Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2007
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2007

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..779      >>

înregistrări găsite: 779
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 760/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.187/1999 modificată și consolidată din 27.02.2006
Apărare
2. 17.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.12.2007
-
3. 14.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 883/2007
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
4. 13.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 746/2007
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
5. 13.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 761/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
6. 13.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 828/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
-
7. 10.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 744/2007
Propunere legislativă privind achiziționarea unor bărci în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații
-
8. 10.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 749/2007
Propunere legislativă privind constituirea unor sedii pentru Primării
-
9. 10.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 753/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
-
10. 10.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 775/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 al Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
11. 10.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 805/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
12. 10.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 820/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
13. 10.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 823/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizarii unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
14. 10.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 852/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 și, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București la 1 septembrie 1994
-
15. 06.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2007, 04.12.2007
-
16. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 731/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari
-
17. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 741/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
18. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 742/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
-
19. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 743/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe
-
20. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 755/2007
Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
-
21. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 757/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.4, lit.a) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-
22. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 759/2007
Propunere legislativă privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
-
23. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 799/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind sistemul electoral
-
24. 03.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.11.2007
-
25. 30.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 628/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.214/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.568/2001 cu modificările și completările ulterioare
-
26. 30.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 648/2007
Propunere legislativă privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
-
27. 30.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 752/2007
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
Administrație
28. 27.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 701/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
29. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 711/2007
Proiect de Lege privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea
-
30. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 712/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
31. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 716/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
32. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 734/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
-
33. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 735/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
34. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 736/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
-
35. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 737/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
36. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 738/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
-
37. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 739/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
38. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 762/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
-
39. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 765/2007
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor
-
40. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 767/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
41. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 777/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
-
42. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 778/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
43. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 779/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
44. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 781/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
-
45. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 782/2007
Proiect de Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
-
46. 27.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 783/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată
-
47. 20.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 665/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Agricultură
48. 19.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 754/2007
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
-
49. 19.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.11.2007
-
50. 19.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2007
-
51. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 666/2007
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
52. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 717/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
53. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 721/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
54. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 725/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2007 pentru modificarea art.13 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
-
55. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 726/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
56. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 727/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
-
57. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 729/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
-
58. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 730/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
-
59. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 733/2007
Propunere legislativă privind modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată
-
60. 12.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 751/2007
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
-
61. 08.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 588/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
-
62. 08.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 649/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
63. 08.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 650/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
64. 08.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 706/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
-
65. 06.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 518/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006
Industrii
66. 06.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 583/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 cu modificările și completările ulterioare
-
67. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 653/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
68. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 654/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
69. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 682/2007
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de stat
-
70. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 684/2007
Propunere legislativă privind instituirea Premiului Național "Mehmet Niyazi", pentru creațiile literare în limba tătară
-
71. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 698/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
-
72. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 699/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
-
73. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 700/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
-
74. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 709/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
-
75. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 714/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale
-
76. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 719/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
-
77. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 720/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic
-
78. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 722/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
-
79. 05.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2007
-
80. 02.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 624/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
81. 02.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 627/2007
Propunere legislativă privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
Administrație
82. 02.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 685/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
-
83. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 671/2007
Proiect de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial
-
84. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 678/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
-
85. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 686/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
86. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 687/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
-
87. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 688/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
88. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 690/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
89. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 691/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
-
90. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 692/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale precum și a autorităților publice centrale
-
91. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 693/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
92. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 694/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
93. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 702/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
-
94. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 703/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 31 mai 2007
-
95. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 704/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino, la 23 mai 2007
-
96. 01.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2007, 30.10.2007, 01.11.2007
-
97. 31.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 616/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
-
98. 29.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 48/2007
Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A. către județul Constanța și reglementarea situației juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din județul Constanța
Economică
99. 29.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 670/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 17 aprilie 2024, 0:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro