Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
Liens:
tel: 0744.236.510
www.medicalnet.ro/blog/ciuho
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Tudor Ciuhodaru > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Tudor CIUHODARU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2011 L270/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata respinsa
definitiv
2. 5/01.02.2012   Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
3. 6/01.02.2012   Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
4. 24/08.02.2012   Propunere legislativa privind declararea studiilor retrasa
de catre initiator
5. 28/09.02.2011 L252/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor procedura legislativa încetata
6. 29/14.02.2012 L173/2012 Propunere legislativa de modificare a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsa
definitiv
7. 35/15.02.2011 L714/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
8. 71/10.04.2012 L690/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respins
definitiv
9. 77/10.04.2012 L709/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
10. 78/10.04.2012 L711/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind infiintarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale respins
definitiv
11. 89/23.04.2012 L740/2011 Proiect de Lege privind ridicarea si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar respins
definitiv
12. 90/23.04.2012 L741/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
13. 93/23.04.2012 L744/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
14. 94/23.04.2012 L271/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
15. 104/04.05.2012 L750/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei respins
definitiv
16. 107/04.05.2012 L756/2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respins
definitiv
17. 108/04.05.2012 L757/2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului respins
definitiv
18. 114/04.05.2012 L766/2011 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea si conformitatea produselor respins
definitiv
19. 118/21.03.2011 L403/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
20. 118/04.05.2012 L775/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de sanatate de catre patronate si sindicate respins
definitiv
21. 119/04.05.2012 L776/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de pensii de catre patronate si sindicate respins
definitiv
22. 120/04.05.2012 L777/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de somaj de catre patronate si sindicate respins
definitiv
23. 121/04.05.2012 L778/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii respins
definitiv
24. 124/07.04.2010 L676/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
25. 126/21.03.2011 L773/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
26. 128/14.05.2012 L146/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
27. 129/07.04.2010 L662/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
28. 129/23.03.2011 L410/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii numarul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati respinsa
definitiv
29. 129/14.05.2012 L158/2012 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
30. 137/07.04.2010 L675/2009 Proiect de Lege privind stimularea constructiei de locuinte sociale respins
definitiv
31. 147/07.04.2010 L641/2009 Propunere legislativa privind unele masuri medico-sociale respinsa
definitiv
32. 166/04.04.2011 L141/2011 Proiect de Lege privind alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice respins
definitiv
33. 169/04.04.2011 L124/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
34. 170/04.04.2011 L164/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
35. 172/06.04.2011 L424/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
36. 172/29.05.2012 L38/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respins
definitiv
37. 184/29.05.2012 L53/2012 Proiect de Lege privind scutirea de la plata impozitului pe locuinta, autoturisme/autovehicule si terenuri a salariatilor bugetari respins
definitiv
38. 185/29.05.2012 L54/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
39. 190/19.04.2010 L26/2010 Propunere legislativa privind identificarea, diagnosticarea si tratarea copiilor afectati de tulburari din spectrul autist respinsa
definitiv
40. 193/29.05.2012 L67/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respins
definitiv
41. 194/29.05.2012 L68/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice respins
definitiv
42. 195/19.04.2010 L693/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
43. 197/29.05.2012 L72/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului respins
definitiv
44. 200/29.05.2012 L78/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului respins
definitiv
45. 203/29.05.2012 L81/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
46.   L203/22.02.2011 Propunere legislativa privind promovarea inventiilor retrasa
de catre initiator
47. 217/02.05.2011 L123/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Lege 129/2011
48. 220/29.05.2012 L97/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor respinsa
definitiv
49. 224/29.05.2012 L102/2012 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive respinsa
definitiv
50. 226/02.05.2011 L60/2011 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA Lege 9/2014
51. 226/29.05.2012 L104/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
52. 227/02.05.2011 L77/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
53. 228/29.05.2012 L108/2012 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
54. 229/29.05.2012 L109/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului respinsa
definitiv
55. 233/29.05.2012 L114/2012 Propunere legislativa privind protectia minorilor impotriva presei cu continut indecent respinsa
definitiv
56. 244/03.05.2010 L44/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
57. 250/12.06.2012 L115/2012 Proiect de Lege privind infiintarea "Muzeului Comunismului" respins
definitiv
58. 259/09.05.2011 L46/2011 Propunere legislativa privind regimul special maritim respinsa
definitiv
59. 268/25.06.2012 L177/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare respinsa
definitiv
60. 270/18.05.2009 L500/2009 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea cresei respinsa
definitiv
61. 270/09.05.2011 L97/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor nr.260/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.757/10.XI.2008 respinsa
definitiv
62. 270/25.06.2012 L211/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
63. 276/26.06.2012 L178/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
64. 278/09.05.2011 L62/2011 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie respinsa
definitiv
65. 279/26.06.2012 L254/2012 Propunere legislativa privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule respinsa
definitiv
66. 280/03.05.2010 L30/2010 Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii respinsa
definitiv
67. 281/26.06.2012 L252/2012 Propunere legislativa privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
68. 282/26.06.2012 L253/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
69. 291/03.05.2010 L48/2010 Propunere legislativa privind instituirea unei indemnizatii sociale minime garantate pentru persoanele in varsta care nu primesc pensie respinsa
definitiv
70. 309/03.09.2012 L185/2012 Propunere legislativa privind organizarea activitatii fiscale a marilor contribuabili respinsa
definitiv
71. 310/03.09.2012 L186/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte respinsa
definitiv
72. 311/03.09.2012 L187/2012 Propunere legislativa pentru abrogarea lit.c) a art.1 si Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respinsa
definitiv
73. 312/03.09.2012 L190/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
74. 314/03.09.2012 L250/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contribuabililor autorizati respinsa
definitiv
75. 315/03.09.2012 L255/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
76. 316/03.09.2012 L220/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica respinsa
definitiv
77. 318/09.05.2011 L61/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
78. 321/09.05.2011 L74/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
79. 331/24.09.2012 L227/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala respinsa
definitiv
80. 333/24.09.2012 L209/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
81. 334/16.05.2011 L127/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
82. 337/16.05.2011 L59/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 269/2011
83. 339/16.05.2011 L101/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
84. 345/24.09.2012 L249/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa respinsa
definitiv
85. 346/24.09.2012 L251/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
86. 347/24.09.2012 L269/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
87. 353/24.09.2012 L295/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea politiei locale respinsa
definitiv
88. 356/24.09.2012 L205/2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
89. 360/24.09.2012 L197/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respinsa
definitiv
90. 362/24.09.2012 L204/2012 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
91. 373/24.09.2012 L305/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
92. 392/07.06.2011 L252/2011 Proiect de Lege privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor respins
definitiv
93. 417/15.09.2009 L248/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor masuri financiare respins
definitiv
94. 425/01.09.2010 L222/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
95. 432/20.06.2011 L282/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Hotararii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat respinsa
definitiv
96. 433/15.10.2012 L232/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta respinsa
definitiv
97. 440/21.09.2009 L204/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
98. 441/01.09.2010 L207/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul din preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 234/2010
99. 456/27.06.2011 L394/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare a Turismului "Schi in Romania " respinsa
definitiv
100. 460/27.06.2011 L280/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata respinsa
definitiv
101. 465/30.09.2009 L626/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
102. 470/05.10.2009 L625/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsa
definitiv
103. 474/14.09.2010 L256/2010 Propunere legislativa pentru sustinerea cresterii natalitatii respinsa
definitiv
104. 475/27.06.2011 L357/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
105. 476/14.09.2010 L245/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respinsa
definitiv
106. 477/14.09.2010 L241/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
107. 479/14.09.2010 L246/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte respinsa
definitiv
108. 482/07.10.2009 L296/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
109. 486/27.06.2011 L353/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
110. 489/27.06.2011 L395/2011 Propunere legislativa privind protectia persoanelor de interes public respinsa
definitiv
111. 495/20.09.2010 L260/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
112. 508/21.09.2010 L290/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
113. 510/13.09.2011   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative retrasa
de catre initiator
114. 515/27.09.2010 L191/2011 Propunere legislativa privind pregatirea practica a studentilor respinsa
definitiv
115. 539/03.10.2011 L722/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.393/2004 privind statutul alesilor locali respinsa
definitiv
116. 540/03.10.2011 L723/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
117. 557/02.11.2009 L325/2009 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor respinsa
definitiv
118. 558/02.11.2009 L326/2009 Propunere legislativa privind masurile de simplificare si de accelerare a inscrierii proprietarilor in cartea funciara respinsa
definitiv
119. 562/13.10.2010 L363/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare respinsa
definitiv
120. 565/13.10.2010 L364/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 respinsa
definitiv
121. 570/18.10.2010 L383/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
122. 577/18.10.2010 L362/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
123. 583/18.10.2010 L386/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca respinsa
definitiv
124. 584/18.10.2010 L365/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania respinsa
definitiv
125. 586/18.10.2010 L373/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
126. 593/11.11.2009 L395/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respins
definitiv
127. 594/07.11.2011 L445/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
128. 595/07.11.2011 L446/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
129. 599/07.11.2011 L461/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
130. 600/07.11.2011 L463/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
131. 601/07.11.2011 L465/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
132. 604/07.11.2011 L462/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
133. 605/07.11.2011 L466/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
134. 606/07.11.2011 L464/2011 Propunere legislativa pentru combaterea saraciei extreme si prevenirea unei catastrofe sociale respinsa
definitiv
135. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
136. 616/25.10.2010 L381/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
137. 628/14.12.2009 L476/2009 Proiect de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind infiintarea , organizarea si functionarea institutelor de teorie politica si educatie democratica respins
definitiv
138. 628/25.10.2010 L398/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
139. 633/14.12.2009 L483/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
140. 635/14.12.2009 L478/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
141. 641/21.11.2011 L141/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
142. 642/21.11.2011 L143/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind Legea educatiei nationale respinsa
definitiv
143. 660/14.12.2009 L461/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor respinsa
definitiv
144. 665/17.11.2010 L434/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
145. 666/14.12.2009 L445/2009 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
146. 674/17.11.2010 L446/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
147. 691/16.12.2009 L436/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
148. 694/22.11.2010 L469/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
149. 700/22.11.2010 L461/2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Constructiilor din Romania respinsa
definitiv
150. 702/22.11.2010 L468/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului Penal respinsa
definitiv
151. 718/05.12.2011 L550/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respins
definitiv
152. 725/05.12.2011 L555/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
153. 727/05.12.2011 L583/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
154. 729/05.12.2011 L610/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
155. 730/05.12.2011 L543/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
156. 734/05.12.2011 L588/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituentilor de lapte matern Lege 207/2016
157. 741/05.12.2011 L552/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
158. 751/05.12.2011 L554/2011 Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD in fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei respins
definitiv
159. 753/05.12.2011 L607/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata respins
definitiv
160. 754/29.11.2010 L608/2010 Propunere legislativa privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
161. 763/29.11.2010 L629/2010 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin gluten respinsa
definitiv
162. 781/29.11.2010 L557/2010 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea studiilor postuniversitare de formare profesionala in specialitate, medicina si medicina dentara respinsa
definitiv
163. 821/29.11.2010 L556/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii, titlul VI, Efectuarea prelevarii si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana, in scop terapeutic, Capitolele I si II respinsa
definitiv
164. 822/29.11.2010 L569/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
165. 824/29.11.2010 L623/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
166. 857/13.12.2010 L715/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
167. 881/21.12.2010 L736/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
168. BP387/05.09.2012 B278/11.09.2012 Propunere legislativa pentru sustinerea cresterii natalitatii la Senat
169. BP391/11.09.2012 B288/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
170. BP392/11.09.2012 B289/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgensa a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc la Senat
171. BP393/11.09.2012 B290/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.279/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale la Senat
172. BP394/11.09.2012 B291/19.09.2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea OUG nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la Senat
173. BP395/11.09.2012 B292/19.09.2012 Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor romane si limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat la Senat
174. BP396/11.09.2012 B293/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala la Senat
175. BP397/11.09.2012 B294/19.09.2012 Propunere legislativa privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte la Senat
176. BP398/11.09.2012 B295/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore la Senat
177. BP404/19.09.2012 B300/25.09.2012 Propunere legislativa privind educatia prin sport la Senat
178. BP405/19.09.2012 B301/25.09.2012 Propunere legislativa privind ororganizarea si exerciatrea profesiei de consilier juridic la Senat
179.   BP227/27.06.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010 retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 23 juin 2024, 7:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro