Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2000-2004 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Paul Magheru > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Paul MAGHERU
Questions et interpellations dans la legislature 2004-2008

 1. Interpellationno.13B/09-02-2005
  Incompatibilitatea magistraților și parlamentarilor cu funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ superior.

 2. Interpellationno.14B/09-02-2005
  Incompatibilitatea magistraților și parlamentarilor cu funcții de conducere, îndrumare și control în învățământul superior.

 3. Questionno.44A/03-03-2005
  Care este statutul juridic al Universității particulare cu limba de predare maghiară Sapienția cu sediul în Cluj-Napoca și Partium din Oradea.

 4. Interpellationno.59B/08-03-2005
  Incompatibilitatea magistraților și parlamentarilor cu funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ superior.

 5. Interpellationno.218B/27-04-2005
  Referitor la situația sediului Muzeului Țării Crișurilor din Oradea care a fost retrocedat Episcopiei Romano-Catolice.

 6. Interpellationno.219B/27-04-2005
  Deturnarea scopului Legii 189/2.11.2000.

 7. Interpellationno.300B/31-05-2005
  Respectarea Legii 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate.

 8. Interpellationno.301B/31-05-2005
  Intrarea în legalitate a Departamentelor pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice (DPPPD).

 9. Questionno.420A/29-06-2005
  Referitor la un memoriu al conf.univ.dr.Romoșan P. Ioan Dorel, de la Universitatea din Oradea.

 10. Interpellationno.676B/08-11-2005
  Necesitatea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern cu noua structură a universităților pe specializări.

 11. Interpellationno.794B/22-11-2005
  Suplimentarea temporară a numărului de angajați la arhivele militare din cadrul UM 02405 - Pitești.

 12. Interpellationno.798B/22-11-2005
  Necesitatea elaborării unui proiect de Lege privind asigurarea calității educației.

 13. Interpellationno.959B/20-12-2005
  Lista cererilor de retrocedare a unor imobile din mun.Oradea și jud.Bihor.

 14. Interpellationno.1041B/07-02-2006
  Formarea inițială a personalului didactic din învățământul primar și preșcolar.

 15. Interpellationno.1042B/07-02-2006
  Necesitatea promovării unei HG cu specializările acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu pe Universități, Facultăți sau Departamente.

 16. Interpellationno.1043B/07-02-2006
  Lista la zi a solicitărilor de restituire a imobilelor situate în mun.Oradea și jud.Bihor.

 17. Interpellationno.1276B/15-03-2006
  Lista la zi a solicitărilor de restituire a imobilelor situate în mun.Oradea și jud.Bihor.

 18. Interpellationno.1458B/11-04-2006
  Reînființarea secției pentru copii a Bibliotecii județene "Gheorghe Șincai" în spațiul actual al Bibliotecii județene din Piața 1 Decembrie, nr.12, Oradea.

 19. Interpellationno.1590B/09-05-2006
  Elucidarea raportului instituțional între MCTI și Asociația nonguvernamentală EDU-CER din România.

 20. Interpellationno.1815B/21-06-2006
  Referitor la cererile de retrocedare a unor imobile din mun.Oradea și jud.Bihor.

 21. Interpellationno.1925B/27-06-2006
  Soluționarea dreptului de persoană cu handicap a doamnei Stoica Ileana din loc.Bucea, com.Negreni, jud.Cluj.

 22. Interpellationno.1926B/27-06-2006
  (Elucidarea raportului instituțional între MCTI și Asociația non-guvernamentală EDU-CER din România) datorită răspunsului incomplet. Interpelare retrasă de deputat la 30.06.2006

 23. Interpellationno.1927B/27-06-2006
  Precizări privind OUG 24/2004. Interpelare retrasă de deputat la 30.06.2006.

 24. Interpellationno.1928B/27-06-2006
  Renunțarea la construirea unui pod rutier pe Crișul Repede din Oradea între cartierele Rogerius și Ioșia.

 25. Interpellationno.2205B/30-10-2006
  Anularea unei Hotărâri a Consiliului Județean Bihor de trecere a imobilului Cercului Militar din Oradea din proprietatea publică a statutului și administrarea MApN în administrarea Consiliului Județean Bihor.

 26. Interpellationno.2213B/28-11-2006
  Retrocedarea corectă a suprafeței de 220,0065 ha pășune și pădure, către proprietarul de drept, Asociația Urbarială "Trei Stejari" Băița, jud.Bihor.

 27. Questionno.2248A/28-11-2006
  Referitor la obândirea cetățeniei române de cetățenii din Republica Moldova.

 28. Questionno.2366A/20-12-2006
  La câte Universități sau Facultăți de Medicină și Farmacie din țară se orgabizează cursuri, pentru studenții străini, în limba engleză?

 29. Questionno.2477A/20-02-2007
  Referitor la art.4 din Legea 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice.

 30. Questionno.2525A/26-02-2007
  Referitor la profanarea mormintelor soldaților români înmormântați în Cimitirul "General Dragalina" din Tighina.

 31. Interpellationno.2441B/27-02-2007
  Urgentarea înființării Centrului Oncologic Regional la Oradea.

 32. Interpellationno.2442B/27-02-2007
  Încălcarea Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 33. Interpellationno.2471B/28-02-2007
  Verificarea legalității emiterii Autorizației de construcție nr.1538/2006, emise de Primăria municipiului Oradea.

 34. Interpellationno.2523B/13-03-2007
  Urgentarea intrării în vigoare a Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor.

 35. Interpellationno.2618B/27-03-2007
  Discriminarea consilierilor juridici în raport cu avocații.

 36. Questionno.2783A/04-04-2007
  Situația delicată în care se află o serie de consilieri locali.

 37. Interpellationno.2696B/24-04-2007
  Betonarea malurilor Crișului Repede trebuie oprită în municipiul Oradea!

 38. Interpellationno.2792B/22-05-2007
  Aplicarea corectă și unitară a Legii 316/2006.

 39. Interpellationno.3005B/12-09-2007
  Locuitorii com.Sânmartin, jud.Bihor sunt în pericol de a fi obligați să suporte datoriile societății locale de alimentare cu apă!

 40. Questionno.3538A/25-09-2007
  Dacă mai sunt licee pedagogice care în afară de biblioteci, animatori culturali etc., mai școlarizează în profesia de educatoare și învățători.

 41. Interpellationno.3180B/23-10-2007
  Stoparea degradării învățământului superior prin proliferarea aberantă a formelor de școlarizare prin frecvență redusă și la distanță la Universitatea "Spiru Haret" din București.

 42. Questionno.4073A/19-12-2007
  Stoparea degradăării învățământului superior.

 43. Interpellationno.3521B/12-02-2008
  Discriminarea existentă între diversele categorii de pensionari trebuie eliminată, întrucât este injustă și neeuropeană!

 44. Interpellationno.3768B/18-03-2008
  Necesitatea reorganizării Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și certificatelor Universitare (CNATDCU).

 45. Interpellationno.4036B/24-06-2008
  Neplata despăgubirilor în cazul unui imobil expropriat.

 46. Interpellationno.4065B/24-06-2008
  Interpretarea și aplicarea corectă a legislației învățământului privind învățământul postuniversitar.

 47. Questionno.5796A/14-10-2008
  Aplicarea corectă a legii privind ocuparea posturilor didactice în învățământul preuniversitar și superior.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 13 juillet 2024, 21:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro