Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2009
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2009

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..735      >>

înregistrări găsite: 735
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 515/2009
Propunere legislativă privind realizarea unui monument dedicat eroilor musulmani căzuți, pentru România, în cele două războaie mondiale
-
2. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 586/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
3. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 589/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
4. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 590/2009
Propunere legislativă pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora
-
5. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 591/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
6. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 593/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
7. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 595/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor
-
8. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 596/2009
Propunere legislativă pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr.193/2007 de modificare și completare a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
9. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 597/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
10. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 598/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
-
11. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 599/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
-
12. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 601/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
13. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 602/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
14. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 604/2009
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea activităților de turism în stațiuni turistice și zone turistice
-
15. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 605/2009
Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei
-
16. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 606/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
17. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 609/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
18. 22.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2009
-
19. 17.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 455/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Economică
20. 02.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 554/2009
Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor speciale
-
21. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 516/2009
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.84 din Legea audiovizualului nr.504/2002
-
22. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 524/2009
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava
-
23. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 534/2009
Proiectul Legii Poliției Locale
-
24. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 535/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
-
25. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 536/2009
Proiect de Lege privind accesibilizarea fondului forestier național
-
26. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 537/2009
Proiect de Lege privind împădurirea terenurilor degradate
-
27. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 538/2009
Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
28. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 539/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea termenului privind sancționarea contravențiilor prevăzute la art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
29. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 541/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului
-
30. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 542/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
31. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 543/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-
32. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 544/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
33. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 545/2009
Proiect de Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică
-
34. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 546/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
35. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 547/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal
-
36. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 548/2009
Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, și pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
37. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 549/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
-
38. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 550/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
39. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 552/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
40. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 555/2009
Propunere legislativă privind Poliția Locală
-
41. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 563/2009
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
-
42. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 564/2009
Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" " Institutul de Cercetare " Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare " Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas " Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
-
43. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 565/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European
-
44. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 566/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare
-
45. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 567/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziție pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuția financiară a Facilității de tranziție pentru întărirea capacității instituționale din România
-
46. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 568/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
-
47. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 569/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
-
48. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 570/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
-
49. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 571/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
-
50. 24.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 572/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții
-
51. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 573/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.28¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
-
52. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 574/2009
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" -Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
-
53. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 576/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României
-
54. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 577/2009
Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
-
55. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 578/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal
-
56. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 579/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
57. 24.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 581/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
58. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 583/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal
-
59. 16.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 519/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.(1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
60. 10.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 464/2009
Propunere legislativă privind completarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
61. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 489/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare
-
62. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 514/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
63. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 523/2009
Proiect de Lege privind darea în administrarea municipiului Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
-
64. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 525/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
65. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 528/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
-
66. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 530/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
67. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 531/2009
Proiect de Lege privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
-
68. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 532/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.68 alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii
-
69. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 540/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g) din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia"- S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
70. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 559/2009
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
71. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 560/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
-
72. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 561/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
73. 09.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 584/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului
-
74. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 131/2008
Propunere legislativă privind concordatul preventiv
-
75. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 273/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 67 / 2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale
-
76. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 275/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
77. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 276/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
78. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 433/2009
Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
79. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 470/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
80. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 490/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
81. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 465/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale
-
82. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 466/2009
Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești
-
83. 03.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 499/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
84. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 507/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
-
85. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 508/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
86. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 509/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
87. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 510/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
88. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 511/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice
-
89. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 512/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
90. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 513/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
91. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 517/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
92. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 518/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
-
93. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 520/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională Romtehnica - S.A. către Ministerul Apărării Naționale
-
94. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 521/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
-
95. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 522/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative
-
96. 02.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 373/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
97. 30.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 502/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
98. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 482/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
99. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 483/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 23 februarie 2024, 9:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro