Parliamentary activity
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
motions
speaches
2004-2008 (sen.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Mario-Ovidiu Oprea > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Mario-Ovidiu OPREA
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 19/01.02.2012 L695/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
2. 76/02.03.2011 L737/2010 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localitati necooperativizate in perioada comunista, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractari si achizitii, produse animaliere si agroalimentare respins
definitiv
3. 102/04.05.2012 L758/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala Lege 112/2012
4. 109/04.05.2012 L759/2011 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respins
definitiv
5. 117/04.05.2012 L774/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 176/2013
6. 127/21.03.2011 L789/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 130/14.05.2012 L315/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 171/2013
8. 144/07.04.2010 L649/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
9. 146/07.04.2010 L647/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura respinsa
definitiv
10. 170/13.04.2010 L688/2009 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala respins
definitiv
11. 172/13.04.2010 L689/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura Lege 152/2010
12. 173/13.04.2010 L698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata respins
definitiv
13. 173/29.05.2012 L39/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
14. 213/02.05.2011 L137/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respins
definitiv
15. 236/02.05.2011 L159/2011 Propunere legislativa pentru declararea Municipiului Craiova, judetul Dolj, oras - martir Lege 235/2011
16. 254/03.05.2010 L76/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respins
definitiv
17. 266/09.05.2011 L136/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
18. 268/09.05.2011 L153/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respins
definitiv
19. 276/25.05.2009 L306/2009 Propunere legislativa privind invatamantul superior respinsa
definitiv
20. 277/25.05.2009 L305/2009 Propunere legislativa privind invatamantul preuniversitar respinsa
definitiv
21. 278/25.05.2009 L304/2009 Propunere legislativa privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
22. 307/10.05.2010 L116/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protectie respins
definitiv
23. 310/10.05.2010 L117/2010 Proiect de Lege privind siguranta digurilor Lege 259/2010
24. 315/17.06.2009 L140/2009 Propunere legislativa privind stimularea elevilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare nationale respinsa
definitiv
25. 343/29.06.2009 L118/2009 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
26. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
27. 370/23.05.2011 L206/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale respinsa
definitiv
28. 403/01.09.2010 L683/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviatia militara a Romaniei Lege 139/2011
29. 436/16.10.2012 L403/2012 Propunere legislativa privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila Lege 2/2013
30. 459/28.09.2009 L164/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
31. 501/19.10.2009 L180/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Programului national pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unitatilor de invatamant respins
definitiv
32. 505/20.10.2009 L554/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.11 din 7 ianuarie 2008 respinsa
definitiv
33. 531/02.11.2009 L273/2009 Proiect de Lege privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata dupa 23 august 1944 Lege 226/2011
34. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
35. 620/25.10.2010 L393/2010 Proiect de Lege privind transformarea cazarmilor si utilitatilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in elemente de infrastructura educationala respins
definitiv
36. 657/22.11.2011 L594/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsa
definitiv
37. 661/22.11.2011 L121/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006-privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in M.of. nr.196/13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
38. 684/16.12.2009 L462/2009 Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei respins
definitiv
39. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
40. 776/29.11.2010 L533/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
41. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii organismelor modificate genetic si etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv
42. BP552/10.10.2012 B356/15.10.2012 Propunere legislativa privind activitatea de preventie in sanatate la Senat
43.   BP280/11.09.2012 Propunere legislativa pentru completarea art.3 al Anexei la Ordonanta de urgenta nr.63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 june 2024, 10:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro