Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Victor Paul Dobre > mediation committees Versiunea pentru printare

Victor Paul DOBRE
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. 13/30-01-1999  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes national. Lege 203/2001
2. 16/29-01-2002  Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului, destinate sediilor partidelor politice. Lege 90/2003
3. 23/01-02-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Lege 246/2003
4. 30/01-02-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de munca Lege 274/2003
5. 39/02-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind buna gospodarire a localitatilor urbane si rurale. Lege 515/2002
6. 53/06-02-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Negreni, judetul Cluj. Lege 492/2002
7. 54/06-02-2002  Propunere legislativa privind Legea partidelor politice. Lege 14/2003
8. 57/11-02-2002  Proiectul Legii sindicatelor. Lege 54/2003
9. 101/28-02-2002  Proiect de Lege privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale. Lege 421/2002
10. 136/20-03-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Ciocanesti, judetul Suceava. Lege 430/2002
11. 151/24-03-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2000 pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr.114/1996. Lege 250/2001
12. 160/07-03-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Lege 454/2001
13. 186/13-03-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei. Lege 795/2001
14. 223/25-04-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. Lege 645/2002
15. 270/16-09-1998  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor. Lege 453/2001
16. 304/11-06-2002  Proiect de Lege privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege 52/2003
17. 318/26-06-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici. Lege 327/2002
18. 318/18-06-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa. Lege 639/2002
19. 322/18-06-2002  Proiect de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor situate in intravilanul localitatilor in Delta Dunarii. Lege 679/2002
20. 335/08-06-2001  Proiect de Lege privind vanzarea spatiilor comerciale, proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local. Lege 550/2002
21. 339/13-09-1999  Propunere legislativa privind Legea gradinilor zoologice si acvariilor publice. Lege 191/2002
22. 367/26-06-2001  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Sieu, judetul Maramures. Lege 331/2002
23. 383/29-06-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu. Lege 293/2002
24. 394/12-10-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte. Lege 243/2001
25. 416/05-09-2002  Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Sambata de Sus, judetul Brasov Lege 103/2003
26. 447/09-11-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.8/1999 privind unele masuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comerciala SIDEX S.A. Galati. Lege 151/2001
27. 449/17-09-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Horodnic de Sus, judetul Suceava. Lege 209/2003
28. 466/31-08-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori. Lege 284/2002
29. 466/20-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2002 privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe santierele de constructii. Lege 31/2003
30. 467/31-08-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor. Lege 139/2002
31. 484/01-10-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Tamaseu, judetul Bihor. Lege 27/2003
32. 486/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Ploscuteni, judetul Vrancea. Lege 206/2003
33. 488/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Paulesti, judetul Vrancea. Lege 208/2003
34. 509/09-10-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea Lege 214/2002
35. 532/17-10-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.159/2000 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Nationala a Padurilor. Lege 272/2001
36. 534/17-10-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.130/2002 pentru modificarea alin.(6) si (7) ale art.5 din Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice. Lege 188/2003
37. 559/08-10-2001  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Vulcana Pandele, judetul Dambovita. Lege 431/2002
38. 585/18-10-2001  Proiect de Lege pentru folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice. Lege 500/2004
39. 603/23-10-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor. Lege 372/2002
40. 632/10-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului Lege 101/2004
41. 634/06-11-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta. Lege 363/2002
42. 638/04-12-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Rica, judetul Arges. Lege 185/2003
43. 653/11-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.149/2002 privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie 2002. Lege 254/2003
44. 706/20-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici. Lege 228/2003

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 july 2024, 9:03
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro