Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Ionela Bruchental-Pop > Q & I Versiunea pentru printare

Ionela BRUCHENTAL-POP
Questions & interpellations in legislature 2004-2008

 1. Interpellation no.164B/12-04-2005
  Situația proiectului de alimentare cu apă conform HG 687/1997, respectiv a proiectului Sapard, accesate de comuna Tileagd, jud.Bihor.

 2. Question no.155A/13-04-2005
  Referitor la grupul de firme cu obiect de activitate comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice.

 3. Interpellation no.362B/14-06-2005
  Situația societății SC Petrol Derna SA din jud.Bihor.

 4. Question no.407A/27-06-2005
  Referitor la combaterea torentului din satul Hotărel, com.Lunca, jud.Bihor.

 5. Question no.408A/27-06-2005
  Referitor la memoriul doamnei Țoldan Maria din Oradea.

 6. Interpellation no.417B/20-09-2005
  Necesitatea devierii cursului văii Antal pentru a se preveni inundarea satului Chișlaz.

 7. Question no.495A/26-09-2005
  Referitor la un proiect privind electrificarea, dublarea și modernizarea căii ferate Episcopia Bihor-Cluj-Napoca-Teiuș.

 8. Interpellation no.662B/08-11-2005
  Reglementarea situației de la Agenția de Cântărire și Încasare Borș.

 9. Interpellation no.750B/22-11-2005
  Prevederile Capitolului 22 negociat cu Uniunea Europeană referitor la amplasarea crematoriilor spitalelor din țară.

 10. Interpellation no.751B/22-11-2005
  Riscul abandonului școlar.

 11. Question no.797A/29-11-2005
  Referitor la situația piețelor agroalimentare închise în ceea ce privește comerțul cu carne de porc și pasăre, în jud.Bihor.

 12. Interpellation no.851B/06-12-2005
  Situația generată de Holcim SA în comuna Țețchea, satul Subpiatră.

 13. Interpellation no.902B/20-12-2005
  Clarificarea reglementărilor Ordinului 343/25 martie 2005.

 14. Question no.1266A/22-03-2006
  Combaterea extinderii focarelor de anemie infecțioasă la cai.

 15. Interpellation no.1279B/28-03-2006
  Privatizarea secției de circulație Ciumeghiu-Vașcău.

 16. Question no.1795A/19-06-2006
  Situația Spitalului de Boli Infecțioase a Municipiului Oradea.

 17. Question no.2002A/10-10-2006
  Decontarea serviciilor stomatologice pentru studenți.

 18. Question no.2061A/24-10-2006
  Efectele privatizării secției de circulație Ciumeghiu-Vașcău.

 19. Interpellation no.2215B/07-12-2006
  Reforma sănătății în jud.Bihor.

 20. Question no.2420A/13-02-2007
  Sporul de muncă în condiții grele.

 21. Question no.2527A/26-02-2007
  Situația stocurilor de lapte praf.

 22. Interpellation no.2440B/27-02-2007
  Situația Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean Oradea.

 23. Interpellation no.2592B/27-03-2007
  Programul național de protecție socială "Bani de liceu".

 24. Question no.2742A/28-03-2007
  Restituirea unor suprafețe de teren, aflate în prezent sub lacul de acumulare Lugas - circulara ANRP cu nr.0011/30.10.2006.

 25. Question no.3164A/12-06-2007
  Situația tensionată din interiorul agenției ARR Bihor.

 26. Question no.3165A/12-06-2007
  Exodul cadrelor medicale.

 27. Question no.3270A/20-06-2007
  Consecințele unui management defectuos al gestionării și repartizării neconform cu realitatea și în mod inechitabil al medicamentelor din jud.Bihor.

 28. Question no.3305A/20-06-2007
  Efectele secetei asupra agriculturii.

 29. Question no.3313A/25-06-2007
  Măsurile întreprinse pentru combaterea secetei din acest an agricol.

 30. Question no.3314A/25-06-2007
  Situația actelor normative necesare absorbției de fonduri pentru agricultură și dezvoltare rurală.

 31. Question no.3315A/25-06-2007
  Subvențiile agricole pe termen lung.

 32. Question no.3333A/26-06-2007
  Creditele pentru investiții și producție în agricultură.

 33. Question no.3334A/26-06-2007
  Descentralizarea - obiectiv major pentru dezvoltarea agriculturii.

 34. Question no.3335A/26-06-2007
  Reglementarea relației producător intermediar-beneficiar în ceea ce privește produsele agroalimentare.

 35. Question no.3336A/26-06-2007
  Elaborarea unui nou Cod Penal.

 36. Question no.3432A/04-09-2007
  Modalitatea de distribuție a fondurilor de reparații și investiții în sistemul de învățământ din România.

 37. Question no.3433A/04-09-2007
  Identificarea cauzelor care au dus la o proastă gestionare a fondurilor de investiții și reparații în sistemul de învățământ.

 38. Question no.3457A/10-09-2007
  Situația personalului din sectorul sanitar-veterinar.

 39. Question no.3486A/12-09-2007
  Situația virării banilor pentru reabilitarea școlii comunei Cristior, jud.Bihor.

 40. Interpellation no.3036B/25-09-2007
  Amânarea nejustificată a apariției normelor metodologice a Legii privind acordarea de trusouri pentru nou născuți.

 41. Question no.3595A/09-10-2007
  Centura de ocolire pentru traficul greu și traficul de tranzit a orașului Ștei.

 42. Question no.3596A/09-10-2007
  Posibilitatea accesării de bani din fondurile destinate construirii de noi cămine culturale.

 43. Question no.3597A/09-10-2007
  Stadiul finanțării proiectului alimentării cu apă a comunei Lunca, jud.Bihor.

 44. Question no.3598A/09-10-2007
  Referitor la suprafinanțarea unei școli din com.Lunca, jud.Bihor.

 45. Interpellation no.3326B/13-11-2007
  Starea degradantă a unor cămine culturale din jud.Bihor.

 46. Question no.4005A/12-12-2007
  Referitor la un proiect de alimentare cu apă pentru com.Lunca, jud.Bihor.

 47. Interpellation no.3495B/12-02-2008
  Construire baraj de acumulare permanentă pe Crișul Negru.

 48. Question no.4315A/20-02-2008
  Prețul gazului metan perceput la consumator.

 49. Interpellation no.3607B/04-03-2008
  Combaterea violenței stradale.

 50. Interpellation no.3615B/04-03-2008
  Suportul activităților de învățământ prin reabilitarea infrastructurii rurale.

 51. Question no.4442A/05-03-2008
  Referitor la terenurile din partea de sud a jud.Bihor aflate într-o perpetuă stare de degradare.

 52. Interpellation no.3820B/18-03-2008
  Nefuncționalitatea laboratorului EMB din orașul Ștei, jud.Bihor.

 53. Interpellation no.4136B/10-09-2008
  Vizita delegației române la ZTE.

 54. Question no.5061A/10-09-2008
  Vizita delegației române la ZTE.

 55. Interpellation no.4183B/23-09-2008
  Evidențierea unor aspecte peiorative vizând activitatea din cadrul unor ocoale silvice.

 56. Interpellation no.4184B/23-09-2008
  Referitor la lucrări de reabilitare la șoseaua de centură a Oradei.

 57. Interpellation no.4285B/07-10-2008
  Reglementarea situației privind redenumirea Maternității din Oradea.

 58. Interpellation no.4286B/07-10-2008
  Clarificarea unor aspecte contractuale, care vizează activitatea Petrom.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 21 july 2024, 16:31
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro