Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2021
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..610      >>

înregistrări găsite: 610
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 346/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
2. 22.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 596/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021
-
3. 22.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 598/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC BANK S.A.
-
4. 21.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 555/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al județului Mureș
Administrație
Transport
5. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Constitutionalitate
6. 20.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 66/2020
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
7. 20.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 609/2021
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
8. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 261/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
9. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 293/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
10. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 331/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății
-
11. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 375/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
12. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 384/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
-
13. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 407/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative
-
14. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 414/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
15. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 503/2021
Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară
-
16. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 511/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
-
17. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 519/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
-
18. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 522/2021
Proiect de Lege privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
19. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 533/2021
Proiect de Lege pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu”
-
20. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 560/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
21. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 567/2021
Proiect de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate
-
22. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 570/2021
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de nașteri pe teritoriul României
-
23. 16.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.12.2021
-
24. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 422/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
25. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 677/2018
Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române"
Cultură
26. 15.12.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 448/2019
Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene
Politică externă
27. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 166/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
28. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 656/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
Muncă
29. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 73/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a implicării angajaților în procesele decizionale la nivelul angajatorilor
Muncă
30. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 237/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
Sănătate
31. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 296/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
32. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 505/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului
-
33. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 422/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
Muncă
Apărare
34. 13.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 329/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Drepturile omului
35. 13.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 521/2021
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
36. 13.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 521/2021
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
37. 13.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 539/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
-
38. 13.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 552/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
-
39. 13.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 554/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
-
40. 13.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 556/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19
-
41. 13.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 557/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii
-
42. 13.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 559/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
-
43. 13.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 562/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice
-
44. 13.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 566/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
45. 09.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.12.2021
-
46. 06.12.2021 RAPORT cu privire la solicitarea Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție privind cererea de încuviințare a percheziției privind pe domnul Adrian Gheorghe Miuțescu, deputat în Parlamentul Românie -
47. 03.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2021
-
48. 03.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2021
-
49. 03.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.11.2021
-
50. 03.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.11.2021
-
51. 02.12.2021 asupra PL nr. 641/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Buget
Administrație
Constitutionalitate
52. 02.12.2021 asupra PL nr. 664/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
Buget
Industrii
Constitutionalitate
53. 25.11.2021 asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
Constitutionalitate
54. 25.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 650/2020
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor
Administrație
55. 25.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 182/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina
Administrație
Transport
56. 25.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2021
Industrii
Constitutionalitate
57. 24.11.2021 asupra PL nr. 125/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii 304/2004 privind organizarea judiciară
Constitutionalitate
58. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Marian-Catalin Predoiu, candidat la funcția de ministru al justiției Drepturile omului
Abuzuri
Constitutionalitate
59. 24.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2021
-
60. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 350/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
61. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 356/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
62. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 361/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
63. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 370/2021
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
-
64. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 374/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-
65. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 385/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
66. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 391/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030
-
67. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 553/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A.
-
68. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 555/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
69. 22.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 646/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
70. 22.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 252/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
71. 22.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
Industrii
Administrație
Tehnologia informației
72. 22.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2021
-
73. 22.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.11.2021
-
74. 19.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 463/2021
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
75. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 331/2020
Proiect de Lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România
Agricultură
Mediu
76. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 249/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
77. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 253/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
78. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 346/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
-
79. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 347/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
80. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 349/2021
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
81. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 352/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
82. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 355/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat
-
83. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 377/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență
-
84. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 388/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020
-
85. - 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 388/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020
-
86. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 433/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
87. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 441/2021
Proiect de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională
-
88. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 447/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
89. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 462/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
90. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 469/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
91. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 470/2021
Proiect de Lege pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
92. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 478/2021
Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii
-
93. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 479/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
94. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 483/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
95. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 484/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
96. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 485/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
-
97. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 492/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
-
98. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 498/2021
Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
99. 17.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2021
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 iulie 2024, 19:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro