Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
Legături:
tel: 0744.236.510
www.medicalnet.ro/blog/ciuho
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Tudor Ciuhodaru > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Tudor CIUHODARU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 4/01.02.2011 L270/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată respinsa
definitiv
2. 5/01.02.2012   Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională procedura legislativa încetata
3. 6/01.02.2012   Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională procedura legislativa încetata
4. 24/08.02.2012   Propunere legislativă privind declararea studiilor retrasa
de catre initiator
5. 28/09.02.2011 L252/2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor procedura legislativa încetata
6. 29/14.02.2012 L173/2012 Propunere legislativă de modificare a Legii Educației Naționale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsa
definitiv
7. 35/15.02.2011 L714/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
8. 71/10.04.2012 L690/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respins
definitiv
9. 77/10.04.2012 L709/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
10. 78/10.04.2012 L711/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind înființarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respins
definitiv
11. 89/23.04.2012 L740/2011 Proiect de Lege privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar respins
definitiv
12. 90/23.04.2012 L741/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
13. 93/23.04.2012 L744/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
14. 94/23.04.2012 L271/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată respinsa
definitiv
15. 104/04.05.2012 L750/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției respins
definitiv
16. 107/04.05.2012 L756/2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
17. 108/04.05.2012 L757/2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului respins
definitiv
18. 114/04.05.2012 L766/2011 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor respins
definitiv
19. 118/21.03.2011 L403/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
20. 118/04.05.2012 L775/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de sănătate de către patronate și sindicate respins
definitiv
21. 119/04.05.2012 L776/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de pensii de către patronate și sindicate respins
definitiv
22. 120/04.05.2012 L777/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de șomaj de către patronate și sindicate respins
definitiv
23. 121/04.05.2012 L778/2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii respins
definitiv
24. 124/07.04.2010 L676/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
definitiv
25. 126/21.03.2011 L773/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
26. 128/14.05.2012 L146/2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsa
definitiv
27. 129/07.04.2010 L662/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
28. 129/23.03.2011 L410/2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respinsa
definitiv
29. 129/14.05.2012 L158/2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsa
definitiv
30. 137/07.04.2010 L675/2009 Proiect de Lege privind stimularea construcției de locuințe sociale respins
definitiv
31. 147/07.04.2010 L641/2009 Propunere legislativă privind unele măsuri medico-sociale respinsa
definitiv
32. 166/04.04.2011 L141/2011 Proiect de Lege privind alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice respins
definitiv
33. 169/04.04.2011 L124/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
34. 170/04.04.2011 L164/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
35. 172/06.04.2011 L424/2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsa
definitiv
36. 172/29.05.2012 L38/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respins
definitiv
37. 184/29.05.2012 L53/2012 Proiect de Lege privind scutirea de la plata impozitului pe locuință, autoturisme/autovehicule și terenuri a salariaților bugetari respins
definitiv
38. 185/29.05.2012 L54/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
39. 190/19.04.2010 L26/2010 Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist respinsa
definitiv
40. 193/29.05.2012 L67/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
41. 194/29.05.2012 L68/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
42. 195/19.04.2010 L693/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
43. 197/29.05.2012 L72/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului respins
definitiv
44. 200/29.05.2012 L78/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respins
definitiv
45. 203/29.05.2012 L81/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
46.   L203/22.02.2011 Propunere legislativă privind promovarea invențiilor retrasa
de catre initiator
47. 217/02.05.2011 L123/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale Lege 129/2011
48. 220/29.05.2012 L97/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor respinsa
definitiv
49. 224/29.05.2012 L102/2012 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive respinsa
definitiv
50. 226/02.05.2011 L60/2011 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA Lege 9/2014
51. 226/29.05.2012 L104/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
52. 227/02.05.2011 L77/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
53. 228/29.05.2012 L108/2012 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
54. 229/29.05.2012 L109/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului respinsa
definitiv
55. 233/29.05.2012 L114/2012 Propunere legislativă privind protecția minorilor împotriva presei cu conținut indecent respinsa
definitiv
56. 244/03.05.2010 L44/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
57. 250/12.06.2012 L115/2012 Proiect de Lege privind înființarea "Muzeului Comunismului" respins
definitiv
58. 259/09.05.2011 L46/2011 Propunere legislativă privind regimul special maritim respinsa
definitiv
59. 268/25.06.2012 L177/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare respinsa
definitiv
60. 270/18.05.2009 L500/2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei respinsa
definitiv
61. 270/09.05.2011 L97/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008 respinsa
definitiv
62. 270/25.06.2012 L211/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
63. 276/26.06.2012 L178/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
64. 278/09.05.2011 L62/2011 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație respinsa
definitiv
65. 279/26.06.2012 L254/2012 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule respinsa
definitiv
66. 280/03.05.2010 L30/2010 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii respinsa
definitiv
67. 281/26.06.2012 L252/2012 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
68. 282/26.06.2012 L253/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
69. 291/03.05.2010 L48/2010 Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie respinsa
definitiv
70. 309/03.09.2012 L185/2012 Propunere legislativă privind organizarea activității fiscale a marilor contribuabili respinsa
definitiv
71. 310/03.09.2012 L186/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte respinsa
definitiv
72. 311/03.09.2012 L187/2012 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
73. 312/03.09.2012 L190/2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
74. 314/03.09.2012 L250/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contribuabililor autorizați respinsa
definitiv
75. 315/03.09.2012 L255/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
76. 316/03.09.2012 L220/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
definitiv
77. 318/09.05.2011 L61/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
78. 321/09.05.2011 L74/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
79. 331/24.09.2012 L227/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală respinsa
definitiv
80. 333/24.09.2012 L209/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
81. 334/16.05.2011 L127/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
82. 337/16.05.2011 L59/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 269/2011
83. 339/16.05.2011 L101/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
84. 345/24.09.2012 L249/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă respinsa
definitiv
85. 346/24.09.2012 L251/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
86. 347/24.09.2012 L269/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății respinsa
definitiv
87. 353/24.09.2012 L295/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea poliției locale respinsa
definitiv
88. 356/24.09.2012 L205/2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
89. 360/24.09.2012 L197/2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respinsa
definitiv
90. 362/24.09.2012 L204/2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
91. 373/24.09.2012 L305/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
92. 392/07.06.2011 L252/2011 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor respins
definitiv
93. 417/15.09.2009 L248/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare respins
definitiv
94. 425/01.09.2010 L222/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
95. 432/20.06.2011 L282/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat respinsa
definitiv
96. 433/15.10.2012 L232/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
definitiv
97. 440/21.09.2009 L204/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
98. 441/01.09.2010 L207/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul din preventiv, cu modificările și completările ulterioare Lege 234/2010
99. 456/27.06.2011 L394/2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România " respinsa
definitiv
100. 460/27.06.2011 L280/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață respinsa
definitiv
101. 465/30.09.2009 L626/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
102. 470/05.10.2009 L625/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsa
definitiv
103. 474/14.09.2010 L256/2010 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității respinsa
definitiv
104. 475/27.06.2011 L357/2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
105. 476/14.09.2010 L245/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
106. 477/14.09.2010 L241/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
107. 479/14.09.2010 L246/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsa
definitiv
108. 482/07.10.2009 L296/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
109. 486/27.06.2011 L353/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
110. 489/27.06.2011 L395/2011 Propunere legislativă privind protecția persoanelor de interes public respinsa
definitiv
111. 495/20.09.2010 L260/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
112. 508/21.09.2010 L290/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
113. 510/13.09.2011   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative retrasa
de catre initiator
114. 515/27.09.2010 L191/2011 Propunere legislativă privind pregătirea practică a studenților respinsa
definitiv
115. 539/03.10.2011 L722/2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
116. 540/03.10.2011 L723/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
117. 557/02.11.2009 L325/2009 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților respinsa
definitiv
118. 558/02.11.2009 L326/2009 Propunere legislativă privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară respinsa
definitiv
119. 562/13.10.2010 L363/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsa
definitiv
120. 565/13.10.2010 L364/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 respinsa
definitiv
121. 570/18.10.2010 L383/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
122. 577/18.10.2010 L362/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
123. 583/18.10.2010 L386/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă respinsa
definitiv
124. 584/18.10.2010 L365/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respinsa
definitiv
125. 586/18.10.2010 L373/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
126. 593/11.11.2009 L395/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respins
definitiv
127. 594/07.11.2011 L445/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
128. 595/07.11.2011 L446/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
129. 599/07.11.2011 L461/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
130. 600/07.11.2011 L463/2011 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
131. 601/07.11.2011 L465/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
132. 604/07.11.2011 L462/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
133. 605/07.11.2011 L466/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
134. 606/07.11.2011 L464/2011 Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale respinsa
definitiv
135. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
136. 616/25.10.2010 L381/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
137. 628/14.12.2009 L476/2009 Proiect de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înființarea , organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică respins
definitiv
138. 628/25.10.2010 L398/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
139. 633/14.12.2009 L483/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
140. 635/14.12.2009 L478/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
141. 641/21.11.2011 L141/2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsa
definitiv
142. 642/21.11.2011 L143/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind Legea educației naționale respinsa
definitiv
143. 660/14.12.2009 L461/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților respinsa
definitiv
144. 665/17.11.2010 L434/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
145. 666/14.12.2009 L445/2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
146. 674/17.11.2010 L446/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
147. 691/16.12.2009 L436/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
148. 694/22.11.2010 L469/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
149. 700/22.11.2010 L461/2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România respinsa
definitiv
150. 702/22.11.2010 L468/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal respinsa
definitiv
151. 718/05.12.2011 L550/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respins
definitiv
152. 725/05.12.2011 L555/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
153. 727/05.12.2011 L583/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
154. 729/05.12.2011 L610/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
155. 730/05.12.2011 L543/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
156. 734/05.12.2011 L588/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern Lege 207/2016
157. 741/05.12.2011 L552/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respins
definitiv
158. 751/05.12.2011 L554/2011 Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României respins
definitiv
159. 753/05.12.2011 L607/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată respins
definitiv
160. 754/29.11.2010 L608/2010 Propunere legislativă privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
161. 763/29.11.2010 L629/2010 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin gluten respinsa
definitiv
162. 781/29.11.2010 L557/2010 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară respinsa
definitiv
163. 821/29.11.2010 L556/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul VI, Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I și II respinsa
definitiv
164. 822/29.11.2010 L569/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
165. 824/29.11.2010 L623/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
166. 857/13.12.2010 L715/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
167. 881/21.12.2010 L736/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
168. BP387/05.09.2012 B278/11.09.2012 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității la Senat
169. BP391/11.09.2012 B288/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
170. BP392/11.09.2012 B289/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgenșă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc la Senat
171. BP393/11.09.2012 B290/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale la Senat
172. BP394/11.09.2012 B291/19.09.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la Senat
173. BP395/11.09.2012 B292/19.09.2012 Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat la Senat
174. BP396/11.09.2012 B293/19.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială la Senat
175. BP397/11.09.2012 B294/19.09.2012 Propunere legislativă privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe la Senat
176. BP398/11.09.2012 B295/19.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore la Senat
177. BP404/19.09.2012 B300/25.09.2012 Propunere legislativă privind educația prin sport la Senat
178. BP405/19.09.2012 B301/25.09.2012 Propunere legislativă privind ororganizarea și exerciatrea profesiei de consilier juridic la Senat
179.   BP227/27.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 3 decembrie 2022, 9:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro