Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2016
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2016

1..99 | 100..120      >>

înregistrări găsite: 120
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
2. 23.12.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
3. 22.12.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
4. 24.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2016, 22.11.2016
-
5. 24.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2016, 22.11.2016
-
6. 21.11.2016 AVIZUL COMUN asupra audierii candidatilor propusi pentru ocuparea a trei functii vacante, respectiv, a unui vicepresedinte si a doi consilieri de concurenta ai Plenului Consiliului Concurentei. Buget
7. 03.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016
-
8. 03.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016
-
9. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 264/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Juridică
10. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 474/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Juridică
11. 31.10.2016 RAPORTUL COMUN asupra propunerii de revocare a domnului Negritoiu Misu din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, membru executiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara Buget
12. 31.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016
-
13. 31.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016
-
14. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 459/2016
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal)
-
15. 20.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016
-
16. 20.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016
-
17. 20.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2015 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Juridică
18. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 389/2016
Proiect de Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară
-
19. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 397/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
20. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 401/2016
Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
-
21. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 418/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
22. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 420/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
23. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 422/2016
Proiect de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
-
24. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 427/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
25. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 442/2016
Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
-
26. 10.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 674/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
-
27. 06.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016
-
28. 06.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016
-
29. 06.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2013 al Consiliului Nat?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Juridică
30. 05.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2014 al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Juridică
31. 05.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor pe anul 2012 Juridică
32. 05.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2011 al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Juridică
33. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 381/2016
Propunere legislativă de completare a Ordonanței de urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare
-
34. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 382/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal
-
35. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 383/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
-
36. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 385/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
-
37. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 387/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
38. 29.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016
-
39. 29.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016
-
40. 28.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 322/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene
-
41. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 331/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
42. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 334/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
43. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 335/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
44. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 337/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
45. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 344/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
46. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 345/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
47. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 346/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
48. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 349/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
49. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 353/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
50. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 354/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
51. 26.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2016, 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016
-
52. 26.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2016, 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016
-
53. 20.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 261/2016
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Control Financiar
-
54. 20.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 323/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
-
55. 19.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 26/2016
Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități
-
56. 19.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 333/2016
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
-
57. 08.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2016, 07.09.2016, 08.09.2016
-
58. 08.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2016, 07.09.2016, 08.09.2016
-
59. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 142/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
60. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 295/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
61. 30.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016
-
62. 30.06.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016
-
63. 28.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 26/2016
Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități
-
64. - 28.06.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 26/2016
Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități
-
65. 28.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 286/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
66. 24.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016
-
67. 24.06.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016
-
68. 23.06.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 26/2016
Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități
-
69. 22.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 79/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
70. 22.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 81/2016
Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 291 din Legea audiovizualului nr.504/2002
-
71. 22.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 152/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
72. 22.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 271/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale
-
73. 21.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 269/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
74. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 138/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 martie 2013
-
75. 27.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2016, 26.04.2016
-
76. 27.04.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2016, 26.04.2016
-
77. 26.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2016, 21.04.2016
-
78. 26.04.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2016, 21.04.2016
-
79. 25.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 47/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Juridică
80. 25.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 26/2016
Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități
-
81. 19.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 675/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
82. 19.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 124/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
83. 19.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 126/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
84. 14.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2016, 14.04.2016
-
85. 14.04.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.04.2016, 14.04.2016
-
86. 12.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 891/2015
Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
-
87. 12.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 100/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
-
88. 12.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 105/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
89. 11.04.2016 Raportul comun asupra Raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara pe anul 2013 Buget
90. 11.04.2016 Raportul comun asupra Raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara pe anul 2014 Buget
91. 11.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2016, 07.04.2016
-
92. 11.04.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.04.2016, 07.04.2016
-
93. 07.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 58/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
-
94. 05.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 673/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
95. 05.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 98/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
96. 22.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 816/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/19901 societăților și reglementarea echivalării funcțiilor
Juridică
97. 21.03.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.03.2016, 17.03.2016
-
98. 21.03.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.03.2016, 17.03.2016
-
99. 15.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 40/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.42 și 55 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 iunie 2024, 20:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro