Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2000
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2000

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..405      >>

înregistrări găsite: 405
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 477/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirii poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viața la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale.
-
2. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 486/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar.
-
3. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 498/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandum-ului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internațional.
-
4. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 531/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern.
-
5. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 532/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Națională a Pădurilor.
-
6. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 533/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.
-
7. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 539/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat.
-
8. 24.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2000
-
9. 24.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2000
-
10. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 499/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V - VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
-
11. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 502/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
-
12. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 504/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deșeurilor și subprodusele plumboase, rezultate din obținerea plumbului decuprat.
-
13. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 505/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.
-
14. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 507/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
-
15. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 511/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.152/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național.
-
16. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 515/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2000 privind finanțarea drepturilor de personal cuvenite medicilor și farmaciștilor stagiari sau rezidenți și personalului de cercetare din unitățile sanitare.
-
17. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 519/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniu privat al statului și darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român
-
18. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 524/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 Om-Natură-Tehnologie,Hanovra 2000.
-
19. 18.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2000
-
20. 18.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2000
-
21. 17.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 500/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R. exprimată în valută în titluri de stat exprimate în lei în condițiile Ordonanței nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale.
-
22. 17.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 501/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători.
-
23. 17.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 506/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială TERMOELECTRICA-S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.
-
24. 17.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 514/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.
-
25. 17.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 518/2000
Propunere legislativă privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma necesară repatrierii și plății indemnizațiilor de străinătate ale marinarilor români ambarcați pe navele sub pavilion român, reținute sau abandonate în afara teritoriului național în perioada 1999 - 31 decembrie 2000.
-
26. 17.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 526/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
27. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 449/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 ianuarie 2000.
-
28. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 463/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor.
-
29. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 467/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
30. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 475/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/1999 pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre Guvernul României și Fondul Monetar Internațional și al Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internațional.
-
31. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 479/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.
-
32. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 480/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România.
-
33. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 489/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
-
34. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 493/2000
Proiect de Lege privind constituirea și gestionarea Fondului special pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile existente cu destinația de locuință încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.
-
35. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 419/2000
Proiectul Legii Bibliotecilor.
-
36. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 451/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
-
37. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 452/2000
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
-
38. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 457/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă.
-
39. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 462/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free.
-
40. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 468/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.
-
41. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 469/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat.
-
42. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 470/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe.
-
43. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 471/2000
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1999 pentru modificarea art.13, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996.
-
44. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 472/2000
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.
-
45. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 473/2000
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat.
-
46. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 474/2000
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.
-
47. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 478/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice.
-
48. 04.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2000
-
49. 04.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2000
-
50. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 382/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului sau autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor.
-
51. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 384/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2000 pentru Ratificarea Acordului-Cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999.
-
52. 27.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 441/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/1999 pentru modificarea art.4 din Legea nr.236/1998 pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, și a Protocolului adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978.
-
53. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 461/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice.
-
54. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 464/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2000 pentru completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne.
-
55. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 465/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și ajutoarelor care se acordă personalului militar.
-
56. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 466/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii, de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere.
-
57. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 424/2000
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind elaborarea unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964.
-
58. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 425/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine anti-personal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia la 18 septembrie 1997.
-
59. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 426/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999.
-
60. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 428/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
-
61. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 438/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline.
-
62. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 440/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999.
-
63. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 448/2000
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la București la 11 octombrie 1999.
-
64. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 450/2000
Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinței Generale a acesteia la 1 octombrie 1999.
-
65. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 459/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.
-
66. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 460/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
-
67. 26.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2000
-
68. 26.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2000
-
69. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 429/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1999.
Statut
70. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 430/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999.
Statut
71. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 431/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul la Paris, Franța și autorizarea plății cotizației anuale.
-
72. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 432/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.
-
73. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 433/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte.
-
74. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 434/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/1999 privind ratificarea Protocolului adițional nr.8 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999.
-
75. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 435/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/1999 pentru amânarea de la plată a obligațiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import și TVA în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naționale de electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000.
-
76. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 436/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.
-
77. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 437/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit.
-
78. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 439/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import.
-
79. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 442/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariații din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
-
80. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 443/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, precum și Ministerului Tineretului și Sportului, pentru Comitetul Olimpic Român.
-
81. 20.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 444/2000
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și exploatării geologice.
-
82. 20.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2000
-
83. 20.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.09.2000
-
84. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 334/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
85. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 335/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).
-
86. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 337/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974.
-
87. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 338/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.91/2000 privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar.
-
88. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 339/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.92/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult.
-
89. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 340/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
-
90. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 341/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.
-
91. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 342/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și servicii către instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
-
92. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 343/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei.
-
93. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 344/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit.
-
94. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 345/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.98/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație constituite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a Legii locuinței nr.114/1996.
-
95. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 346/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
-
96. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 348/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut Comunităților evreiești din România, respectiv a anexei Ordonanței de urgență nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.
-
97. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 349/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2000 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale.
-
98. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 351/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.117/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000.
-
99. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 353/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea aliniatului 2 al articolului 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 21 iunie 2024, 17:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro