Activité parlementaire
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
2004-2008 (sen.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Senat > Mario-Ovidiu Oprea > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Mario-Ovidiu OPREA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 1/25.01.2007 L203/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004 Lege 262/2007
2. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
3. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
4. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
5. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
6. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
7. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
8. 109/01.03.2006 L372/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 250/2006
9. 143/19.03.2007 L910/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata Lege 117/2007
10. 163/08.04.2008 L71/2008 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala Lege 214/2008
11. 178/11.05.2005 L125/2005 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 285 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital Lege 208/2005
12. 192/14.04.2008 L936/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
13.   L198/08.02.2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
14. 207/02.04.2007 L983/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind reforma in domeniul sanatatii nr.95/2006 respinsa
definitiv
15. 254/05.05.2008 L956/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Lege 257/2008
16. 268/05.05.2008 L910/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respins
definitiv
17. 549/14.06.2006 L321/2006 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respinsa
definitiv
18. 552/24.09.2008 L656/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune procedura legislativa încetata
19. 558/10.09.2007 L757/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 33/2008
20. 568/24.09.2008 L283/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanta Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural respins
definitiv
21. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
22. 637/02.10.2007 L663/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 296/2007
23. 642/11.09.2006 L842/2006 Propunere legislativa privind codul de conduita si integritate politica a alesilor locali respinsa
definitiv
24. 683/10.10.2007 L398/2007 Propunere legislativa privind interzicerea mercenarilor respinsa
definitiv
25. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 2/2008
26. 707/24.10.2007 L842/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
27. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
28. 711/24.10.2007 L434/2007 Proiect de Lege privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, prin reorganizarea Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", care isi inceteaza activitatea Lege 230/2008
29. 733/05.11.2007 L923/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata respinsa
definitiv
30. 738/16.10.2006 L935/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 respinsa
definitiv
31. 771/12.11.2007 L485/2007 Propunere legislativa privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor, precum si a doctrinei comuniste care a avut la baza lupta de clasa respinsa
definitiv
32. 847/03.12.2007 L561/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
33. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti la comisii
34. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
35. 914/19.12.2007 L459/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
36. 955/11.12.2006 L747/2006 Propunere legislativa privind functionarea diferitelor tipuri de organisme care efectueaza inspectii respinsa
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 28 janvier 2023, 18:04
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro