Minodora CLIVETI
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data și locul nașterii: 24.10.1955, Adjud, Vrancea;
 • Stare civilă: căsătorită, 1 copil.

Studii și specializări

 • 1994 - Institutul Internațional al Drepturilor Omului, Strasbourg;
 • 1991 - Universitatea din Birmingham, bursă Consiliul Europei;
 • 1991 - Columbia University, bursă de studiu a drepturilor omului;
 • 1978 - Facultatea de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași, diplomă de merit;

Activitate profesională

 • 2004 - prezent: deputată
  • președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din Camera Deputaților;
  • membră a Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor;
  • membră a Comisiei de validare;
  • membră a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (A.P.C.E.);
  • președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a A.P.C.E.;
  • membru al Biroului A.P.C.E.;
  • membră a Comisiei pentru Migrații, Refugiați și Populație;
  • membră a Subcomisiei pentru populație;
  • membră a Comisiei privind problemele Sociale, de Sănătate și Familie;
  • membră a Subcomisiei pentru Drepturile Copilului.
 • 2000 - 2004: deputată;
  • membră a Comisiei juridice, de disciplină și imunități;
  • membră a Comisiei de validare;
  • membră a Comisiei de revizuire a Constituției.
 • 1996: diplomat MAE;
 • 1978 - avocat în Baroul Bacău;
 • 2004 - prezent: Partener activ în următoarele proiecte:
  • „Cooperarea femeilor parlamentare din sud-estul Europei” - reprezentant proiect în România, în parteneriat cu Centrul Regional pentru egalitatea de gen din cadrul Pactului de Stabilitate (august 2005 - prezent);
  • „Abordarea integratoare pentru participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la viața politică „ (2005-2006), în parteneriat cu UNDP;
  • „Europa este importantă pentru tine” (mai 2005), în parteneriat cu Ministerul Integrării Europene;
  • „Modalități de combatere a excluziunii sociale a femeilor cu venituri reduse - reforma sistemului de securitate socială” (noiembrie 2005) în parteneriat cu Biroul International al Muncii (BIM);
  • „Prevenirea si combaterea violentei în familie - masuri legislative pentru protectia reala a victimelor violentei” (noiembrie 2005) în parteneriat cu Coaliția Națională a ONG-urilor implicate în Programe privind Violența împotriva Femeilor ;
  • „Creșterea participării femeilor la decizia politică” în parteneriat cu Institutul National Democrat (NDI).
  • Membru fondator al „Coaliției pentru echitatea de gen în reprezentarea politică”

Activitate externă

 • 2001 - 2003:
  • membru supleant al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei;
 • 2004 - prezent:
  • membru plin al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei;
  • președinta Comisiei egalității de șanse pentru femei și bărbați a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei;
   • Ex officio: membră a Subcomisiei privind violența împotriva femeilor
   • Ex officio: membră a Subcomisiei privind participarea egală a bărbaților și femeilor la nivel decizional
  • membră a Comisiei pentru Migrații, Refugiați și Populație
  • membră a Subcomisiei pentru populație
  • membră a Comisiei privind problemele Sociale, de Sănătate și Familie
  • membră a Subcomisiei pentru Drepturile Copilului
 • reprezentantă în cadrul Comitetului Director pentru Egalitatea de Șanse al Consiliului Europei

Rapoarte, moțiuni pentru rezoluții sau recomandări, precum și opinii susținute:

 • Moțiune pentru o Rezoluție privind acordarea unui "Premiu pentru Egalitate"
 • Raportor pentru Mecanisme pentru asigurarea participării în procesul de decizie
 • Raportor Probleme lingvistice în privința accesului la sistemul public de sănătate în Bruxelles - capitala regionala a Belgiei
 • Moțiune pentru o Recomandare cu titlu: Feminizarea sărăciei
 • Moțiune pentru o Recomandare : Ziua internațională pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
 • Moțiune pentru o Rezoluție Situația femeilor în Caucazul de Sud
 • Opinie privind cel de al Treilea Summit
 • Moțiune pentru o Rezoluție: Integrarea femeilor emigrante în Europa
 • Moțiune pentru o Rezoluție: Înființarea unui Agenții Europene a Adopțiilor-Centru de monitorizare
 • Raportor pentru Prevenirea conflictelor și rezoluția: rolul femeilor
 • Opinie privind proiectul Protocolului nr.14 privind Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, amendarea sistemul de control al Convenției
 • Opinie privind Candidații la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului
 • Moțiune pentru o Rezoluție: Participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor
 • Moțiune pentru o Rezoluție: Rolul femeilor în prevenirea și rezolvarea conflictelor în reconstrucția post conflict și reconciliere
 • Opinie privind dreptul la viata de familie pentru migranți și refugiați.
 • Raportor „Parlamentele unite în combaterea violenței domestice, în special împotriva violenței asupra femeilor”
 • Coordonatoare a Campaniei Consiliului Europei pentru combaterea violentei impotriva femeilor;
 • Raportor:
  • Femeile detinute
  • Drepturile copiilor la luarea de decizii

Activitati in cadrul Comisiei pentru Egalitatea intre Femei si Barbati - in cadrul Consiliului Europei

 • 10 Martie 2006 - Audiere pe tema: “Feminizarea saraciei” - Paris
 • 17 Martie 2006 - Prezentarea raportului: ”Mecanismele ce asigura participarea femeilor la luarea deciziilor”
 • 4-5 Aprilie 2006 - Seminar Regional: “Actiuni impotriva traficului de fiinte umane: Prevenire, Protectie si Persecutie”
 • 16 Mai 2006 - Audiere pe tema: “Imaginea femeilor in publicitate” - Paris
 • 7-9 Iunie 2006 - Participarea la: “Cea de-a sasea Conferinta Ministeriala pe tema Egalitatii intre Femei si Barbati” - Stockholm
 • 28 Iunie 2006 - Prezentarea si dezbaterea raportului pe tema: “Parlamentelor unite in combatarea violentei domestice impotriva femeilor” - in cadrul Adunarii Parlamentare - Starsbourg
 • 13 Septembrie 2006 - Audiere pe tema: “Prostitutia - ce atitudine sa adoptam?” - Paris

Funcții, activități într-un partid politic

 • 2001 - membru în Consiliul Național PSD, membru a Biroului Executiv Central al PSD, vicepreședintă Organizație Femei PSD;
 • 1993 - membru PDSR/PSD, vice-președinte al Organizației municipale PSD Bacău.
17.10.2006