Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Raluca Giorgiana Dumitrescu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Raluca Giorgiana DUMITRESCU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail:

deputat@ralucadumitrescu.ro

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

2020-prezent

Deputat Camera Deputaților - Parlamentul României
Circumscripția electorală nr.23 IALOMIȚA
Membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Secretar în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții

2017-2020

Președinte
ASOCIAȚIA GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA, Valea Ciorii (România)
Implementare Submăsura 19.1 - "Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală"
Implementare Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală"
Implementare Submăsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare"
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru programarea 2014-2020 pentru ASOCIAȚIA GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA - Contribuție Publică Nerambursabilă 5.866.271,31 Euro.
Asigurarea transformării efective și la timp a resurselor proiectului în activități și produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
Responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizațional și conceptual;
Supervizarea activității personalului proiectului;
Participarea la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora:
-Constituirea grupurilor de lucru
-Stabilirea programului sau calendarului de lucru
-Stabilirea planului de acțiuni

2015-2020

Președinte
ASOCIAȚIA GAL NAPARIS, Moldoveni (România)
Implementare Submăsura 19.1 - "Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală"
Implementare Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală"
Implementare Submăsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare"
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru programarea 2014-2020 pentru ASOCIAȚIA GAL NAPARIS - Contribuție Publică Nerambursabilă 2.983.842,70 Euro;
Asigurarea transformării efective și la timp a resurselor proiectului în activități și produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
Responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizațional și conceptual;
Supervizarea activității personalului proiectului;
Participarea la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora:
-Constituirea grupurilor de lucru
-Stabilirea programului sau calendarului de lucru
-Stabilirea planului de acțiuni

2015-2020

Vicepreședinte Regiunea Sud-Muntenia
Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România, București (România)

2014-Prezent

Secretar al Adunării Eparhiale, membru al Consiliului Eparhial
Episcopia Sloboziei și Călărașilor

2010-2020

Președinte
Asociația Femeilor "Pro Familia" Ialomița, Slobozia (România)

2014-2016

Manager de Formare
Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România, București (România)
Proiect ID 135486 - "Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural" POSDRU/135/5.2/S/135486"Coordonarea tuturor activităților de formare profesională derulate în cadrul proiectului, conform prezentei fișe de post, contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare în vigoare și instrucțiunilor emise de AMPOSDRU, procedurilor emise în cadrul proiectului, cu maximum de profesionalism, eficiență și în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

2012-2015

Director Coordonator
Asociația Grupul de Acțiune Locală "Dunărea de Jos" Subregiunea Bordușani-Giurgeni, Țăndărei (România)
Elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru accesarea Axei Leader - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală "Dunărea de Jos" Subregiunea Bordușani-Giurgeni.
Asigurarea transformării efective și la timp a resurselor proiectului în activități și produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate; Responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizațional și conceptual; Supervizarea activității personalului proiectului; Participarea la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora.

2012-2015

Președinte
Asociația GAL "Călărași Vest", Fundulea (România)
Elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru accesarea Axei Leader - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 pentru Asociația GAL "Călărași Vest".
Asigurarea transformării efective și la timp a resurselor proiectului în activități și produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate; Responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizațional și conceptual; Supervizarea activității personalului proiectului; Participarea la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora.

2009-2015

Manager Proiect
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Lunca Dunării", Mihail Kogalniceanu (România)
Managementul proiectului " Înființare sistem de canalizare în comunele Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiței și Giurgeni, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Ialomiței, modernizare drumuri comunale în comunele Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiței și Giurgeni, dotarea căminelor culturale în comunele Mihail Kogălniceanu și Gura Ialomiței și reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Giurgeni, județul Ialomița".

2004-2008

Consilier Parlamentar
Senatul României, București (România)
Managementul Biroului Senatorial

2004-2006

Vicepreședinte
Fundația "Ialomița 2000", Slobozia (România)
Managementul Departamentului social și educațional.
Fundația „Ialomița 2000" avea ca scop crearea de proiecte de 3 - 12 luni cu privire la susținerea copiilor din mediul rural în vederea obținerii de rezultate școlare și extra curiculare deosebite.

2001-2004

Șef birou senatorial
Senatul României, București (România)
Managementul Biroului Senatorial

2002-2008

Colaborator
Fundația „START XXI” și AJOFM Ialomița, Slobozia (România)
Colaborator al Fundației „START XXI" și AJOFM Ialomița în proiecte de formare profesională având ca subiecți șomerii din Județul Ialomița sau persoanele interesate de reconversie profesională la nivelul județului Ialomița.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2020-2020

Adeverință antreprenor în economie socială
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București(România)

2020-2020

Certificat de competențe sociale și civice
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București(România)

2015-2015

Certificat de absolvire LEADERSHIP
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București (România)

2015-2015

Certificat de absolvire ABORDAREA DE TIP LEADER ÎN COMUNITATEA GAL-ULUI
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București (România)

2013-2013

Certificat de absolvire EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București (România)

2013-2013

Europass Mobility
Association for Zone Development Medgidia (Finlanda)

2012-2012

Certificat de absolvire Evaluator Proiecte
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București (România)

2012-2012

Certificat de absolvire Manager Proiect
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București (România)

2010-2010

„Sensibilizarea actorilor locali cu privire la abordarea LEADER”
Direcția Generală de Dezvoltare Rurală / Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

2010-2010

Manager Proiect COD COR 241919
S.C. INFO EDUCATIA S.R.L.

2006-2007

„Elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru accesarea Axei Leader - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013”
Direcția Generală de Dezvoltare Rurală / Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

2005-2005

„Formarea reprezentanților grupurilor potențiale”
Direcția Generală de Dezvoltare Rurală / Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

2003-2005

„Putere executivă și administratiă publică”
SNSPA București

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

engleză

B2

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

Excelente abilități de comunicare.

Competențe
organizaționale/manageriale

Buna cunoaștere a proceselor de control al calității, abilități de team-building, un bun lider pentru echipa mea.
Am colaborat și activat în domeniul organizațiilor non-guvernamentatele în scopul de a produce o schimbare în viața societății, din dorința de a implica societatea civilă în procesul decizional la nivelul administrației publice locale, județene și centrale. O mai bună cunoaștere a drepturilor și libertăților cetățenești va permite și implicarea cetățeanului în procesul decizional.
Am asigurat Managementul de proiect al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Lunca Dunării" care este beneficiara unui proiect pe Măsura 322 PNDR în cuantum de 6,2 milioane euro - investiții în infrastructură.
Asigur managementul Asociației femeilor „ PRO FAMILIA" care are ca scop activități cu referire la sănătatea umană, activității cu privire la îngrijirea la domiciliu a bătrânilor și bolnavilor, precum și promovarea valoriilor familiei în societate cu accente asupra rolului femeii în societate și familie.
Am lucrat în echipă și consider că o astfel de muncă aduce beneficii organizației. Am o experientă în management de 10 ani, am lucrat în permanență în contact cu publicul și administrațiile publice locale. Desfășor activități în cadrul grupurilor de acțiune locală încă din 2006, din momentul primului apel lansat de către MADR. Consider că prin acest proiect sistemul de organizații non-guvernamentale de la nivelul teritoriului va fi revitalizat și împreună cu administrațiile publice locale vor reuși o implicare a cetățeanului coerentă în politicile publice.

Competență digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informației

Comunicare

Creare de conținut

Securitate

Rezolvarea de probleme

Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

15.02.2022

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 13 iunie 2024, 22:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro