Activité parlementaire
2016-2020 (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-2020 > Senat > Vasile-Cristian Lungu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Vasile-Cristian LUNGU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-2020

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 7/01.02.2018 L457/2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
2. 13/04.02.2019 L672/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului la comisii
3. 21/06.02.2019 L684/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
4. 40/11.02.2019 L668/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respins
definitiv
5. 42/11.02.2019 L674/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, pentru abrogarea alin.(2) si (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor, precum si pentru modificarea art 85 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiunile militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat raport
depus
6. 47/01.02.2021 L620/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 respins
definitiv
7. 70/26.02.2018 L460/2017 Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania pe ordinea de zi
8. 130/13.03.2019 L711/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Estului la comisii
9. 136/13.03.2019 L55/2019 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece respinsa
definitiv
10. 148/26.03.2018 L519/2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii respins
definitiv
11. 165/25.03.2019 L52/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Bucuresti - Brasov la comisii
12. 167/25.03.2019 L68/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investitii "Autostrada Nordului" Lege 264/2020
13. 179/04.04.2018 L57/2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe ordinea de zi
14. 180/04.04.2018 L76/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe ordinea de zi
15. 191/10.04.2018 L98/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale pe ordinea de zi
16. 193/09.05.2017 L114/2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.41 si art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
17. 205/16.04.2018 L61/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
18. 205/27.03.2019 L102/2019 Propunere legislativa pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
19. 206/29.04.2020 L53/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi respins
definitiv
20. 207/27.03.2019 L104/2019 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri Lege 210/2022
21. 210/29.04.2020 L100/2020 Proiect de Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de etolog respins
definitiv
22. 215/29.04.2020 L111/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
23. 216/29.04.2020 L112/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal raport
depus
24. 221/08.04.2019 L57/2019 Propunere legislativa privind modificarea Legii cetateniei romane nr.21/1991 respinsa
definitiv
25. 234/29.04.2020 L54/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
26. 239/23.04.2018 L97/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila pe ordinea de zi
27. 248/23.04.2018 L56/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune pe ordinea de zi
28. 255/01.09.2017 L25/2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
29. 260/03.06.2019 L185/2019 Propunere legislativa privind aprobarea obiectivului de investitii "Spitale pentru Romania" pe ordinea de zi
30. 261/25.04.2018 L55/2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la comisii
31. 278/12.09.2017 L122/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 pe ordinea de zi
32. 292/07.05.2018 L217/2018 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
33. 292/25.09.2017 L124/2018 Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
34. 301/25.09.2017 L145/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pe ordinea de zi
35. 303/20.05.2020 L272/2020 Propunere legislativa pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
36. 328/01.07.2019 L216/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate raport
depus
37. 333/03.06.2020 L215/2020 Proiect de Lege privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala la comisii
38. 339/03.06.2020 L216/2020 Propunere legislativa pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata respinsa
definitiv
39. 340/03.06.2020 L217/2020 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
40. 345/17.10.2017 L194/2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii pe ordinea de zi
41. 372/13.06.2018 L117/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii " respins
definitiv
42. 375/17.06.2020 L487/2020 Propunere legislativa pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative procedura legislativa încetata
43. 382/18.06.2018 L311/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
44. 385/18.09.2019 L243/2019 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative in domeniul electoral la comisii
45. 397/24.06.2020 L673/2020 Propunere legislativa pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002 la Senat
46. 400/25.06.2018 L262/2018 Propunere legislativa pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe ordinea de zi
47. 402/29.06.2020 L698/2020 Propunere legislativa privind completarea Ordonantei de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ respinsa
definitiv
48. 418/01.10.2019 L316/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura respins
definitiv
49. 424/06.11.2017 L93/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
50. 427/06.11.2017 L102/2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
51. 431/03.09.2018 L341/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor si al munitiilor respinsa
definitiv
52. 436/27.07.2020 L686/2020 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.303/2004, republicata, privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
53. 437/03.09.2018 L275/2018 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Bioinginerilor din Romania respins
definitiv
54. 440/03.09.2018 L273/2018 Propunere legislativa privind completarea si modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca pe ordinea de zi
55. 441/03.09.2018 L274/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
56. 444/03.09.2018 L276/2018 Propunere legislativa privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe ordinea de zi
57. 446/13.11.2017 L182/2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu completarile si modificarile ulterioare respinsa
definitiv
58. 451/27.07.2020 L335/2020 Propunere legislativa privind unele masuri privind buna organizare si desfasurare a alegerilor locale din anul 2020 respinsa
definitiv
59. 457/11.09.2018 L342/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice pe ordinea de zi
60. 465/11.09.2018 L277/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale pe ordinea de zi
61. 465/20.11.2017 L195/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
62. 466/11.09.2018 L278/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
63. 487/26.08.2018 L313/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 131/2019
64. 494/03.10.2018 L429/2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania pe ordinea de zi
65. 513/08.10.2018 L351/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei la comisii
66. 525/04.12.2017 L315/2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor pe ordinea de zi
67. 526/08.09.2020 L453/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice retrimis
la comisii
68. 531/04.12.2017 L344/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca pe ordinea de zi
69. 532/10.10.2018 L388/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
70. 535/08.09.2020 L400/2020 Proiect de Lege privind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire si combatere a poleiului si inzapezirii pe drumurile si caile publice din Romania la comisii
71. 552/07.12.2017 L266/2017 Proiect de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul de procedura penala Lege 279/2022
72. 557/07.12.2017 L287/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures Autostrada Unirii Lege 291/2018
73. 559/28.10.2019 L397/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc retrimis
la comisii
74. 565/14.09.2020 L487/2020 Propunere legislativa pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative respinsa
definitiv
75. 577/12.12.2017 L225/2018 Propunere legislativa pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala respinsa
definitiv
76. 580/18.12.2017 L247/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
77. 609/22.10.2018 L549/2018 Propunere legislativa privind reglementarea activitatilor de sanatate premedicale desfasurate de catre grupuri organizate in mod juridic pe teritoriul national al Romaniei respinsa
definitiv
78. 617/11.11.2019 L87/2020 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 raport
depus
79. 623/24.10.2018 L550/2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.47 din Legea locuintei nr.114/1996 pe ordinea de zi
80. 649/04.12.2019 L541/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale la comisii
81. 660/31.10.2018 L427/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 Lege 186/2019
82. 707/19.11.2018 L127/2019 Propunere legislativa pentru completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
83. BP874/03.11.2020 B647/2020 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania la Senat
84. BP903/15.12.2020   Propunere legislativa privind corecta informare sanitara a populatiei din Romania in contextul epidemiologic cauzat de COVID-19 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
85. BP904/15.12.2020   Propunere legislativa privind corecta testare sanitara a populatiei din Romania in contextul epidemiologic cauzat de Covid-19 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
86. BP905/15.12.2020   Propunere legislativa privind corecta testare sanitara a populatiei din Romania in contextul epidemiologic cauzat de Covid-19 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
87. BP906/15.12.2020   Propunere legislativa privind garantarea dreptului la activitati de recreatie pe teritoriul Romaniei in stare de alerta clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
88. BP907/15.12.2020   Propunere legislativa privind gareantarea dreptului la educatie pe teritoriul Romaniei clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
89. BP908/15.12.2020   Propunere legislativa privind protejarea lucratorilor romani in contextul epidemiologic cauzat de COVID-19 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
90. BP909/15.12.2020   Propunere legislativa privind protejarea sanatatii spirituale a poporului roman clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
91. BP910/15.12.2020   Propunere legislativa privind garantarea dreptului la oxigenare in mod corespunzator a persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei in stare de alerta clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
92. BP911/15.12.2020   Propunere legislativa privind protejarea populatiei impotriva administrarii unor vaccinuri obtinute prin utilizarea de celule de fat uman clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
93. BP912/15.12.2020   Propunere legislativa privind reglementarea prelevarii si stocarii amprentelor oculare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
94. BP913/15.12.2020   Propunere legislativa privind reglementarea prelevarii si stocarii amprentelor papilare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
95. BP914/15.12.2020   Propunere legislativa privind reglemetarea tehnologiei de recunoastere faciala clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
96. BP915/15.12.2020   Propunere legislativa privind reglemetarea tehnologiei de recunoastere vocala clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
97. BP916/15.12.2020   Propunere legislativa privind reglementarea prelevarii si stocarii ADN-ului uman clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
98. BP917/15.12.2020   Propunere legislativa privind garantarea dreptului la activitati de recreatie pe teritoriul Romaniei in stare de alerta clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
99. BP918/15.12.2020   Propunere legislativa privind garantarea dreptului circulatiei persoanelor pe teritoriul Romaniei in stare de alerta clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
100. BP919/15.12.2020   Propunere legislativa privind cresterea gradului de vaccinare in Romania in contextul saniar cauzat de infectia cu virusul SARS-CoV-2 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
101. BP920/15.12.2020   Propunere legislativa privind cresterea gradului de vaccinare in Romania clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
102. BP921/15.12.2020   Propunere legislativa pentru completarea Legii 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
103. BP922/15.12.2020   Propunere legislativa privind interzicera fluorului in alimentatia publica clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
104. BP923/15.12.2020   Propunere legislativa privind interzicera glutamatului monosodic in alimentatia publica clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
105. BP924/15.12.2020   Propunere legislativa privind interzicerea iodarii universale a sarii destinate consumului uman, hranei animale si utilizarii in industria alimentara clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
106. BP925/15.12.2020   Propunere legislativa privind protejarea publicului impotriva ideologiei de gen clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
107. BP926/15.12.2020   Propunere legislativa privind reglementarea implementarii microcipurilor umane clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
108. BP927/15.12.2020   Propunere legislativa privind garantarea liberului schimb comercial pe teritoriul Romaniei in stare de alerta clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
109. BP928/15.12.2020   Propunere legislativa privind interzicerea utilizarii neonicotinoidelor in agricultura clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 23 juillet 2024, 23:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro