Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2011
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2011

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..665      >>

înregistrări găsite: 665
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 730/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
2. 20.12.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 663/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Buget
3. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 705/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
4. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 732/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
5. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 735/2011
Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
-
6. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 641/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
7. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 642/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind Legea educației naționale
-
8. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 700/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului precum și pentru modificarea unor acte normative
-
9. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 701/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
10. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 703/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
11. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 704/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
12. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 706/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțarea în agricultură
-
13. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 715/2011
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
14. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 716/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
15. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 718/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
16. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 720/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
17. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 721/2011
Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională
-
18. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 722/2011
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
19. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 723/2011
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
-
20. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 724/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul
-
21. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 726/2011
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
22. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 727/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
23. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 729/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
24. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 731/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008
-
25. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 734/2011
Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern
-
26. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 737/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
27. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 751/2011
Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României
-
28. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 759/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2011 pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
29. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 761/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
30. 14.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 92/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
31. 14.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 620/2011
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente și decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum și instrumente de drept internațional privat în domeniul obligațiilor de întreținere
-
32. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 340/2008
Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997
Agricultură
33. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 458/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
34. 12.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 644/2011
Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice
-
35. 12.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 662/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
-
36. 12.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 668/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale
-
37. 12.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 672/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
38. 12.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 674/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
-
39. 12.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 675/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
40. 12.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 676/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
41. 07.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 387/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată
Buget
42. 07.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 606/2011
Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale
Buget
43. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 654/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact Galați, semnat la Galați la 31 mai 2011
-
44. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 655/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului 1 semnat de partea română la București, la 10 februarie 2010, la Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la București, la 30 iulie 2008
-
45. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 658/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
46. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 659/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
47. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 664/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
-
48. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 669/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia
-
49. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 671/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului
-
50. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 677/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
-
51. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 678/2011
Proiect de Lege privind medicina școlară
-
52. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 681/2011
Proiect de Lege privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale
-
53. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 682/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
54. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 687/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
55. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 690/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare
-
56. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 691/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
57. 05.12.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 112/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
58. 05.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 602/2011
Propunere legislativă privind autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești
-
59. 05.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 702/2011
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
60. 30.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 662/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
61. 30.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 845/2010
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
62. 30.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 846/2010
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
63. 30.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 640/2011
Proiectul Legii de ratificare a Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 24 noiembrie 2010
Apărare
64. 28.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 643/2011
Proiect de Lege pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin.(22) al art.241 din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
-
65. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 619/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A.
-
66. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 624/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
-
67. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 634/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
68. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 635/2011
Propunere legislativă privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului"
-
69. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 636/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
70. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 637/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
71. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 638/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative
-
72. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 645/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009
-
73. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 652/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar și a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014
-
74. 25.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 653/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
75. 23.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 554/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 215/2001 privind administrația publica locală
Administrație
76. 23.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 574/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
-
77. 23.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 593/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare
Apărare
78. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 621/2011
Propunere legislativă privind producerea și comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificație și a produselor făinoase
-
79. 22.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 541/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
Buget
80. 22.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 199/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Buget
81. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 622/2011
Propunere legislativă privind măsuri temporare de combatere a creșterii prețurilor la combustibili
-
82. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 623/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
-
83. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 625/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile
-
84. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 626/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privnd constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
-
85. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 627/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
86. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 628/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București
-
87. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 629/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
-
88. 21.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 605/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
89. 17.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 798/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2) pct.e) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Economică
90. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 533/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței
Economică
91. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 663/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Buget
92. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 797/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Economică
93. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 799/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Economică
94. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 800/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Economică
95. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 801/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Economică
96. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 802/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Economică
97. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 803/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Economică
98. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 262/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Agricultură
99. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 746/2010
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Agricultură

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 martie 2024, 7:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro