Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2019
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..526      >>

înregistrări găsite: 526
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
2. 19.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 193/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.41 și art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
3. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 379/2018
Proiect de Lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați
Administrație
4. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 244/2019
Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
5. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 275/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
Administrație
6. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 284/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015
-
7. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 343/2019
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
Administrație
8. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 610/2019
Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Bacău în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău
-
9. 18.12.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 440/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Economică
10. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 91/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
11. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 448/2019
Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene
Politică externă
12. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
13. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 549/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Sănătate
Apărare
14. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 585/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Industrii
Administrație
15. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 654/2019
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Buget
16. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 292/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
17. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 478/2017
Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România
-
18. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 483/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
19. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 103/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
20. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 616/2018
Proiect de Lege privind declasificarea unor documente
-
21. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 692/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
22. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 701/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/ 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
23. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 749/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
24. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 359/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
25. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 403/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
-
26. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 411/2019
Proiectul Legii turismului
-
27. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 423/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
-
28. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 424/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
-
29. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 425/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
30. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 430/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
-
31. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 447/2019
Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare
-
32. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 458/2019
Proiectul Legii resurselor hidrominerale
-
33. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 459/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
34. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 460/2019
Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori
-
35. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 463/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019
-
36. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 465/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
-
37. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 467/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
38. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 468/2019
Propunere legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil"
-
39. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 469/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
40. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 473/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
-
41. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 474/2019
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
-
42. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 476/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
43. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 477/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
44. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 478/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
45. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 479/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
46. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 480/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
47. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 481/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
48. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 482/2019
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative
-
49. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
-
50. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 485/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
51. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 486/2019
Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
-
52. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 490/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
53. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 491/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
54. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 492/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013
-
55. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 493/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
56. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 494/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
57. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 495/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
58. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 497/2019
Proiect de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor
-
59. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 500/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
60. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 501/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
61. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 503/2019
Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
62. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 504/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
63. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 506/2019
Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor
-
64. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 507/2019
Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România
-
65. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 509/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea orașului lași drept inițiator al Revoluției Române din decembrie 1989
-
66. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 511/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
-
67. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 513/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative
-
68. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 515/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
69. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 516/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
-
70. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 520/2019
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român"
-
71. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 521/2019
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
-
72. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 522/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat
-
73. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 523/2019
Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
74. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 525/2019
Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională
-
75. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 528/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
-
76. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 530/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
77. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 531/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
78. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 532/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
-
79. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 534/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
80. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 535/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
81. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 536/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
-
82. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 538/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
-
83. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 540/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
84. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 541/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
85. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 542/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
86. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 545/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
87. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 546/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
88. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 547/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
89. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 548/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale
-
90. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 550/2019
Proiect de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice
-
91. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 551/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
-
92. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 553/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
93. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 555/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
94. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 557/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
95. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 558/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
96. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 560/2019
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România
-
97. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 563/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
98. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 567/2019
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
99. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 569/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 iunie 2024, 20:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro