Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
2000-2004 (dep.)
Legături:
minodoracliveti.blogspot.com
www.sanseegale.lx.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Minodora Cliveti > Întrebari si interpelari Versiunea pentru printare

Minodora CLIVETI
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 2004-2008

 1. Întrebarea nr.18A/16-02-2005
  Referitor la impozitarea sumelor obținute de către persoanele fizice în urma tranzacțiilor imobiliare.

 2. Interpelarea nr.28B/22-02-2005
  Referitor la noile norme de aplicare a Codului Fiscal.

 3. Interpelarea nr.251B/17-05-2005
  Situația copiilor de vârstă școlară din zonele sinistrate.

 4. Interpelarea nr.252B/17-05-2005
  Stadiul monitorizării aplicării Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) în România.

 5. Interpelarea nr.288B/31-05-2005
  Situația migrației forței de muncă în străinătate.

 6. Interpelarea nr.422B/20-09-2005
  Acuzele de hărțuire sexuală aduse domnului Silviu George Didilescu, Secretar de Stat, președintele ANPH, de către angajatele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

 7. Întrebarea nr.530A/04-10-2005
  Stadiul implementării legislației privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

 8. Întrebarea nr.796A/29-11-2005
  Stadiul ratificării Convenției 156/1981 a Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și de tratament pentru angajați, femei și bărbați, cu responsabilități familiale.

 9. Întrebarea nr.1060A/15-02-2006
  Referitor la barourile de avocați.

 10. Interpelarea nr.1177B/07-03-2006
  În lupta pentru reformă Ministerul Sănătății a uitat de bebeluși.

 11. Întrebarea nr.1323A/29-03-2006
  Includerea de măsuri în cederea dezvoltării educației permanente pentru populația feminină în cadrul noii strategii a ministerului.

 12. Interpelarea nr.1479B/11-04-2006
  Drama copiilor cerșetori din București.

 13. Întrebarea nr.1667A/31-05-2006
  Referirile privind egalitatea de șanse și de tratament pentru femei și bărbați din Raportul de monitorizare a României.

 14. Întrebarea nr.1668A/31-05-2006
  Care sunt măsurile inițiate în vederea prevenirii traficului de persoane de naționalitate română în perspectiva Cupei Mondiale din 2006 din Germania.

 15. Întrebarea nr.1670A/31-05-2006
  Referirile privind egalitatea de șanse și de tratament pentru femei și bărbați din Raportul de monitorizare a României.

 16. Interpelarea nr.1740B/06-06-2006
  Referirile privind egalitatea de șanse și de tratament pentru femei și bărbați din Raportul de monitorizare a României.

 17. Întrebarea nr.1908A/12-09-2006
  Incidența bolilor canceroase în jud.Bacău, atât la populația adultă cât și la copii atinge cote alarmante.

 18. Interpelarea nr.1951B/12-09-2006
  Condițiile improprii în care își încep activitatea școlile.

 19. Întrebarea nr.1997A/09-10-2006
  Deficiențe în aplicarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare

 20. Interpelarea nr.2068B/10-10-2006
  Deficiențe în funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Familiei.

 21. Interpelarea nr.2130B/24-10-2006
  Stația CFR Bacău.

 22. Interpelarea nr.2131B/24-10-2006
  Studiu de impact pentru aeroportul Bacău.

 23. Întrebarea nr.2277A/04-12-2006
  Informații privind persoanele cu domiciliul în raza jud.Bacău, plecate la muncă în străinătate precum și relația autorităților române cu aceștia.

 24. Întrebarea nr.2278A/04-12-2006
  Aplicarea Legii 202/2002, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

 25. Întrebarea nr.2313A/12-12-2006
  Măsurile luate pentru ca ONG-urile românești să se poată angaja în programul Daphne II.

 26. Întrebarea nr.2425A/14-02-2007
  Integrarea dimensiunii de gen în cadrul politicii de resurse umane a Armatei Române.

 27. Întrebarea nr.2426A/14-02-2007
  Includerea problematicii de gen în politica bugetară - "gender budgeting".

 28. Întrebarea nr.2427A/14-02-2007
  Respectarea Directivei 99/22/CE referitoare la deținerea animalelor sălbatice în grădini zoologice.

 29. Interpelarea nr.2390B/27-02-2007
  Aplicarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

 30. Interpelarea nr.2508B/13-03-2007
  Incidența îngrijorătoare a bolilor canceroase în jud.Bacău.

 31. Interpelarea nr.2685B/24-04-2007
  Practicile autorității vamale bulgare față de românii care tranzitează Bulgaria.

 32. Interpelarea nr.2758B/22-05-2007
  Strategia ministerului cu privire la depistarea precoce și prevenția cancerului la femei și alocarea fondurilor destinate sănătății.

 33. Interpelarea nr.2759B/22-05-2007
  Stadiul lucrărilor de reabilitare a stației de cale ferată Bacău.

 34. Întrebarea nr.3029A/28-05-2007
  Măsurile financiare luate pentru funcționarea și de facto a Centrului Național Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr.N.Robănescu".

 35. Întrebarea nr.3030A/28-05-2007
  Aplicarea Legii 193/2006 privind tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.

 36. Întrebarea nr.3031A/28-05-2007
  Violența și discriminarea în școli.

 37. Întrebarea nr.3032A/28-05-2007
  Strategia, procedurile, colaborarea interinstituțională și responsabilitățile privind căutarea copiilor dispăruți.

 38. Întrebarea nr.3091A/06-06-2007
  Finanțarea programelor naționale de sănătate la nivel județean.

 39. Interpelarea nr.3092B/09-10-2007
  Care este strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor de viață și recuperare pentru femeile cu handicap din România și asigurarea în fapt a drepturilor persoanelor cu handicap conform legislației în vigoare.

 40. Interpelarea nr.3099B/09-10-2007
  Unele aspecte privind petițiile românești la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 41. Interpelarea nr.3100B/09-10-2007
  Transpunerea Directivei 86/378/MEC modificată prin Directiva 96/97/EC.

 42. Întrebarea nr.3585A/09-10-2007
  Implementarea Legii 258/2007 privind practica elevilor și studenților.

 43. Întrebarea nr.3795A/07-11-2007
  care este numărul persoanelor cu handicap grav, accentuat și mediu angajate în muncă cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată după 11 luni de la intrarea în vigoare a Legii 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap.

 44. Întrebarea nr.3796A/07-11-2007
  Modelele de flexisecuritate elaborate de România, în contextul Strategiei Lisabona.

 45. Interpelarea nr.3260B/13-11-2007
  Referitor la intnția MMFES, declarată de oficiali ai acestuia și difuzată de Newsln, de a elabora un proiect de lege prin care săse prevadă acordarea unor sume de bani familiilor cu copii sub 3 ani, în acopul îngrijirii acestora.

 46. Interpelarea nr.3262B/13-11-2007
  Strategia MS privind Statutul persoanei cu handicap salariată.

 47. Interpelarea nr.3315B/13-11-2007
  Situația persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat.

 48. Interpelarea nr.3316B/13-11-2007
  Aplicarea prevederilor OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

 49. Interpelarea nr.3317B/13-11-2007
  Situația femeilor cu handicap din România care nasc un copil normal sau cu handicap.

 50. Întrebarea nr.3894A/27-11-2007
  Referitor la Legea 448/2006.

 51. Întrebarea nr.4003A/12-12-2007
  Protecția persoanelor cu handicap.

 52. Întrebarea nr.4004A/12-12-2007
  Situația persoanelor cu handicap.

 53. Întrebarea nr.4006A/12-12-2007
  Referitor la implementarea Legii 258/2007, art.1, privind practica elevilor și studenților.

 54. Întrebarea nr.4106A/05-02-2008
  Referitor la Ratificarea Convenției internaționale pentru promovarea, protecția și apărarea persoanelor cu dizabilitate.

 55. Interpelarea nr.3896B/06-05-2008
  Referitor la funcționarea necorespunzătoare a numărului european unic pentru apeluri de urgență 112.

 56. Interpelarea nr.3897B/06-05-2008
  Sărăcia în rândul copiilor României.

 57. Interpelarea nr.3898B/06-05-2008
  Avizarea de către ANES a proiectelor de acte normative, în vederea integrării și respectării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.

 58. Interpelarea nr.3899B/06-05-2008
  Strategia națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2006-2009.

 59. Interpelarea nr.3900B/06-05-2008
  Evaluarea acțiunilor cuprinse în Planul general de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați.

 60. Interpelarea nr.3901B/06-05-2008
  Îndeplinirea de către ANES a atribuțiilor conferite de prevederile legale și statutare.

 61. Interpelarea nr.3902B/06-05-2008
  Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la conducerea și la decizie, în instituțiile și autoritățile publice.

 62. Interpelarea nr.3903B/06-05-2008
  ANES - cu funcție de autoritate de stat prin care se asigură controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul său de activitate.

 63. Interpelarea nr.3904B/06-05-2008
  Referitor la ANES.

 64. Interpelarea nr.3905B/06-05-2008
  Reglementarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților la procesul decizional.

 65. Interpelarea nr.4007B/24-06-2008
  Repatrierea copiiloi români aflați în sistemul de protecție a minorilor din Italia.

 66. Interpelarea nr.4008B/24-06-2008
  Problemele persoanelor cu handicap - copii și adulți cu autism.

 67. Interpelarea nr.4009B/24-06-2008
  Introducerea unui program național de screening pentru depistarea precoce a cancerului mamar și de col uterin.

 68. Interpelarea nr.4010B/24-06-2008
  Acordarea de proteze mamare, cu decontare din fondul asigurărilor sociale de sănătate, femeilor care au suferit o intervenție chirurgicală de tipul mastectomiei.

 69. Întrebarea nr.5120A/17-09-2008
  Costurile ocazionate de începerea anului școlar.

 70. Întrebarea nr.5121A/17-09-2008
  Pregătirea școlilor în vederea începerii anului școlar.

 71. Întrebarea nr.5122A/17-09-2008
  Situația copiilor de vârstă școlară.

 72. Întrebarea nr.5123A/17-09-2008
  Procedura de durată privind transcrierea certificatului de naștere în registrul stării civile, pentru copii născuți în străinătate.

 73. Întrebarea nr.5124A/17-09-2008
  Situația bătrânilor ai căror copii se află la muncă în străinătate.

 74. Interpelarea nr.4143B/24-09-2008
  Stația CFR Bacău.

 75. Interpelarea nr.4144B/24-09-2008
  Finanțarea cheltuielilor din învățământul universitar.

 76. Întrebarea nr.5693A/13-10-2008
  Deficitul de medici în zonele rurale sau izolate ale României.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 decembrie 2023, 8:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro