Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Liviu-Bogdan Ciucă > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Liviu-Bogdan CIUCĂ
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/01.02.2011 L270/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata respinsa
definitiv
2. 6/01.02.2010 L173/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata si a Legii nr.383/2007 pentru modificarea si completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata Lege 258/2010
3. 15/01.02.2012 L580/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata Lege 44/2013
4. 28/09.02.2011 L252/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor procedura legislativa încetata
5. 43/21.02.2011 L332/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
6. 65/10.04.2012 L707/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Lege 135/2014
7. 71/10.04.2012 L690/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respins
definitiv
8. 101/29.03.2010 L312/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
9. 122/07.04.2010 L633/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
10. 124/07.04.2010 L676/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
11. 137/07.04.2010 L675/2009 Proiect de Lege privind stimularea constructiei de locuinte sociale respins
definitiv
12. 173/29.05.2012 L39/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
13. 192/19.04.2010 L21/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 respinsa
definitiv
14. 218/02.05.2011 L140/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii privind cimitirele si serviciile funerare respinsa
definitiv
15. 238/09.05.2011 L488/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
16. 244/03.05.2010 L44/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
17. 245/03.05.2010 L51/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Lege 175/2010
18. 247/03.05.2010 L19/2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru desfasurarea in conditii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidentiale, precum si a referendumului respinsa
definitiv
19. 249/09.05.2011 L169/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
20. 265/09.05.2011 L146/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
21. 272/09.05.2011 L145/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
22. 280/03.05.2010 L30/2010 Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii respinsa
definitiv
23. 320/09.05.2011 L171/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
24. 346/16.05.2011 L173/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministeriala respins
definitiv
25. 392/07.06.2011 L252/2011 Proiect de Lege privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor respins
definitiv
26.   L421/02.09.2009 Propunere legislativa privind Codul civil retrasa
de catre initiator
27. 443/06.09.2010 L693/2010 Propunere legislativa privind promovarea practicii unitare si de modificare si completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecatoreasca, Codul de Procedura Civila si Codul de Procedura Penala respinsa
definitiv
28. 452/28.09.2009 L249/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
29. 454/28.09.2009 L236/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
30. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
31. 472/27.06.2011 L354/2011 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatea Nationala pentru Produse Aromatice si de Sinteza respinsa
definitiv
32. 474/14.09.2010 L256/2010 Propunere legislativa pentru sustinerea cresterii natalitatii respinsa
definitiv
33. 475/27.06.2011 L357/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
34. 502/19.10.2009 L479/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr.335/2007 si a Legii nr.26/1990 privind registrul comertului Lege 39/2011
35. 559/04.11.2009 L404/2009 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 si 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania Lege 222/2010
36. 566/18.10.2010 L357/2010 Propunere legislativa cu privire la numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv al bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare respinsa
definitiv
37. 594/07.11.2011 L445/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
38. 595/07.11.2011 L446/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
39. 611/25.10.2010 L403/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 20/2012
40. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
41. 646/02.11.2010 L418/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Nationale respinsa
definitiv
42. 654/14.12.2009 L374/2009 Propunere legislativa privind regimul juridic al patrimoniului sindical din Romania respinsa
definitiv
43. 683/28.11.2011 L546/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.255 din 14/ 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local respins
definitiv
44. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv
45. 687/22.11.2010 L467/2010 Propunere legislativa privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare Lege 287/2011
46. 687/28.11.2011 L565/2011 Propunere legislativa pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
47. 688/28.11.2011 L568/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr.341/2004 respinsa
definitiv
48. 714/05.12.2011 L599/2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de imprumut cu ipoteca respins
definitiv
49. 727/05.12.2011 L583/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
50. 729/05.12.2011 L610/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
51. 730/05.12.2011 L543/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
52. 731/05.12.2011 L566/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 respins
definitiv
53. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
54. 743/05.12.2011 L564/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale respins
definitiv
55. 746/05.12.2011 L558/2011 Proiect de Lege privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie respins
definitiv
56. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii organismelor modificate genetic si etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv
57. 824/29.11.2010 L623/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
58. 846/13.12.2010 L432/2010 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respins
definitiv
59. BP168/08.05.2012 L368/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 16 june 2024, 16:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro