Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2013
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2013

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..527      >>

înregistrări găsite: 527
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2013 RAPORT asupra scrisorii Ministrului Justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Gheorghe Coman -
2. 23.12.2013 RAPORT cu privire la Scrisoarea Tribunalului București - Secția I Penală prin care este transmisă sentința penală nr.699/2013 și decizia penală nr. 232/2013 a ÎCCJ privind pe domnul Vasilescu Nicolae -
3. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 423/2013
Propunere legislativă privind înființarea Consiliului National pentru Prevenirea și Combaterea Torturii
Drepturile omului
4. 17.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 526/2013
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
-
5. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 537/2013
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002
Industrii
6. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 579/2013
Proiect de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare
-
7. 16.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 383/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
Industrii
8. 16.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 457/2013
Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat
Industrii
9. 16.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 499/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
10. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 519/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
11. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 521/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011
-
12. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 522/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
13. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 523/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
-
14. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 524/2013
Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărții
-
15. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 525/2013
Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Scolii Ardelene
-
16. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 528/2013
Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice
-
17. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 529/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
-
18. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 530/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.10, 12 și 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " cu modificările și completările ulterioare
-
19. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 532/2013
Propunere legislativă privind utilizarea monedei naționale
-
20. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 533/2013
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
21. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 540/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
22. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 541/2013
Proiect de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996
-
23. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 543/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
24. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 546/2013
Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare
-
25. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 547/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
26. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 549/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
27. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 550/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
-
28. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 551/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
29. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 554/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal
-
30. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 556/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
31. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 557/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
32. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 558/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
33. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 559/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
34. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 561/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
35. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 563/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
36. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 564/2013
Propunere legislativă privind clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate
-
37. 16.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 572/2013
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
Industrii
38. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 575/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
39. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 576/2013
Proiect de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului
-
40. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 577/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.86 din Legea audiovizualului nr.504/2002
-
41. 16.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 604/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-
42. 12.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 503/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reșița
-
43. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 581/2010
Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby
-
44. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 680/2011
Proiect de Lege pentru abrogarea art.74 1 din Codul penal
-
45. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 467/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
46. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 467/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
47. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 162/2013
Propunere legislativă pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse
-
48. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 346/2013
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Agricultură
49. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 457/2013
Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat
Industrii
50. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 574/2013
Proiect de Lege privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea administrației naționale a penitenciarelor
Apărare
51. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 445/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
52. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 447/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
53. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 460/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
-
54. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 461/2013
Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
55. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 463/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
-
56. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 465/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
-
57. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 466/2013
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată
-
58. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 467/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
-
59. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 468/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.125/2011 privind Codul Fiscal
-
60. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 469/2013
Propunere legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă
-
61. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 470/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
-
62. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 472/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată
-
63. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 476/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
64. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 477/2013
Propunere legislativă privind butonul de panică
-
65. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 478/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
66. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 481/2013
Propunere legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii
-
67. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 482/2013
Propunere legislativă privind Programul Național O Sansă prin Sport pentru copiii instituționalizați
-
68. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 483/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
-
69. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 485/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
70. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 486/2013
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
-
71. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 491/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
72. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 493/2013
Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat
-
73. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 494/2013
Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual
-
74. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 498/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
-
75. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 501/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
-
76. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 502/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
-
77. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 502/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
-
78. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 505/2013
Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
-
79. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 507/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
80. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 508/2013
Proiect de Lege privind invențiile de serviciu
-
81. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 509/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
-
82. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 510/2013
Propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
83. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 511/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
84. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 512/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
85. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 513/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
-
86. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 518/2013
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei
-
87. 29.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 124/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
88. 29.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 211/2013
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
89. 28.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 534/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010
-
90. 28.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 535/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014
-
91. 28.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 536/2013
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
92. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
93. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 364/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.9 și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
Administrație
94. 20.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 393/2009
Proiectul Legii educației naționale
-
95. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 432/2013
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare
-
96. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 433/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
97. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 434/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
98. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 435/2013
Propunere legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil"
-
99. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 436/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 3:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro