Transilvania, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere - Brașov retrasa
de catre initiator
4. 248/20.06.2005 L182/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respinsa
definitiv
5. 398/17.06.2008 L213/2008 Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
6. 453/04.06.2007 L265/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
7. 493/03.09.2008 L296/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respins
definitiv
8. 494/03.09.2008 L325/2008 Proiect de Lege privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb respins
definitiv
9. 578/28.11.2005 L418/2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție respinsa
definitiv
10. 607/03.07.2006 L392/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
11. 608/03.07.2006 L436/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
12. 625/04.09.2006 L390/2006 Propunere legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv respinsa
definitiv
13. 626/04.09.2006 L391/2006 Propunere legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat respinsa
definitiv
14. 667/08.10.2007 L490/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
15. 683/04.11.2008 L387/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 respinsa
definitiv
16. 703/03.10.2006 L879/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste respinsa
definitiv
17. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel respinsa
definitiv
18. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
19. BP29/06.02.2007 L297/2007 Propunere legislativă Codul Silvic la Senat
20. BP611/25.09.2008 B419/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez nr.16/2007 la Senat
21. BP870/08.10.2008 B567/05.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura la Senat