Parliamentary activity
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Ovidius Mărcuțianu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ovidius MĂRCUȚIANU
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 25/15.02.2010 L574/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 si abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 respinsa
definitiv
2. 108/16.03.2011 L774/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice respins
definitiv
3. 117/04.05.2012 L774/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 176/2013
4. 133/07.04.2010 L646/2009 Proiect de Lege privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor respins
definitiv
5. 146/07.04.2010 L647/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura respinsa
definitiv
6. 173/13.04.2010 L698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata respins
definitiv
7. 176/13.04.2010 L700/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.42/2008 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti respinsa
definitiv
8. 197/19.04.2010 L699/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.18/1991, republicata, privind Fondul Funciar respinsa
definitiv
9. 223/29.05.2012 L100/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului respinsa
definitiv
10. 263/09.05.2011 L49/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementari specifice personalului care ocupa functii de demnitate publica si personalului care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personaluli platit din fonduri publice respinsa
definitiv
11. 280/26.06.2012 L262/2012 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata respinsa
definitiv
12. 314/17.06.2009 L156/2009 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respins
definitiv
13. 315/17.06.2009 L140/2009 Propunere legislativa privind stimularea elevilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare nationale respinsa
definitiv
14. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
15. 372/24.09.2012 L273/2012 Propunere legislativa pentru interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile respinsa
definitiv
16. 390/28.06.2010 L294/2010 Propunere legislativa privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice Lege 171/2010
17. 393/28.06.2010 L218/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
18. 461/27.06.2011 L320/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
19. 476/05.10.2009 L427/2009 Propunere legislativa privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru platile directe in sectorul vegetal respinsa
definitiv
20. 513/13.09.2011 L427/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore Lege 6/2012
21. 551/02.11.2009 L474/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania respins
definitiv
22. 561/04.11.2009 L411/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
23. 573/31.10.2011 L428/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respins
definitiv
24. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
25. 585/18.10.2010 L347/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
26. 597/16.11.2009 L444/2009 Propunere legislativa pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor respinsa
definitiv
27.   L612/06.09.2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei retrasa
de catre initiator
28. 618/14.12.2009 L452/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
29. 644/21.11.2011 L597/2011 Proiect de Lege privind managementul privat al intreprinderilor publice respins
definitiv
30.   L648/24.11.2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor retrasa
de catre initiator
31. 676/14.12.2009 L451/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, modificata si completata prin Legea nr.303/2007 respinsa
definitiv
32. 685/16.12.2009 L464/2009 Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
33. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv
34. 688/22.11.2010 L654/2010 Propunere legislativa privind taxa de solidaritate respinsa
definitiv
35. 700/22.11.2010 L461/2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Constructiilor din Romania respinsa
definitiv
36. 702/16.12.2009 L410/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respins
definitiv
37. 712/05.12.2011 L590/2011 Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu respins
definitiv
38. 734/05.12.2011 L588/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituentilor de lapte matern Lege 207/2016
39. 824/29.11.2010 L623/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
40. 828/29.11.2010 L551/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
41. 879/21.12.2010 L721/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.46/2008 -Codul silvic respinsa
definitiv
42.   BP301/12.06.2009 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor retrasa
de catre initiator

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 march 2024, 20:22
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro