Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
adrian.cozma@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Adrian-Felician Cozma > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Adrian-Felician COZMA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2020-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 22/07.02.2022 L505/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 254/2022
2. 25/07.02.2022 L506/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 142/2022
3. 100/14.03.2022 L59/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic la comisii
4. 149/28.03.2022 L408/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale la Senat
5. 198/10.05.2021 L79/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
6. 200/13.04.2022 L38/2022 Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.132 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie la comisii
7. 245/04.05.2022 L147/2022 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.8 si alin.(1) al art.9 din Anexa nr.1 Familia ocupationala de functii bugetare "invatamant ", Capitolul III: Culte, SECTIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
8. 248/11.05.2022 L422/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.104/2021 privind infiintarea Directoratului National de Securitate Cibernetica aprobata prin Legea nr.11/2022 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.25 din 7 ianuarie 2022 procedura legislativa încetata
9. 278/16.06.2021 L136/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua nationala a lecturii Lege 21/2022
10. 282/18.05.2022 L238/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 200/2022
11. 300/30.06.2021 L215/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat Lege 278/2021
12. 316/30.05.2022 L642/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale la Senat
13. 334/07.06.2022 L264/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii la comisii
14. 338/07.06.2022 L265/2022 Propunere legislativa privind instituirea unor masuri pentru stimularea ocuparii pe piata muncii din Romania la comisii
15. 342/14.06.2022 L339/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionrea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Lege 208/2022
16. 354/14.06.2022 L196/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
17. 355/14.06.2022 L260/2022 Proiect de Lege privind reglementarea modalitatii de raportare a stocurilor la produsele agricole retrimis
la comisii
18. 356/14.06.2022 L295/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 268/2022
19. 365/14.06.2022 L263/2022 Propunere legislativa pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
20. 395/22.06.2022 L340/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii minelor nr.85/2003 la comisii
21. 401/22.06.2022 L272/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
22. 410/27.06.2022 L262/2022 Propunere legislativa privind integrarea pe piata fortei de munca din Romania a cetatenilor straini pentru modificarea si completarea unor acte normative la comisii
23. 415/28.06.2022 L353/2022 Proiect de Lege privind schimbul de date intre sisteme informatice si crearea Platformei Nationale de Interoperabilitate Lege 242/2022
24. 446/11.10.2021 L240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
25. 447/11.10.2021 L259/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Lege 128/2022
26. 487/18.10.2021 L257/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
27. 521/25.10.2021 L355/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor la comisii
28. 529/26.09.2022 L422/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.104/2021 privind infiintarea Directoratului National de Securitate Cibernetica la Secretarul
general
29. 530/25.10.2021 L354/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
30. 541/26.09.2022 L420/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
31. 559/04.10.2022 L367/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei la comisii
32. 630/17.10.2022 L462/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare la comisii
33. 636/17.10.2022 L494/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
34. 678/26.10.2022 L457/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
35. 701/02.11.2022 L617/2022 Propunere legislativa pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
36. 720/16.11.2022 L618/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.513 alin.(3) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ la comisii
37. 724/23.11.2022   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare aviz/
punct de vedere
solicitat
38. BP42/09.02.2021 L71/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actelor de identitate ale cetatenilor romani la Senat
39. BP74/21.02.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
40. BP143/15.03.2022   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor
41. BP610/20.09.2022   Propunere legislativa pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie la Senat
42. BP741/10.10.2022   Propunere legislativa privind plata unei contributii financiare voluntare a Romaniei pentru sustinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC la Senat
43. BP742/10.10.2022   Propunere legislativa pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca "Ziua Prieteniei dintre Romania si Statele Unite ale Americii" la Senat
44. BP853/02.11.2022   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor la Senat
45. BP854/02.11.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul cresterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare la Senat
46. BP880/16.11.2022   Propunere legislativa pentru aprobarea unor masuri privind finantarea cercetarii stiintifice universitare la Senat
47. BP906/23.11.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
48. BP907/23.11.2022   Propunere legislativa pentru completarea art.29 din Legea nr.504/2002 a audiovizualului si pentru modificarea si completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea la Senat
49. BP910/23.11.2022   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.107/1996 a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
50. BP911/23.11.2022   Propunere legislativa pentru modificarea Legii 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale la Senat
51. BP912/23.11.2022   Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 4 décembre 2022, 13:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro