Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Doinița-Mariana Chircu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Doinița-Mariana CHIRCU
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Adresă: Cabinet parlamentar - Bd. Carol nr. 19, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, România
 • Telefoane: 0720.202352, 0733.558274
 • Fax: 0252.314826
 • E-mail: chircu.doina@gmail.com
 • Naționalitate: Română
 • Data nașterii: 13 august 1960
 • Sex: feminin

Experiență profesională

15.12.2009 - prezentDeputat, Parlamentul României
01.11.2008 - prezentProfesor, Colegiul Economic "Th.Costescu", Drobeta Turnu Severin
22.11.2005 - 30.10.2008Inspector Școlar General, ISJ Mehedinți
04.04.2005 - 22.11.2005Inspector Școlar General Adjunct - Management Personal, Inspecție Școlară Instituțională (ISJ Mehedinți) + Lector universitar doctorand asociat (Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere - Drobeta Turnu Severin)
01.09.1987 - 04.04.2005Institutor I, titular, grad didactic I, Școala cu clasele I - VIII nr.2, Drobeta Turnu Severin

Educație și formare

2006Doctorand anul III - Managementul firmelor internaționale - Relații economice internaționale, Universitatea din Craiova - Facultatea de Relații Economice Internaționale
2007Certificat de competențe programare internațională - Schimb de informații între factorii de decizie în domeniul educației, Arion, Franța
2006Certificat de competențe - programul internațional de acțiune Comenius, Comenius, Italia
2005Certificat de absolvire a cursului de formare continuă "Metode și tehnici de învățare activă", CCD Mehedinți
18 - 22 nov. 2005Certificat de absolvire a cursului de formare continuă "Managementul clasei", CCD Mehedinți
1 - 8.11.2005Certificat de absolvire "Cursul de formare în educație pentru sănătate", Programul Național "Educație pentru sănătate în școala românească", organizat de Fundația Tineri pentru Tineri în colaborare cu M.Ed.C.
octombrie 2005Participant cursul de diseminare "Consultanță pentru incluziune"
octombrie 2005Certificat de formator la "Cursul de formare în educație pentru sănătate"
octombrie 2005Certificat de absolvire a cursului de formare continuă "Utilizare AEL"
iulie 2005Certificat de absolvire a cursului de formare continuă "Instruire diferențială"
noiembrie 2004Diplomă de formator "Managementul educației"
2000Diplomă de formator național "Educație pentru sănătate"
2001Certificat de absolvire a Stagiului de formare a formatorilor locali, Programul Național "Educație pentru sănătate în școala românească" organizat de Fundația Tineri pentru Tineri în colaborare cu M.Ed.C.
Iulie 1998Gradul didactic I, CCD Mehedinți
1997Gradul didactic II, CCD Mehedinți
1988Absolvent Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice - București
1987Perfecționarea pregătirii profesionale
1982Definitivat
1979Absolvent liceu, Liceul Pedagogic, Drobeta Turnu Severin
1975Absolvent Școala de muzică, Școala de muzică, Drobeta Turnu Severin
1975Absolvent gimnaziu, Școala cu clasele I - VIII nr.4, Drobeta Turnu Severin

Aptitudini și competențe personale

 • Coordonator Proiect PHARE „Acces la educație pentru grupurile dezavatajate”, 2007 - 2008
 • Formator județean „Examene naționale”, 2008
 • Coordonator - Concurs European - „Uniunea Europeană și nediscriminarea”, 2007
 • Diplomă - „Burse de formare continuă - Teorie și practică” - Departamentul programe comunitare, 2007
 • Diplomă de excelență - Coordonator de proiecte și programe educative, 2007 - 2008
 • Participare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului Comenius 1 „Ecoles en chemins”, Școala cu clasele I - VIII Ciochiuța, noiembrie 2005
 • Moderator la simpozionul județean „Didactica Nova”, organizat de CCD Mehedinți, noiembrie 2005
 • Membră a echipei de Proiect Școlar European Comenius intitulat „Cine suntem noi? Diversitatea culturală și cetățenie europeană”,
 • Școala cu clasele I - VIII nr.7, noiembrie 2005
 • Coordonator al programului „Formarea și perfecționarea cadrelor didactice de la învățământul primar”, ISJ Mehedinți, 2005
 • Coordonator al programului - parteneriat educațional „Copiii, prietenii naturii”, 2005
 • Coordonator al proiectului de parteneriat „Prieteni, prietenii într-un mediu curat”, Școala cu clasele I - VIII Gîrla Mare, 2005
 • Coordonatorul echipajului Mehedinți care a obținut mențiune la Concursul Interjudețean de matematică „Gheorghe Țițeica”, Călimești, mai 2005
 • Îndrumătorul elevilor la Concursul European de matematică aplicată Cangurul
 • Diplomă pentru rezultate deosebite la Concursul Internațional de matematică aplicată Cangurul, acordată de Președintele Asociației „Kangourou sans frontieres”, Andree Deledicq
 • Colaborator al proiectului școlar „My Europe”, Școala cu clasele I - VIII nr.2, aprilie 2005
 • Coordonator al proiectului educațional „Din trecutul neamului românesc”, ISJ, Mehedinți, 2005
 • Coordonator al proiectului educațional „Tradiții și obiceiuri mehedințene”, ISJ Mehedinți, 2005
 • Coordonator al proiectului educațional „Rolul apei în natură”, ISJ Mehedinți, 2005
 • Profesor corector la concursul interjudețan de cultură generală „Pandurii lui Tudor”, Școala cu clasele I - VIII Tudor Vladimirescu, Vîlcea, noiembrie 2005
 • Profesor corector la concursul de ocupare a catedrelor vacante cu suplinitori necalificați în învățământul primar
 • Participare la Seminarul Didactica desfășurat la Reșița, Caransebeș, Băile Herculane, mai 2005
 • Moderator la simpozionul național „Învățarea centrală pe elev”, organizat de CCD, Mehedinți și Liceul Teoretic „Gheorghe Țițeica”, mai 2005
 • Participare la simpozionul internațional „Dunărea - leagăn de civilizație” Școala cu clasele I - VIII nr.14, Drobeta Turnu Severin, mai 2005
 • Participarea la sesiunea națională anuală de comunicări și referate științifice „Personalități și instituții mehedințene”, Colegiul Național Traian, mai 2005
 • Moderator la simpozionul național „Didactica Nova”, organizat de CCD Mehedinți, mai 2005
 • Coautor la Culegerea de exerciții și probleme de matematică clasa a IV - a , ISBN 973 - 7869 - 13 - 8, 2005
 • Coordonator al revistei de specialitate pentru învățământul primar „Enciclopedia micului școlar”, ISSN 1583 - 6487
 • Participant în colectivul de redacție al revistei „Eco” a Școlii cu clasele I - VIII nr.2 care a obținut premiul I la faza județeană a Concursului Național de reviste școlare 2005
 • Organizator și moderator al simpozionului național „Consolidarea inițiativelor comunitare de prevenire a HIV / SIDA și a violenței în familie, în România”, organizat de IOCC și Episcopia Severinului și Strehaia, ISJ, CCD
 • Coordonator al revistei „Pro Educația”, 2005
 • Participant în colectivul de redacție al revistei „Mlădițe” a Școlii cu clasele I - VIII nr.2, care a obținut premiul I la faza județeană și națională a Concursului Național de reviste școlare 2002 - 2003
 • Colaborator al revistei „Probleme alese, matematică”, 2003 - 2004
 • Colaborator al auxiliarului didactic „Metodica predării activităților matematice la grădiniță și a matematicii la clasele I - VIII”, 2000 Participare la Seminarul din cadrul Programului „Șanse egale pentru copiii rromi”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe Olanda, februarie 2004
 • Colaborator proiect „Nous sommes les branches du meme arbre - Europe”, Școala cu clasele I - VIII nr.2, 2004
 • Participare la seminarul din cadrul programului „Șanse egale pentru copiii rromi”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe, Olanda, februarie 2004
 • Îndrumătorul elevei Watzlawek Andreea, clasa a III-a, care a obținut locul I la etapa județeană a olimpiadei de educație civică și a participat și la faza națională, 2003
 • Participant la proiectul național „Glasul Credinței”, din programul „S-a născut Mesia” , Mitropolia Olteniei, ISJ Mehedinți, decembrie 2003
 • Participant la proiectul de mediu „Ocrotim natura, ne ocrotim pe noi”, Școala cu clasele I - VIII nr.2, martie 2003
 • Participare la seminarul „Didactica Internațional”, județul Caraș Severin, mai 2000
 • Participare la seminarul „Didactica Internațional”, județul Caraș Severin, mai 1999

Limba maternă: română

Limbi cunoscute:
AutoevaluareÎnțelegereVorbireScriere
AscultareCitireParticipare la
conversație
Discurs oralExprimare scrisă
Limba francezăavansatavansatavansatavansatavansat
Limba englezămediumediuîncepătorîncepătorîncepător

Competențe și aptitudini artistice

 • Colaborator cu Palatul Copiilor din Drobeta Turnu Severin
 • Diplomă pentru rezultate deosebite în activitatea educativă, Școala cu clasele I - VIII nr.2
 • Abilitatea de a cânta la pian și clarinet ca absolvent al Școlii de muzică
 • Absolvent al Școlii Populare de Artă, secția actorie - regie, 1978

Competențe și aptitudini sociale

 • Membru în consiliul Consultativ al Inspectoratului de specialitate în perioada 1996 - 2005
 • Membru în Consiliul de Administrație al ISJ Mehedinți începând cu aprilie 2005
 • Membru în comisia Județeană pentru evaluarea și asigurarea calității în educație, începând cu septembrie 2005
 • Vicepreședinte al USLI Mehedinți în perioada 1998 - martie 2005
 • Membru al Comisiei de dialog social la nivelul Prefecturii Mehedinți în perioada 1998 - martie 2005
 • Membru al Comisiei paritare la nivelul ISJ Mehedinți în perioada1998 - martie 2005
 • Membru al Comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă unic la nivel județean în perioada 1998 - martie 2005
 • Autor/coautor al multor amendamente, articole și note de probleme ce se reflectă în legislația specifică domeniului învățământului
 • Membru observator în Consiliul de Administrație al Școlii cu clasele I - VIII nr.2 în perioada 2000 - martie 2005

Competențe și aptitudini organizatorice

 • Membru al Colegiului Prefectural, 2005 - 2008
 • Membru al Comitetului Județean al Situațiilor de Urgență, 2005 - 2008
 • Membru Consiliul Consultativ AJOFM, 2005 - 2007
 • Președinte interimar BPJ PD Mehedinți, 2007
 • Președinte „Asociația Femeilor secolului XXI”
 • Membru în Consiliul Consultativ AJOFM Mehedinți
 • Președinte executiv BPJ PD Mehedinți, 2005 - 2006
 • Președinte OJF PD Mehedinți, 2005
 • Președinte al Consiliului de Administrație al ISJ Mehedinți începând cu 22 noiembrie 2005
 • Președinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic în cadrul ISJ Mehedinți
 • Coordonator al colectivului de lucru pentru organizarea/ reorganizarea unităților de învățământ în cadrul ISJ Mehedinți
 • Președinte a Comisiei ISJ pentru programul „Euro 200”
 • Responsabil de cerc pedagogic în perioada 2000 - 2005
 • Vicepreședinte al Comisiei județene de admitere în învățământul liceal și profesional de stat, 2005
 • Responsabil al Comisiei metodice a învățătorilor în perioada septembrie 1989 - martie 2005 la Școala cu clasele I - VIII nr.2
 • Organizator al Concursului Winners, 2003 - 2004
 • Consilier educativ la Școala cu clasele I - VIII nr.2 în anii școlari 2000 - 2001, 2001 - 2002
 • Profesor metodist al ISJ Mehedinți în perioada 1996 - 2001
 • Formator local (județean) pentru județul Mehedinți pe următoarele teme: curriculum, evaluare, management de conflict, seminar interactiv, managementul clasei de elevi, 1999

Competențe și aptitudini politice

 • Președinte Partidul Democrat Liberal Mehedinți
 • Spirit inovator și practic
 • Adaptabilitatea la diverse situații
 • Comunicare foarte bună atât cu elevii, cât și cu colegii
 • Perseverență, punctualitate, responsabilitatea faptelor, lucrul cu ușurință în echipă

Informații suplimentare

 • Marius Bălu, deputat al județului Mehedinți, telefon 0740.257777
 • Emil Mirică, inspector școlar adjunct al ISJ Mehedinți, telefon 0727.202351
 • Anca Stănișoară, șef catedră Limbi moderne, Universitatea din Craiova, telefon 0724.295789
 • Aurel Cornea, președinte FSLI, telefon 0744.312425
 • Mihai Dima, președinte USLI Mehedinți, telefon 0744.398335
03.07.2009

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 24 mai 2024, 1:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro