Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2017
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..440      >>

înregistrări găsite: 440
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 240/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
2. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 342/2017
Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Apărare
3. 21.12.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 411/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
-
4. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 473/2017
Proiect de Lege privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
Apărare
5. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 493/2017
Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
6. 20.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 394/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
7. 20.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 385/2017
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
8. 20.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 411/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
-
9. 20.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 452/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
10. 20.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 528/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
-
11. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 288/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
12. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 453/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
13. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 504/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Buget
14. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 226/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
Industrii
15. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 426/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
Administrație
16. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 476/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov
Agricultură
17. 18.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 402/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
18. 18.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 505/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
19. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 314/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Administrație
20. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 398/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Administrație
21. 13.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 502/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
-
22. 12.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 279/2016
Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată
Industrii
Transport
23. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 54/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
24. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 88/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
25. 12.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 256/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
26. 12.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 363/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
27. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
28. 11.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 147/2016
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice
Învățământ
Cultură
29. 11.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 543/2017
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
30. 06.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 490/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în adminstrarea Consiliului Județean Tulcea
Mediu
31. 05.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 339/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
32. 05.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 482/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
33. 29.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 588/2014
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
34. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 451/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
Administrație
35. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 527/2016
Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Buget
36. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 324/2017
Propunere legislativă privind protejarea suprafețelor forestiere din România
Agricultură
Mediu
37. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 425/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
38. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 443/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016
-
39. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 455/2017
Proiect de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare
-
40. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 459/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017
-
41. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 460/2017
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
-
42. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 340/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 /2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
43. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
Buget
44. 22.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 228/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Administrație
45. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 287/2014
Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni
Buget
46. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 337/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori
Buget
47. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 84/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
Transport
48. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 318/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
Agricultură
49. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
50. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
Buget
51. 17.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 473/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
52. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 313/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
Agricultură
53. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 317/2017
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
Muncă
54. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 321/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Agricultură
55. 14.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 339/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
56. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 3/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
57. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 5/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
58. 08.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 338/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
Drepturile omului
59. 07.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 392/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
60. 07.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Administrație
61. 07.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 65/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
62. 06.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 505/2010
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România
-
63. 06.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 218/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal
-
64. 06.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 587/2015
Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare
-
65. 06.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 239/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracțiunea "Înșelăciunea privind date sau caracteristici ale vehiculelor"
-
66. 06.11.2017 asupra PL nr. 152/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
Politică externă
67. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 384/2017
Proiect de Lege privind externarea din unitățile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate
-
68. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 408/2017
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii și teatrului idiș
-
69. 03.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 105/2014
Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală
-
70. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 587/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
71. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 104/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală
-
72. 03.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 144/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
73. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 214/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
74. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 217/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
75. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 359/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
76. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 558/2015
Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
-
77. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 789/2015
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
78. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 898/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal
-
79. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 8/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
80. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 136/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
-
81. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 153/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
82. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 154/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
83. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 276/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
84. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 537/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
85. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 256/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
86. 01.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 394/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
Cultură
87. 31.10.2017 asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Agricultură
Muncă
88. 31.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 318/2017
Proiect de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
89. 24.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 307/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
-
90. 24.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 335/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998
-
91. 23.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 436/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Buget
Administrație
92. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 259/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
Buget
93. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 380/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
Administrație
94. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 298/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
-
95. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 319/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
-
96. 17.10.2017 -
97. 16.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 672/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori
-
98. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 160/2013
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Mediu
99. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Administrație

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 aprilie 2024, 22:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro