Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2016
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2016

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..536      >>

înregistrări găsite: 536
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2016 RAPORT asupra PL nr. 228/2015
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
2. 21.12.2016 RAPORT asupra PL nr. 259/2015
Legea traducătorilor și interpreților
-
3. 12.12.2016 RAPORT asupra PL nr. 128/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civiă, precum și a unor acte normative conexe
-
4. 06.12.2016 RAPORT asupra PL nr. 312/2014
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
5. 06.12.2016 RAPORT asupra PL nr. 510/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
6. 29.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 394/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
7. 29.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 219/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
8. 28.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 360/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Cultură
9. 28.11.2016 RAPORT asupra Scrisorii Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu nr.2278/C/2016, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de domnul Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului in perioada 2003-2004, in prezent deputat in Parlamentul Romaniei -
10. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 288/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2012 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
11. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 292/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
12. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 605/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
13. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 564/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006
-
14. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 144/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
15. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 278/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare
-
16. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 279/2016
Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată
Industrii
Transport
17. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 364/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
18. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 373/2016
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport international Brașov-Ghimbav" și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
Agricultură
19. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 410/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010
-
20. 21.11.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 159/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Apărare
21. 15.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 110/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.154 / 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
Administrație
Tehnologia informației
22. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 448/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
23. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 502/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
24. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 503/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
25. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 519/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
26. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 530/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
27. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 531/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului de tutun
-
28. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 533/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
29. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 536/2016
Proiect de Lege privind creșterea salariilor medicilor din sistemul public din România
-
30. 15.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 539/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
-
31. 08.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 242/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
32. 08.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 159/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Apărare
33. 08.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 327/2016
Proiect de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
34. 08.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 366/2016
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002
Drepturile omului
35. 07.11.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 386/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Administrație
36. 07.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 324/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
-
37. 07.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 449/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
Muncă
38. 07.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 477/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
39. 07.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 483/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
40. 07.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 499/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
-
41. 02.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 364/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
42. 02.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 419/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
43. 01.11.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 749/2010
Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
Agricultură
44. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 264/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
45. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 96/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
46. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 109/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
47. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 360/2015
Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România
Agricultură
Mediu
48. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 408/2015
Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
49. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 474/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
50. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 504/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
51. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 572/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
52. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 673/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Agricultură
53. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 871/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
54. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 116/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
55. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 186/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
56. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 194/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
57. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 264/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
58. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 265/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
59. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 299/2016
Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
Învățământ
60. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 404/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
Politică externă
61. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 462/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală
-
62. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 478/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structural și de investiții europene
-
63. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 479/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
-
64. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 484/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
65. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 490/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
66. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 491/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii
-
67. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 310/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
68. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 367/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
69. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 419/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
70. 31.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 493/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York, la 22 aprilie 2016
-
71. 31.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 497/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
72. 27.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 349/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
73. 26.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 457/2013
Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat
Industrii
74. 26.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 386/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Administrație
75. 26.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 170/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Administrație
76. 26.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 363/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
Buget
77. 25.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 313/2016
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
Transport
78. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 347/2016
Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
-
79. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 365/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
80. 25.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 401/2016
Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
Buget
81. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 450/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
82. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 452/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
83. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 454/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
-
84. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 456/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractive, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
-
85. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 458/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
86. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 461/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
87. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 463/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
88. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 464/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
89. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 465/2016
Proiect de Lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
90. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 466/2016
Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918"
-
91. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 467/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale
-
92. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 469/2016
Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară
-
93. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 470/2016
Propunere legislativă privind măsurile de prevenire și control a tuberculozei
-
94. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 471/2016
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România
-
95. 24.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 355/2016
Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
-
96. 20.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 510/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
97. 20.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 220/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri
Agricultură
98. 20.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2015 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Economică
99. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 194/2014
Proiect de Lege pentru conferirea titlului onorific de "Martir și Erou al Națiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viață închinată și jertfită spre propășirea neamului românesc
Cultură

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 aprilie 2024, 13:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro