Activité parlementaire
2008-2012 (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Senat > Cezar Mircea Magureanu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Cezar Mircea MAGUREANU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 25/15.02.2010 L574/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 si abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 respinsa
definitiv
2. 87/16.03.2010 L638/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.340/2004, republicata, privind prefectul si institutia prefectului respinsa
definitiv
3. 91/16.03.2010 L637/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
4. 117/04.05.2012 L774/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 176/2013
5. 144/07.04.2010 L649/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
6. 146/07.04.2010 L647/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura respinsa
definitiv
7. 150/07.04.2010 L672/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
8. 172/13.04.2010 L689/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura Lege 152/2010
9. 173/13.04.2010 L698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata respins
definitiv
10. 176/13.04.2010 L700/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.42/2008 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti respinsa
definitiv
11. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
12. 197/19.04.2010 L699/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.18/1991, republicata, privind Fondul Funciar respinsa
definitiv
13. 223/29.05.2012 L100/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului respinsa
definitiv
14. 276/25.05.2009 L306/2009 Propunere legislativa privind invatamantul superior respinsa
definitiv
15. 277/25.05.2009 L305/2009 Propunere legislativa privind invatamantul preuniversitar respinsa
definitiv
16. 278/25.05.2009 L304/2009 Propunere legislativa privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
17. 280/26.06.2012 L262/2012 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata respinsa
definitiv
18. 345/16.05.2011 L166/2011 Proiect de Lege privind examinarea psihologica si psihiatrica a celor ce candideaza pentru obtinerea de functii de demnitate publica, in administratia locala sau care ocupa functii de inalt functionar public sau indeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru in cadrul ministerelor respins
definitiv
19. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
20. 372/24.09.2012 L273/2012 Propunere legislativa pentru interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile respinsa
definitiv
21. 546/02.11.2009 L267/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii respins
definitiv
22. 553/13.10.2010 L333/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale Lege 91/2011
23. 561/04.11.2009 L411/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
24. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
25. 579/04.11.2009 L450/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru productie nr.150/2003 respins
definitiv
26. 644/21.11.2011 L597/2011 Proiect de Lege privind managementul privat al intreprinderilor publice respins
definitiv
27.   L648/24.11.2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor retrasa
de catre initiator
28. 684/16.12.2009 L462/2009 Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei respins
definitiv
29. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv
30. 688/22.11.2010 L654/2010 Propunere legislativa privind taxa de solidaritate respinsa
definitiv
31. 695/16.12.2009 L398/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala respins
definitiv
32. 697/16.12.2009 L429/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici respins
definitiv
33. 700/22.11.2010 L461/2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Constructiilor din Romania respinsa
definitiv
34. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
35. 828/29.11.2010 L551/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
36.   BP322/03.10.2012 Propunere legislativa pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platiti din fonduri publice retrasa
de catre Senat
37.   BP323/03.10.2012 Propunere legislativa privind scutirea de la plata creantelor fiscale accesorii retrasa
de catre Senat
38.   BP365/23.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea lit.h) a alin.(1) al art.257 din legea nr.571/2003 - Codul Fiscal retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 12 avril 2024, 18:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro