Liviu-Doru BINDEA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 134/18.04.2005 L196/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și a Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române respinsa
definitiv
2. 144/25.04.2005 L200/2005 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
3. 145/25.04.2005 L201/2005 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
4. 155/08.03.2006 L756/2005 Propunere legislativă privind sprijinirea de către stat a producției de băuturi alcoolice distilate din fructe respinsa
definitiv
5. 159/09.05.2005 L248/2005 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție respinsa
definitiv
6. 176/15.03.2006 L753/2005 Propunere legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României respinsa
definitiv
7. 198/22.03.2006 L721/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice respinsa
definitiv
8. 227/08.06.2005 L166/2005 Propunere legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie respinsa
definitiv
9. 241/05.04.2006 L782/2005 Proiect de Lege privind obligativitatea asigurării publicității textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri aparținând domeniului public sau privat respins
definitiv
10. 252/20.06.2005 L243/2005 Propunere legislativă privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 96/2006
11. 261/10.04.2006 L763/2005 Propunere legislativă privind construirea de cămine studențești respinsa
definitiv
12. 276/27.06.2005 L215/2005 Propunere legislativă privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural respinsa
definitiv
13. 365/25.04.2006 L99/2006 Propunere legislativă privind asigurarea temporară a cazării pentru sinistrați în spații aparținând Ministerului Apărării Naționale respinsa
definitiv
14. 367/25.04.2006 L1/2006 Propunere legislativă privind îmbunătățirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto respinsa
definitiv
15. 391/25.04.2006 L161/2006 Propunere legislativă privind amnistierea unor fapte respinsa
definitiv
16. 464/10.10.2005 L223/2005 Propunere legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile respinsa
definitiv
17. 544/23.11.2005 L432/2005 Propunere legislativă privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ respinsa
definitiv
18. 558/28.11.2005 L423/2005 Propunere legislativă privind Fondul Special al Drumurilor Publice respinsa
definitiv
19. 559/28.11.2005 L417/2005 Propunere legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii respinsa
definitiv
20. 560/28.11.2005 L447/2005 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale respinsa
definitiv
21. 561/28.11.2005 L407/2005 Propunere legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural respinsa
definitiv
22. 562/28.11.2005 L415/2005 Propunere legislativă pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe respinsa
definitiv
23. 566/28.11.2005 L416/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
24. 571/28.11.2005 L419/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 50/1991 respinsa
definitiv
25. 573/28.11.2005 L424/2005 Propunere legislativă privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură respinsa
definitiv
26. 574/28.11.2005 L449/2005 Propunere legislativă privind construirea de parkinguri supraterane în municipii respinsa
definitiv
27. 582/28.11.2005 L434/2005 Propunere legislativă privind protecția persoanelor vârstnice respinsa
definitiv
28. 583/28.11.2005 L443/2005 Propunere legislativă privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici respinsa
definitiv
29. 589/28.11.2005 L435/2005 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
30. 592/28.11.2005 L406/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România respinsa
definitiv
31. 613/05.12.2005 L471/2005 Propunere legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri respinsa
definitiv
32. 614/05.12.2005 L469/2005 Propunere legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice respinsa
definitiv
33. 615/05.12.2005 L491/2005 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici respinsa
definitiv
34. 616/05.12.2005 L481/2005 Propunere legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005 respinsa
definitiv
35. 617/05.12.2005 L470/2005 Propunere legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur respinsa
definitiv
36. 629/04.09.2006 L294/2006 Proiect de Lege privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară respins
definitiv
37. 637/12.12.2005 L529/2005 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
38. 648/14.12.2005 L531/2005 Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet respinsa
definitiv
39. 650/14.12.2005 L548/2005 Propunere legislativă privind modificarea O.G. 80/2001 respinsa
definitiv
40. 652/14.12.2005 L530/2005 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară respinsa
definitiv
41. 656/19.12.2005 L527/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor respinsa
definitiv
42. 658/19.12.2005 L536/2005 Propunere legislativă privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale respinsa
definitiv
43. 679/21.12.2005 L584/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare respinsa
definitiv
44.   BP227/05.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia retrasa
de catre initiator