Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Vasile-Aurel Căuș > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Vasile-Aurel CĂUȘ
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Adresă

Oradea

E-mail

vcaus@uoradea.ro

Naționalitate

Româna

Data nașterii

23 ianuarie 1966


EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

• Carieră universitară
(extras)

2008 - prezent Conferențiar, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe, Departamentul de matematică și informatică. Cursuri și seminarii: Matematici aplicate în economie; Ecuațiile diferențiale ale fizicii matematice, Managementul proiectelor informatice - nivel licență. E-learning, Metodologii pentru proiectarea sistemelor informatice - nivel master

2008 Conferențiar invitat - Curs de analiză spectrală - Master Econometrie și statistică aplicată, Facultatea de Drept, Economie și Gestiune, Universitatea din Orléans, Franța

2006-2015 Curs de statistică aplicată - Master Econometrie și statistică aplicată, Facultatea de Drept, Economie și Gestiune, Universitatea din Orléans, Franța

2004 Seminarii de statistică inferențială - licență MSG (Maîtrise en Science de Gestion), Facultatea de Drept, Economie și Gestiune, Universitatea din Orléans, Franța

2004 Cursuri și seminarii de statistică descriptivă - licență AES, specializarea Administrarea și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Drept, Economie și Gestiune, Universitatea din Orléans, Franța

1996 Lector, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe, Departamentul de matematică.

1992 Asistent, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe, Departamentul de matematică

• Lucrări științifice
(extras)

Articole publicate: 39 din care 7 în reviste de specialitate cotate ISI, 10 în reviste de specialitate indexate în BDI, 12 în reviste de specialitate cotate CNCSIS, 10 în lucrări ale unor conferințe internaționale

Citări: 18 din care 11 în sistem ISI, 7 in reviste de specialitate indexate în BDI

Cursuri, tratate de specialitate: 6 din care 1 monografie cu ISBN, 5 cursuri de specialitate cu ISBN

• Proiecte europene

7 din care 4 în calitate de director/coordonator

Manager proiect POCU 1241671 - Antreprenor pentru România, în valoare de peste 7.200.000 lei, proiect în care sunt cuprinse peste 90 de cadre didactice ale Universității din Oradea în calitate de beneficiari/angajați și 450 de studenți

• Alte proiecte

Manager în 3 proiecte FDI

Manager în cadrul unui proiect POCU de peste 1,5 mil euro.

• Membru în asociații profesionale

American Mathematical Society (AMS)

Society for industrial and Applied Mathematics (SIAM)

Research Group in Mathematical Inequalities and Applications (RGMIA)

Mathematical Association of America (MAA)

Societatea de Probabilități și Statistică din România (SPSR)

Societatea de matematică aplicată și industrială din România (ROMAI)

Societatea de științe matematice din România (SSMR)

• Referent - recenzent

Scientific Journals International - referent

Mathematical Reviews - recenzent

• Funcții de conducere în învățământul superior

2019 - prezent Președinte al Senatului Universității din Oradea

2012-2016 Cancelar General al Senatului universitar

2005-2008 Prodecan Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea

• Alte activități

- Președintele Biroului Electoral Universitar (Alegeri 2011-2012)

- Membru al Comisiei academice a Senatului universitar (2006-2012)

- Membru al Comisiei de buget-finanțe a Senatului universitar (2010-2012, 2016-2019)

- Membru în comisii de admitere

- Membru în comitete de organizare conferințe internaționale

- Membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor în învățământul superior

• Denumirea și adresa angajatorului

Universitatea din Oradea, Facultatea de Informatică și Științe, str. Universității, nr. 1, 410087, Oradea, Bihor, România

• Tipul domeniului sau sectorului

Învățământ

• Ocupația sau poziția deținută

Conferențiar universitar

• Principalele activități și responsabilități

Cursuri și seminarii de Matematici aplicate în economie, Ecuațiile fizicii matematice, Capitole de matematici aplicate, Managementul proiectelor informatice, Bazele informaticii, Matematici financiare


STUDII ȘI STAGII DE PRACTICĂ

• Educație
(extras)

2011 Diplomă de licență - Drept, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea “Vasile Goldiș” Arad

2009 Diplomă de Master - Formarea profesorilor, Universitatea din Oradea

2008 Diplomă de Master - Management educațional, Universitatea din Oradea

2004 Diplôme d’Etudes Approfondies (Grade de Master) - Economie et Finance, Facultatea de Economie, Drept și Gestiune, Universitatea din Orléans, Franța

2004 Diplomă de Master - Economie Cantitativă și Finanțe, Universitatea din Oradea

2002 Diplomă de Doctor - Matematică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj Napoca

2001 Diplomă de Licență - Științe economice, Universitatea din Oradea Facultatea de Științe Economice

1989 Diplomă de Licență - Matematică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj Napoca

• Burse, cursuri de perfecționare

2013 Program de formare în blended-learning și tehnologii educaționale moderne pentru învățământul universitar - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

2011/2012 Bursă guvernamentală ACBS - Orleans, Franța

2010/2011 Bursă guvernamentală ACBS - Orleans, Franța

2006-2015 Bursă Erasmus - Teaching Staff, Franța

2007 Certificat Formare Mentori, Universitatea din Oradea și ISJ-CCD Bihor

2004 RE2U - Romanian-European eUniversity - Proiect Socrates finalizat cu diploma de absolvire (noiembrie 2004)

2003/2004 Bursă Socrates/Erasmus, Franța (octombrie 2003 - mai 2004)


APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Președinte MENSA România (http:/mensaromania.ro)

Proctor MENSA România

Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare
la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Limba franceză

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Aptitudini și competențe tehnice

Utilizare calculator: sisteme de operare, programare SQL, utilizare Microsoft Office, Matlab


(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Oradea 2020

19.05.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 17 iulie 2024, 22:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro