Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2000-2004 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Victor Paul Dobre > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Victor Paul DOBRE
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 88/16.03.2010 L652/2009 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Lege 207/2010
2. 90/16.03.2010 L621/2009 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobate prin Legea nr.155/2009 respinsa
definitiv
3. 102/04.05.2012 L758/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala Lege 112/2012
4. 109/04.05.2012 L759/2011 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respins
definitiv
5. 180/19.04.2010 L342/2010 Propunere legislativa privind invatamantul superior respinsa
definitiv
6. 181/19.04.2010 L341/2010 Propunere legislativa privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
7. 182/19.04.2010 L340/2010 Propunere legislativa privind invatamantul preuniversitar respinsa
definitiv
8. 227/14.04.2009 L280/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
9. 245/03.05.2010 L51/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Lege 175/2010
10. 337/29.06.2009 L146/2009 Propunere legislativa privind Camerele pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala respinsa
definitiv
11. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
12. 398/14.06.2011 L303/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local respins
definitiv
13. 452/28.09.2009 L249/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
14. 465/27.06.2011 L363/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
15. 467/27.06.2011 L366/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
16. 472/14.09.2010 L243/2010 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
17. 473/14.09.2010 L240/2010 Propunere legislativa privind reglementarea unor masuri de stimulare a angajatorilor care incadreaza in munca persoane disponibilizate din sistemul bugetar respinsa
definitiv
18. 484/27.06.2011 L356/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu respinsa
definitiv
19. 544/11.10.2011 L377/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
20. 555/13.10.2010 L356/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 respins
definitiv
21. 561/04.11.2009 L411/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
22. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
23. 603/07.11.2011 L460/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
24. 607/07.11.2011 L475/2011 Propunere legislativa pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
25. 609/07.11.2011 L470/2011 Propunere legislativa privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic si consular respinsa
definitiv
26. 610/07.11.2011 L476/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordoantei de urgenta nr.82 din 2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat respinsa
definitiv
27. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
28. 667/14.12.2009 L375/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii respinsa
definitiv
29. 671/14.12.2009 L383/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
30. 691/28.11.2011 L605/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
31. 734/05.12.2011 L588/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituentilor de lapte matern Lege 207/2016
32. 767/29.11.2010 L613/2010 Proiect de Lege privind plata de catre Autoritatea Electorala Permanenta a cotizatiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) Lege 202/2011
33. 772/29.11.2010 L614/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale Lege 124/2011
34. 776/29.11.2010 L533/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
35. 781/29.11.2010 L557/2010 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea studiilor postuniversitare de formare profesionala in specialitate, medicina si medicina dentara respinsa
definitiv
36. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii organismelor modificate genetic si etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv
37. BP552/10.10.2012 B356/15.10.2012 Propunere legislativa privind activitatea de preventie in sanatate la Senat
38. BP557/16.10.2012 B360/22.10.2012 Propunere legislativa privind acordarea unor drepturi personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 18 juillet 2024, 23:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro