Dan Gabriel POPA
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. L339/30-10-1998  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 Lege 107/2005