Adrian-Ionuț CHESNOIU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mailadrian.chesnoiu@gmail.com
CetățeniaRomână
Data nașterii 12.05.1982
Sex MasculinExperiența profesională

Perioada

2020 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat, Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice

Numele și adresa angajatorului

Camera Deputaților
Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, BucureștiPerioada

29.10.2020 - 22.12.2020

Funcția sau postul ocupat

VICEPRIMAR

Numele și adresa angajatorului

Primăria Municipiului Caracal

Piața Victoriei, nr 10, Municipiul Caracal, Jud. Olt

Tipul activității sau sectorul de activitate

Atribuții de coordonare a serviciilor publice de interes local, conform prevederilor legale și atribuțiilor primite.Perioada

25.05.2020 - 21.10.2020

Funcția sau postul ocupat

ADMINISTRATOR PUBLIC

Numele și adresa angajatorului

Primăria Municipiului Caracal

Piața Victoriei, nr 10, Municipiul Caracal, Jud. Olt

Tipul activității sau sectorul de activitate

Atribuții generale și specifice de coordonare a activității structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local, conform prevederilor legale.Perioada

15.02.2017 - 25.05.2020

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR GENERAL

Principalele activități și responsabilități

Managementul general

Numele și adresa angajatorului

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Str. Știrbei Vodă nr. 43, București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Asigurarea cadrului de implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală, finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR);

Coordonarea și reprezentarea Agenției în relațiile cu persoanele fizice sau juridice și comunicarea permanentă cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Europeană, mass-media și alte organizații guvernamentale și non-guvernamentale sau reprezentanțe ale organizațiilor internaționale, cu privire la implementarea PNDR;

Identificarea soluțiilor pentru facilitarea accesului la fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală alocate României, punând accent pe simplificarea prevederilor procedurale, creșterea gradului de absorbție și a calității proiectelor finanțate;

Asigurarea corespondenței cu reprezentanții Comisiei Europene în vederea implementării eficiente a prevederilor europene etc.Perioada

25.01.2017 - 15.02.2017

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR CABINET SECRETAR DE STAT

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activității structurilor aflate în subordinea Secretarului de Stat

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Tipul activității sau sectorul de activitate

Derularea fondurilor europene și naționale de sprijin pentru agriculturăPerioada

08.08.2016 - 25.01.2017

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR GENERAL

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activității desfășurate în cadrul societății

Numele și adresa angajatorului

Societate comercială cu răspundere limitată

București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Consultanță juridicăPerioada

09.07.2014 - 08.08.2016

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR CABINET SECRETAR DE STAT

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activității structurilor aflate în subordinea Secretarului de Stat

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Tipul activității sau sectorul de activitate

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și BărbațiPerioada

11.02.2013 - 08.07.2014

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR CABINET SECRETAR DE STAT

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activității structurilor aflate în subordinea Secretarului de Stat

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Derularea fondurilor europene si naționale de sprijin pentru agriculturăPerioada

14.01.2012 - 10.02.2013

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR GENERAL

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activității desfășurate în cadrul societății

Numele și adresa angajatorului

Societate comercială cu răspundere limitată

București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Consultanță juridicăPerioada

01.08.2005 - 01.08.2011

Funcția sau postul ocupat

OFIȚER SPECIALIST

Principalele activități și responsabilități

Investigare fraude

Numele și adresa angajatorului

Ministerul de Interne

Tipul activității sau sectorul de activitate

Investigarea fraudelor/ afaceri europene/ anticorupție - afaceri interneEducație și formare

Perioada

2019 - prezent

Calificarea / diploma obținută

Doctorand

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Studii universitare de doctorat

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de economie agroalimentară și a mediului

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

2013

Calificarea / diploma obținută

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Formator

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

2013

Calificarea / diploma obținută

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Manager proiect

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

2012

Calificarea / diploma obținută

Diplomă

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Program de formare specializată specifică „Înalților Funcționari Publici”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

21.02.2011 - 26.05.2011

Calificarea / diploma obținută

Diplomă

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Relațiile diplomatice și securitatea globală

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul Diplomatic Român

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

01.04.2009 - 30.06.2009

Calificarea / diploma obținută

Diplomă

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Introducere în securitatea națională

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare “Carol I” - Colegiul Național de Apărare

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

2008 - 2009

Calificarea / diploma obținută

Diplomă Master

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

2007

Calificarea / diploma obținută

Diplomă

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Curs de perfecționare: „Negotiation in European Union”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

British Council

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

2006 - 2007

Calificarea / diploma obținută

Diplomă Master

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Investigarea Fraudelor

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

2001 - 2005

Calificarea / diploma obținută

Diplomă Licență

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Științe juridice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”- București - Facultatea de Drept

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziPerioada

1997 - 2001

Calificarea / diploma obținută

Diplomă Bacalaureat

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Liceu

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Liceul Ministerului Administrației și Internelor “C-tin Brâncoveanu” Ploiești

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Curs de ziAptitudini și competențe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european (*) Abilități de ascultare Abilități de citire Interacțiune Exprimare

Engleză

C1 C1 B2 B2 C1

 

(*) Cadrului european de referință pentru limbi


Competențe și abilități sociale Bun negociator, spirit de echipă, obiectivitate și imparțialitate.
Competențe și aptitudini organizatorice Bun organizator, capacitate strategică, adaptabil la situații dificile, abil, capacitate de muncă ridicată, comunicativ, riguros.
Competențe și aptitudini tehnice Nivel avansat.
Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului Competențe avansate.
Permis de conducere Categoria B

25.11.2021